TARİHTE BU HAFTA (28 Eylül – 4 Ekim)Pazartesi, 28 Eylül 2015

TARİHTE BU HAFTA (28 Eylül – 4 Ekim)28 Eylül 1950: Yugoslavya'da kılık kıyafet reformuyla ilgili bir düzenleme yapıldı. Reform daha çok Türklerin yaşamını etkiledi. Yasadan en fazla etkilenen Türkler, Yugoslavya'yı kendileri için artık yaşanmaz olarak gördüler ve Türkiye'ye göç etmek için çaba harcadılar.

28 Eylül 1999: İskeçe Gökçepınar Camii kundaklandı.

29 Eylül 1913: İmzalanan İstanbul Antlaşmasıyla Batı Trakya Bulgaristan'a bırakıldı.

29 Eylül 1913: Yunanlılar, Batı Trakya'da Türk devleti kurulmasını memnuniyetle
karşıladılar, askerî yardım sözü verdiler. Batı Trakya'nın Bulgaristan'ın hakimiyetinden çıkmasını çıkarlarına daha uygun buldukları için Dedeağaç'ı yeni hükümete devrettiler.

29 Eylül 1918: Bulgaristan yenilgiyi kabul ederek İtilaf Devletleri ile ateşkes imzaladı.

29 Eylül 1920: Batı ve Doğu Trakya'da Yunanlılarca, merkezi Edirne olan "Trakya
Umumi Valiliği" kuruldu.

1 Ekim 1927: Gazi Mustafa Kemal Paşa Bursa'ya geldi.

3 Ekim 1922: Türk, Yunan, İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilcilerinin katılımıyla açılan konferans Mudanya'da başladı. 11 Ekim 1922'de imzalanan ve tarihe Mudanya Konferansı olarak geçen anlaşma ile Türk Yunan çatışması durdurulmuş ve Yunanistan'ın Anadolu'da gerçekleştirdiği işgal resmen son bulmuş oldu.

3 Ekim 1929: Sırp-Hırvat-Sloven Krallığın ismi "Yugoslavya Krallığı" olarak değiştirildi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Tito yönetiminde sosyalist rejimle yönetilen Yugoslavya, 1991'de Slovenya, Hırvatistan, Makedonya ve Bosna-Hersek'in bağımsızlıklarını ilan etmesiyle dağılma sürecine girdi.

4 Ekim 1898: Başta İngiltere ve Fransa olmak üzere dönemin büyük devletleri Girit'i işgal etti. Ada'da yaşanan karışıklıklardan Osmanlı Devleti'ni sorumlu tutan ülkelerin talebi adada reform yapılmasıdır. Yani Rumlara verilen hakların artırılmasıdır. Kısaca istenen, Girit'te adım adım Osmanlı egemenliğinin sona erdirilmesidir.

4 Ekim 1913: Batı Trakya Müstakil Hükümeti ordu mevcudunu 30 bine çıkardı. Ordunun en seçkin birlikleri tehdidin en fazla algılandığı başta Kırcaali, Darıdere yani Zlatograd olmak üzere ülkenin kuzey sınırına yerleştirildi.

4 Ekim 1922: Türklerin hak ve özgürlüğünü savunan Ahali adlı gazete Bulgaristan'ın Rahova şehrinde yayınlanmaya başladı.

4 Ekim 1933: Garbi Trakya Müslüman-Türk Muallimler Birliği İskeçe'de kuruldu. Çağdaş ve ilerici düşünceleri savunan bu dernek, Batı Trakya'da ilk kurulan muallimler derneği idi.


DİĞER HABERLER