TARİHTE BU HAFTA: 25 NİSAN - 1 MAYISPazar, 24 Nisan 2016

TARİHTE BU HAFTA: 25 NİSAN - 1 MAYIS25 Nisan 1915: Balkanlardan Kafkasya'ya; Kırımdan Afrika'ya kadar binlerce insanın yer aldığı Çanakkale Kara Savaşları'nda en kanlı çatışmalarının yaşandığı Arıburnu'nda zafer, emperyalist güçlere karşı mücadele veren Türk Ordusunun oldu.

25 Nisan 2003: Batı Trakya'da sabah namazının ardından Mehmet Emin Ağa'yı hedef alan bir saldırı gerçekleştirildi.

26 Nisan 1828: Rusya, donanması Navarin'de yakılan, ordusu yeniden kurulan Osmanlı Devleti'ne; savunmada zaaf yaşadığı bir dönemde hem bu durumdan yararlanmak hem de hamisi olduğu Yunanistan'ın bağımsızlığına kavuşmasını sağlamak amacıyla savaş ilan etti. Savaş Edirne Antlaşmasıyla son buldu.

26 Nisan 1876: Bulgar çeteler bağımsızlığını elde etmek için genel bir ayaklanma başlatmak istedi. Bulgar halkından destek görmeyen ayaklanma kısa sürede bastırıldı. Fakat Batak'ta yaşanan gelişmeler emperyalist güçler tarafından Osmanlı Devleti'ni parçalamak için bahane olarak kullanıldı. Yaklaşık 4 bini Müslüman yani Türk 1000 de Bulgar olmak üzere toplam 5 bin kişinin öldüğü Batak'ta yaşanan çatışmalar Avrupa basını tarafından Müslümanların Hıristiyanları katletmesi olarak gösterildi. Son yıllarda böyle bir olayın olmadığı Bulgar tarihçilerin bir kısmı tarafından dile getirilmekle birlikte bu durum yani Türrk düşmanlığı, Bulgar milliyetçiliğinin ve ulus kimliğinin oluşumunda her rejim tarafından bilinçli olarak kullanılmıştır.

26 Nisan 1931: Sada-ı İslam adlı Türkiye Cumhuriyeti aleyhtarı gazete Şumnu'da çıkmaya başladı.

26 Nisan 1991: Bosna'nın güney-batısında Sırp çoğunluğuna sahip olan belediyeler tek taraflı olarak "Sırp Bölgesi Bosna Krayinası"nı ilan etti.

26 Nisan 1993: Sırp Cumhuriyeti Meclisi "Vance-Owen Planı"nı reddetti. Plan, Bosna-Hersek'in bir federasyon çatısı altında on özerk kantona bölünmesini öngörüyordu. Oysa planda en büyük haksızlık Boşnaklara yapılmıştı. O kadar ki, Bosna'da nüfusun yaklaşık yüzde 44'ünü oluşturan Boşnaklara, toprakların sadece yüzde 26,36'sının bırakılması öngörülmekteydi.

26 Nisan 1996: Ahmet Doğan başkanlığındaki HÖH yani DPS, Sofya Şehir Mahkemesi'ne başvurarak siyasi bir parti olarak kaydını yaptırdı. Böylece resmen de kurulmuş oldu. Fakat temsil ettiği toplumun gereksinimlerini karşılayamayan ve Bulgaristan'ın geleceği konusunda politikalar üretemeyen HÖH, DOST Partisi'nin kurulmasıyla eski gücünü kaybetmiş görünüyor.

28 Nisan 1903: Avrupa devletlerinin dikkatini bağımsızlık mücadelelerine katmak isteyen Bulgar Gemici adlı grup, Selanik'te Fransız yolcu vapuru "Quadalguivir"e, dinamitle saldırıda bulundu.

30 Nisan 1903: Bulgar çeteler, Avrupa ülkelerinin dikkatini mücadelelerine çekmek için bu kez Osmanlı Bankası binasını ile Alman Bowling Kulübü Lokali'ni havaya uçurdu.

30 Nisan 1919: Mustafa Kemal, Dokuzuncu Ordu Müfettişliğine atandı. Böylece 9 Eylül 1922'de İzmir'de büyük ve şanlı bir zaferle noktalanacak olan Kurtuluş Savaşı'na da ilk adımı atılmış oldu.

30 Nisan 1998: NATO Konseyi bir Kosova Bildirisi yayınladı. Şiddeti reddeden ittifak, Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç'e uyarılarda bulundu.


Diğer Fotoğraflar

DİĞER HABERLER