TARİHTE BU HAFTA: 27 HAZİRAN - 3 TEMMUZPazartesi, 27 Haziran 2016

TARİHTE BU HAFTA: 27 HAZİRAN - 3 TEMMUZ27 Haziran 1363: Osmanlı Devletinde ilk düzenli ordu kuruldu.

27 Haziran 1917: Yunanistan, İtilaf Devletleri saflarında Birinci Dünya Savaşına katıldı.

27 Haziran 1992: Makedonyalı Türkler, daha önce "Türk Demokratik Birliği" adıyla kurdukları siyasi derneği Türk Demokratik Partisi'ne dönüştürdü.

28 Haziran 1389: Balkanlar'da Osmanlı hâkimiyetini belirleyecek olan Birinci Kosova Savaşı gerçekleşti. Osmanlı Ordusu'nun zaferiyle sonuçlanan savaşta, "Hüdavendigar" diye anılan Osmanlı tahtının üçüncü padişahı Sultan I. Murat da şehit düştü. Sultana biri Kosova'da diğeri Bursa'da olmak üzere iki türbe yapıldı.

28 Haziran 1989: 1389 yılında gerçekleşen Birinci Kosova Savaşı'nın 600. yıldönümü vesilesiyle, savaşın gerçekleştiği Gazimestan'da yaklaşık 1 milyon Sırp toplandı. Kitleye seslenen Sırp lider Slobodan Miloşeviç, Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'ni oluşturan diğer federal birimlerine gövde gösterisi yaptı.

29 Haziran 1913: Birinci Balkan Savaşı'ndan sonra toprak paylaşımındaki anlaşmazlık nedeniyle Bulgaristan'ın Sırp-Yunan ittifakına saldırması üzerine İkinci Balkan Savaşı başladı.

29 Haziran 1996: Gümülcine'de Hülya Emin'in yönetiminde azınlık yanlısı "Gündem" adlı Türkçe gazete yayın hayatına başladı.

28 Haziran 1914: "Siyah El" isimli örgütün mensubu olan Sırp milliyetçisi Gavrilo Princip, Habsburg tahtı veliahdı ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Silahlı Kuvvetleri'nin Başmüfettişi olan Arşidük Franz Ferdinand'ı ve eşi Sofia'yı Saraybosna'da öldürdü. Bu olaydan bir ay sonra Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Sırbistan'a savaş ilan etmesiyle Birinci Dünya Savaşı fiilen başladı.

1 Temmuz 1929: Bulgaristan Türklerinin çıkarlarını ve haklarını savunan ve Kemalist düşünceleri Türkler arasında yaymayı amaç edinen Turan Cemiyetinin yayın organı olan "Turan", Vidin'de yayınlanmaya başladı.

1 Temmuz 1936: Batı Trakya'da bulunan Türk öğretmenler, bölgedeki Türklerin çağdaş bir eğitime kavuşmasını sağlamak ve haklarını korumak amacıyla Gümülcine'de Rodop-Evros Türk Öğretmenler Birliği'ni kurdular. Bu dernek 1952'de Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği adını aldı.

1 Temmuz 1990: Makedonyalı Türkler, hem hak ve özgürlüklerini korumak ve geliştirmek, hem de yaşadıkları ülkede demokrasinin sağlam temeller üzerine oturmasına katkıda bulunmak amacıyla Makedonya Türk Demokratik Partisi'ni kurdular.

1 Temmuz 2004: Genel Yayın yönetmenliğini gazeteci Mürteza Sulooca'nın yaptığı Türk dilinde hazırlanan Yeni Balkan adlı gazete Makedonya'da yayın hayatına başladı.
2 Temmuz 1876: Bulgaristan'da çetelerin başlattığı isyanı fırsat bilen Karadağ ve Sırbistan, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti.

3 Temmuz 1908: Resneli Niyazi, Osmanlı padişahı II. Abdülhamit'e meşrutiyeti kabul ettirmek amacıyla 160 askerden oluşan birliğiyle dağa çıktı.

3 Temmuz 1925: Bulgaristan'daki Türk Dernekleri Plevne'de, birleşme yolunda ikinci kongrelerini yaptılar. Fakat birleşme ancak 2-4 Ağustos 1926 tarihlerinde Varna'da düzenlenen kongrede gerçekleşti. Adı da "Bulgaristan Türk Gençlerinin Medeni, İrfani, İdmani Turan Cemiyetleri Birliği" kısaca Turan Cemiyeti oldu.

3 Temmuz 1933: Günümüzde Yunanistan sınırları içindeki Gümülcine'de yaşayan Türkler, anavatanda ulu önder Atatürk'ün başlattığı sosyal, siyasal ve kültürel değişimlerin gerisinde kalmamak amaçlayan Gümülcine Yıldız Türk Gençleri Kulübü'nü kurdu.


DİĞER HABERLER