Tarihte Bu Hafta: 22 - 28 ŞubatPerşembe, 25 Şubat 2016

Tarihte Bu Hafta: 22 - 28 Şubat22 Şubat 1985: Türkiye, soydaşlarımıza yapılan kötü muamelelerden ve asimilasyon uygulamalarından dolayı Bulgaristan'a bir nota vererek Türk azınlık sorununa müzakereler yoluyla çözüm bulunmasını istedi.

22 Şubat 1898: Romanya'nın başkenti Bükreş'te Sada-yı Millet adlı gazete, Türkçe ve Romence olarak yayınlanmaya başladı.

22 Şubat 1993: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, eski Yugoslavya coğrafyasında işlenen bütün savaş suçlarının kovuşturulacağı eski Yugoslavya Üzerine Uluslararası Ceza Mahkemesinin kurulması konusunda bir karar aldı.

23 Şubat 1945: Türkiye, Mecliste oy birliğiyle kabul edilen bir yasayla Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etti.

24 Şubat 1825: Mora valiliğine getirilen İbrahim Paşa, Yunan isyanını bastırmak üzere Rodos'ta, Mısır donanmasını Osmanlı donanması ile birleştirerek Mora'ya asker çıkardı. İsyan 1827 yılında bastırıldı. Avrupa ülkeleri bu gelişmeye tepki gösterdi ve müdahale etmek üzere bir donanma oluşturdu.

25 Şubat 1919: Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı, daha çok Müslümanları olumsuz şekilde etkileyen ve demografik yapıyı değiştirmeyi amaçlayan "Tarım Reformu" politikasını uygulamaya koydu. Bundan en olumsuz şekilde etkilenen Türkler yani Müslümanlar bölgeden göç etmeye başladı.

25 Şubat 1969: Bulgaristan Komünist Partisi politbürosu, Bulgarsitan'ın tek ulus ve tek devlet olduğunu bir kez daha vurguladı. Bu kararın anlamının asimilasyon olduğu kısa bir süre sonra Rodoplarda gerçekleştirilen isim değişikliği ile ortaya çıktı.

25 Şubat 1992: Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde yaklaşık 613 sivil, Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından öldürüldü. Bu kıyım tarihe Hocalı katliamı olarak geçti.

27 Şubat 1948: Yugoslavya'daki Türklerin mevcudiyetlerini, kimliklerini ve inançlarını korumayı amaçlayan "Yücelciler" derneğinin kurucuları ve yönetimi arasında yer alan Şuayip Aziz, Ali Abdurrahman Ali, Nazmi Ömer Yakup ve Adem Ali Adem adil olmayan bir yargılama sonucu idam edildi.

28 Şubat 1953: Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında üçlü dostluk antlaşması Ankara'da imzalandı. Böylece Stalin'le arası açılan Tito, Batı bloğundan gördüğü destek sayesinde biraz olsun rahatlamış oldu

28 Şubat 1998: Kosovalı militan Arnavutların 2 Sırp polisini öldürmesi üzerine Yugoslavya Cumhurbaşkanı Slobodan Miloseviç, güvenlik güçlerine gereken yanıtın verilmesi için emir verdi. Bu olay üzerine Sırp kuvvetleri ile Arnavut direnişçiler arasındaki çatışmalar yoğunluk kazanmaya başladı.

29 Şubat 1992: Bosna-Hersek'te, bu ülkede yaşayan Sırpların boykot ettiği ve katılım oranının yüzde 63 olduğu bağımsızlık halkoylaması yapıldı. Katılanların yüzde 99,4'lük kesimi Bosna-Hersek'in bağımsızlığı lehinde oy kullandı.


DİĞER HABERLER