Tarihte Bu Hafta: 25-31 OcakPazar, 24 Ocak 2016

Tarihte Bu Hafta: 25-31 Ocak26 Ocak 1699:
Karlofça antlaşması imzalandı. Anlaşmayla Osmanlı Devleti Orta Avrupa'daki topraklarının önemli bir kısmından vazgeçmek zorunda kaldı. Bu anlaşma, aynı zamanda Osmanlı Devleti için Avrupa'da sonun başlangıcıdır.

26 Ocak 1946:
Türk Öğretmenler Birliği'nden atak. Bulgaristan Türk Öğretmenler Birliği, Osmanpazarı yani Omurtag'ta, Türklerin özellikle eğitimle ilgili sorun ve haklarını dile getirmek amacıyla bir konferans düzenledi. Konferansta Türklerin eğitimiyle ilgili önemli kararlar alındı.

26 Ocak 1990:
Yunanistan'da hak gaspı. Batı Trakyalı Türklerin lideri milletvekili Sadık Ahmet ve İbrahim Şerif "Türküm" dedikleri için hâkim karşısına çıkarıldılar. Yargılama sonucu hem Sadık Ahmet hem de İbrahim Şerif hapis cezasına çarptırıldılar.

27 Ocak 1999:
Yunanistan'da hukuk komedisi. İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin Aga, 17 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın gerekçesiyse seçilmiş müftü Aga'nın 1996 yılında yayınladığı bir mesaj nedeniyle, atanmış müftünün makam ve yetkisini gasp etmesidir. Yani Lozan Antlaşmasının hükümlerine uymasıdır.

28 Ocak 1920:
Misak-ı Milli kabul edildi. Meclisi Mebusan tarafından kabul edilen Misak-ı Milli'de Batı Trakya'nın hukuki durumunun belirlenmesi halk oylamasına bırakıldı. Fakat daha sonra Lozan'da Türkiye, tüm çabalarına karşın bu isteğini taraflara kabul ettiremedi.

28 Ocak 1954:
Atina'dan azınlık eğitimi düzenlemesi. Yunanistan, 3065 sayılı Azınlık Okulları Eğitim Kanunu'nu yürürlüğe koydu. Bununla, Batı Trakya'da adında Türk ve Türkçe kelimeler bulunan kurumların bu isimleri kullanılmasına izin verildi. Fakat bu demokratik bir açılımdan çok, Kıbrıs sorununun alevlendiği bir dönemde yapılan stratejik bir hamleden başka bir şey değildir. Amaç, Batı Trakya Türklerine haklarını vermekten çok, adadaki Türklerin sempatisini kazanmak ve onların, Kıbrıs konusunda Yunanistan'ın politikalarına destek vermelerini sağlamaktır.

28 Ocak 1958:
Kıbrıs'ta elim olaylar. İngiliz Askeri Türklere karşı ilk defa silah kullandı. İngiltere'nin Kıbrıs'taki davranışı 31 Ocak'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kınandı.

28 Ocak 1958:
Mücahitlere destek. 1964 yılı Ağustos ayından beri Kıbrıs'ın Erenköy kesiminde kuşatma altında bulunan 504 Mücahit kurtarıldı. Bu insanlar, Giresun yolcu gemisiyle İskenderun'a getirildi.

28 Ocak 1995:
Saraybosna'da kuşatma altında 1000 gün. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Müslümanlar Sırpların kuşatması altında 1000. günü geçirdi. Dünya tarihinin gördüğü en uzun ve en acımasız kuşatmalardan biri olan bu süreçte çok büyük acılar yaşandı. Sivil, asker ayırımı yapılmaksızın gerçekleştirilen saldırılarda çok sayıda Boşnak yaralandı ve yaşamını yitirdi.

29 Ocak 1988:
Batı Trakya'da protesto. Batı Trakya'da Türkler, haklarını almak ve Türk kimliklerini kabul ettirmek için yürüyüş gerçekleştirdi. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı mitingde, Yunan polisinin müdahalesi sonucu 30 kişi yaralandı. Bu tarihi gün daha sonra Batı Trakya'daki Türkler tarafından Milli Direniş Günü olarak kutlanmaya başlandı.

30 Ocak 1885:
Bulgar Prensliği, çıkardığı "Kamu ve Özel Okullar Kanunu" kanunu ile Türk okullarına özel okul yani azınlık okulu statüsü verdi.

30 Ocak 1923:
Lozan Antlaşması görüşmelerine devam edildiği bir sırada Rum ve Türk Ahalinin Mübadelesine dair Antlaşma ve Protokol imzalandı. Giden Rumlar, anlaşmaya aykırı olmasına rağmen Batı Trakya'ya yerleştirildi.

30 Ocak 1934:
Türkiye'de kurulan yeni rejime muhalefet eden gruplar, Bulgaristan'ın Şumnu kentinde Yarın adlı gazeteyi çıkarmaya başladı.

30 Ocak 1930:
Yugoslav Krallığı, çıkardığı "İslam Din Cemaati ile İlgili Kanun"la, bu azınlığın dinsel, eğitimsel ve vakıflarla ilgili özerkliğini ortadan kaldırdı.

31 Ocak 1878:
Osmanlı Devletiyle Rusya arasında Edirne ateşkes Antlaşması imzalandı. Artık Çatalca'ya kadar hem batı hem de doğu Trakya'nın tek hâkimi Rusya'dır.

31 Ocak 1946:
Kabul edilen anayasayla, altı cumhuriyet ve iki özerk bölgeden oluşan Yugoslavya federasyonu kuruldu. Ayrıca yeni rejim tarafından Boşnaklar ve diğer Müslümanların haklarını savunmaya çalışan "Genç Müslümanlar" isimli örgüt yasaklandı.

31 Ocak 1957:
Batı Trakya'da Gümülcine kentinde Türkler, milli kimliklerini, kültürlerini, haklarını korumak ve geliştirmek amacıyla Sebat adlı haftalık gazeteyi çıkarmaya başladı.

31 Ocak 1989:
Bulgaristan'da asimilasyon ve baskı politikalarına karşı demokrasi ve özgürlüklerin korunması ve hayata geçirilmesi amacıyla Avni Veli başkanlığında Viyana 89 A destek örgütü kuruldu.


DİĞER HABERLER