Tarihte Bu Hafta: 28 Mart - 3 NisanPazar, 27 Mart 2016

Tarihte Bu Hafta: 28 Mart - 3 Nisan28 Mart 1854: Fransa Rusya'ya savaş açtı. Böylece Osmanlı Devleti'nin ve İngiltere'nin de katılacağı ve Rusya'nın yenilgisiyle bitecek olan Kırım Savaşı başlamış oldu.

30 Mart 1856: Kırım Savaşı'nın galip devletleri İngiltere, Fransa, Osmanlı İmparatorluğu ve Sardinya-Piemonte ile Rus Çarlığı ile arasında Paris Anlaşması imzalandı. Anlaşmayla Osmanlı'nın bir Avrupa devleti olduğu kabul edilmiş oldu.

1 Nisan 1824: 12 Şubat 1821 tarihinde başlayan Yunan isyanını bastırması için Mısır'da hüküm süren Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa, Mora valiliğine getirildi. Paşa, otuz bin kişilik kuvvetini de Mısır'dan Mora'ya sevk etti.

1 Nisan 1880: Türkler, milli kimliklerini, haklarını, çıkarlarını korumak ve geliştirmek için Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Tarla adlı gazeteyi çıkarmaya başladı.

1 Nisan 1901: Türkler tarafından çıkarılan Müdafa-ı Hukuk adlı gazete Bulgaristan'ın Rusçuk'ta kentinde yayın hayatına başladı.

1 Nisan 1921: Metristepe'deki 10. Yunan Tümeni'nin geri çekilmesinin ardından taarruza geçen Türk birlikleri, II. İnönü Savaşı'nı kazandı. Milli Mücadele sürecinin önemli dönüm noktalarından biri olan bu zaferin ardından Fransa, Ankara ile anlaşmanın yollarını aramaya başladı.

1 Nisan 1929: Türkler, Bulgaristan'a bağlı Kırcaali'de Rodop adlı gazeteyi çıkarmaya başladı. Türklerin milli kimliklerini, hak ve çıkarlarını korumak, geliştirmek amacıyla çıkarılan Kemalist ve Türkiye yanlısı bu gazete, var olan baskılar nedeniyle varlığını ancak 1 yıl sürdürebildi.

1 Nisan 1945: Bulgaristan'da, Vatan Cephesi Türk Azınlığı yayın organı olan Işık adlı gazete, Türkçe ve Bulgarca olarak Sofya'da çıkarılmaya başlandı.

1 Nisan 1953: Bulgaristan Komünist Partisinin görüşlerini yayan Duvar Gazetesi Kırcaali'nin bir ilçesi olan Mestanlı'da yani Momçilgrad'da çıkarılmaya başlandı.

1 Nisan 2001: Yugoslavya'nın eski devlet başkanı Slobodan Miloşeviç, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmak üzere polise teslim oldu.

2 Nisan 1453: Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u kuşatma harekâtına başladı.

2 Nisan 1821: Yunan çeteler Mora yarımadasının güneyinde yer alan Manya'da isyan başlattı. Daha sonra 6 Nisan isyanın başlangıç tarihi olarak kabul edildi.

2 Nisan 1981: Arnavut kökenli üniversite öğrencileri, Kosova'nın Cumhuriyete dönüştürülmesini sağlamak amacıyla Priştine'de büyük bir gösteri gerçekleştirdiler. Daha sonra Kosova'nın diğer kentlerine de sıçrayan gösteriler, federal düzeydeki emniyet güçleri tarafından sert bir şekilde bastırıldı.


DİĞER HABERLER