TARİHTE BU HAFTA: 21-27 ARALIKPazartesi, 21 Aralık 2015

TARİHTE BU HAFTA: 21-27 ARALIK21 Aralık 1898 Girit'te tehlikeli gelişme. Adada Rum yönetimini oluşturma amacını gerçekleştiren büyük devletler, yeni bir adım attılar. Burada bulunan askeri birliklerinin ve donanmalarının büyük kısmı Girit'ten çektiler. Türklerin kaderi artık adada yeni oluşturulan Rum yönetiminin ve çetelerinin elindedir.

21 Aralık 1963 Kıbrıs'ta katliam. Rum saldırıları sonucu Kıbrıs'ta 434 Türk şehit edildi. Şiddet ve katliam, ırkçı EOKA örgütünün sonraki günlerde adanın her yerinde Türklere karşı saldırılar düzenlemesiyle iyice doruğa çıktı.

21 Aralık 2007 Makedonya'da Türkler için mutlu gün. Parlamentoda kabul edilen bir yasayla Türkler, 21 Aralık tarihini Makedonya Türklerinin milli bayramı olarak kutlamaya başladı.

23 Aralık 1876 I. Meşrutiyet, II. Abdülhamit'in hattı hümayunuyla ilan edildi. I. Meşrutiyet 13 Şubat 1878'de sona erse de ülkede ''parlamento'' düşüncesini doğurdu. 24 Temmuz 1908'de de İttihat Terakki'nin baskısı üzerine Sultan, meşrutiyeti yeniden ilan etmek zorunda kaldı.

23 Aralık 1944 Makedonya Türklerinin toplumsal ve kültürel yaşamında önemli bir yeri bulunan "Birlik" Gazetesi yayımlanmaya başladı.

24 Aralık 1908 Türkler arasında Hıristiyanlığı yaymayı amaçlayan Güneş gazetesi, Bulgaristan'da; Filibe'de çıkarılmaya başlandı.

24 Aralık 1947 Yunanistan'da iç savaş. Gerilla lideri Markos Vafthiades önderliğindeki yaklaşık 20 bin komünist, Yunanistan'ın kuzeyinde ''Serbest Yunan Hükümeti'' ilan etti. 1949 yılında biten ve Türkleri de çok olumsuz etkileyen savaş, hükümet kuvvetlerinin zaferiyle sonuçlandı.

24 Aralık 1984 Bulgaristan, soya dönüş projesi uygulamaya başladı. Türk isimlerinin Bulgar isimleriyle zorla değiştirilmesi yani Türklerin zorla Bulgarlaştırılmasının hedeflendiği bu dönemde, Türkler üzerinde yoğun bir baskı uygulandı. Türkçe konuşmaları, asıl isimlerini kullanmaları, gelenek ve göreneklerini kullanmaları yasaklandı. Çok sayıda İnsanın yaşamını yitirdiği, çok büyük acıların yaşandığı dönem, Türklerin direnişi ve Doğu Avrupa'da meydana gelen rejim değişiklikleri sonucu 1989'da son buldu.

25 Aralık 1990 "Batı Trakya'da Müftülük Müessesesi ve İlahiyat Okulu kurulmasına ilişkin esasları düzenleyen kanun hükmünde kararname" yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece Batı Trakya'da Türk azınlık tarafından seçilmiş müftü yerine, Yunan makamlarınca atanmış müftünün görev yapmasına olanak tanıyan zemin hazırlanmış oldu.

26 Aralık 1884 Makedonya Türkleri için önemli gün. Makedonya'da çatışmaların ayak seslerinin geldiği, azınlıkların eğitim konusunda büyük ilerlemeler kaydettikleri bir dönemde Türkler de yeni bir okula kavuştu. Tefeyyüz İlkokulu açıldı.

26 Aralık 1985 Türkan bebek şehit oldu. İsim değişikliğine karşı Kirli'nin Yoğurtçular köyünde gerçekleştirilen protesto gösterisinde ölümler meydana geldi. Bunlardan biri de Bulgaristan'da isim değişikliğine ve asimilasyona karşı verilen direnişin simgesi haline gelen Türkan bebektir.

27 Aralık 1907 Paris'te II. Jön Türk Kongresi yapıldı. Sonuç bildirisinde Sultan Abdülhamit yönetimi eleştirildi. Eleştiriler sözde kalmadı. Ülkenin her gün parça parça elden çıkması ve özellikle 9 Haziran 1908'de gerçekleştirilen Reval görüşmeleri üzerine İttihat terakki harekete geçti. Ülkenin elde kalan son toprak parçasının kurtarılmasını sağlamak için 24 Temmuz 1908'de sultana Meşrutiyeti kabul ettirdi.

27 Aralık 1944 Sofya'da toplantı. Bulgaristan Türkleri Vatan Cephesi komiteleri, Türk azınlığın sorunlarını görüşmek üzere Sofya'da bir araya geldi. Toplantıda Türklerin eğitim, vakıf ve dini konularda yaşadığı sorunlar ve istekler tek tek kaleme alındı. Toplantıdan çıkan diğer bir önemli karar da Vatan Cephesi Hükümeti'nin desteklenmesiydi.

27 Aralık 1963 Yurdun çeşitli yerlerinde Kıbrıs için mitingler yapıldı. Kıbrıs'ta başta EOKA örgütü olmak üzere ırkçı Yunan gruplar tarafından gerçekleştirilen saldırılar ve katliamlar yurdun pek çok yerinde yapılan gösterilerle protesto edildi.


Diğer Fotoğraflar

DİĞER HABERLER