TARİHTE BU HAFTA: 28 ARALIK-3 OCAKPazar, 27 Aralık 2015

TARİHTE BU HAFTA: 28 ARALIK-3 OCAK28 Aralık 1951: Azınlık yanlısı olan ve onların çıkarlarını savunan Milliyet gazetesi Batı Trakya'da; İskeçe'de 3. dönem yayın hayatına yeniden başladı.

28 Aralık 1989: Kosova'da Arnavut lider İbrahim Rugova'nın başkanlığında Kosova Demokratik Birliği partisi (LDK) kuruldu. Kuruluşundan itibaren Kosova'nın bağımsızlığını savunan parti bu amaç için pasif direniş yöntemine başvurdu.

29 Aralık 1944: Günde sadece beş dakika olmak üzere, Makedonya'da ilk Türkçe radyo yayını başladı.

29 Aralık 1945: Bulgaristan Çiftçi Partisi Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede Türk Okulları ile ilgili de önemli kararlar alındı. Türk okullarının özel statüsünün devamını destekleyen Çiftçi Partisi, mali denetimin hükümete verilmesini istedi. Bunun okullarının devletleştirilmesi yolunda bir adım olduğuna inanan Türkler, karara karşı çıkarlar. Fakat değişen bir şey olmaz. Dahası korkuları gerçekleşir ve okulları 1960'tan itibaren devletleştirilir.

29 Aralık 1990: İstiklal Caddesi Taşıt trafiğine kapatıldı. İstanbul'da Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi sadece yayaların kullanımına ayrıldı. Ayrıca 30 yıl aradan sonra caddenin simgesi haline gelmiş bulunan tekrar Tramvay yeniden hizmet vermeye başladı.

31 Aralık 1921: Çerkez Ethem'e son darbe. Mustafa Kemal, uzlaşmaya yanaşmayan, hükümetin emirlerini dinlemeyen Çerkez Ethem ve güçlerinin dağıtılması için Batı Cephesi Komutanlığına talimat verdi. Harekete geçen ordu güçleri karşısında çaresiz kalan Çerkez Ethem, kurtuluşu, Yunan kuvvetlerine sığınmakta buldu.

2 Ocak 1935: Soyadı Kanunu yürürlüğe girdi. TBMM'ce 21 Haziran 1934'te kabul edilen kanuna göre, her Türk'ün kendi adından başka ailesinin ortak olarak kullanacağı bir soyadı alacaktır. Ayrıca kanunla insanlar arasında ayrıma yol açan dinî, sosyal, ailevî ve asalet kaynaklı lakapların kullanımının da önüne geçilmiş oldu.

3 Ocak 1878: Belgrad'dan olumlu adım! Sırbistan, göçlerden sonra ülkesinde kalan Müslümanların hak ve hürriyetlerini tanıdı. Fakat buna rağmen sorunlar bitmedi. Çünkü siyasi, sosyal ve ekonomik sorunların yaşandığı dönemlerde, iktidarların ve ırkçı grupların hedefi yine hep azınlıklar, özellikle de Müslümanlar yani Türkler oldu.

3 Ocak 1963: Ankara'dan nota! Kıbrıs'ta Türk belediyelerinin lağvı kararını, Ankara-Zürih-Londra antlaşmalarına aykırı bulan Ankara, Makarios'a sert bir nota verdi.

3 Ocak 1991: Yunanistan, vakıflarla ilgili kanunu yürürlüğe koydu. Böylece Türk azınlığa ait önemli bir kurum olan vakıflar üzerinde, anlaşmalara aykırı olarak kontrol ve denetimi ele geçirmenin yolu açılmış oldu.


Diğer Fotoğraflar

DİĞER HABERLER