Tarihte Bu Hafta: 29 Şubat - 6 MartPazartesi, 29 Şubat 2016

Tarihte Bu Hafta: 29 Şubat - 6 Mart1 Mart 1885: Mustafa Ragıp tarafından çıkarılan ve ağırlıklı olarak Sultan Abdülhamit'in politikalarını eleştiren haftalık siyasi gazete Balkan, Rusçuk'ta yayın hayatına başladı.

1 Mart 1894: Bulgaristan Türklerinin çıkarlarını ve haklarını savunan İttifak adlı siyasi ve haftalık gazete Sofya'da çıkarılmaya başlandı.

1 Mart 1889: Türkler tarafından çıkarılan haftalık ve siyasi bir gazete olan Kamer, Filibe'de yayınlanmaya başladı.

1 Mart 1913: Bulgaristan'ın Filibe kentinde Türkler, haklarını, çıkarlarını ve milli kimliklerini korumak ve geliştirmek amacıyla Tunca adlı gazeteyi çıkarmaya başladı.

1 Mart 1919: Paris Konferansında başta İngiltere ve Fransa olmak üzere 1. Dünya Savaşı'nın galip devletleri, Yunanistan Başbakanı Venizelos'un talepleri doğrultusunda Batı ve Doğu Trakya'nın Yunanlılara verilmesi konusunda tavsiye kararı aldı.

1 Mart 1925: Bulgaristan Türklerin hak, özgürlük ve milli kimliklerini savunmayı ve geliştirmeyi amaç edinen Rumeli adlı gazete Kırcaali'de yayınlanmaya başladı.

1 Mart 1932: Bulgaristan'ın Filibe ilinde Türkler, milli kimlik ve çıkarlarını savunan İtisam adlı dergiyi çıkarmaya başladı.

2 Mart 1930: Türkiye Cumhuriyeti karşıtı bir gazete olan İntibah, Bulgaristan'ın Şumnu şehrinde yayınlanmaya başladı.

3 Mart 1878: Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Ayastefanos yani Yeşilköy antlaşması imzalandı. Antlaşmayla Osmanlı Devleti Balkan topraklarının önemli bir kısmını kaybetti. Fakat Rusya'yı bölgenin tek hâkimi haline getiren bu antlaşma, büyük devletlerin işine gelmediğinden kısa bir süre sonra yerini Berlin Antlaşması'na bıraktı.

3 Mart 1936: Arnavutluk'taki Müslüman topluluklar, "İlahi Nur" adı altında örgütlenmeye gittiler.

3 Mart 1972: Yunanistan'da bir Hükümet genelgesiyle, daha önce okul isimlerinde
kullanılan Türk ifadesi kaldırıldı.

3 Mart 1992: Sırplar tarafından boykot edilen referandum sonuçlarından yola çıkılarak, Bosna-Hersek'in bağımsızlığı ilan edildi.

4 Mart 1878: Rodoplarda yaşayan Türkler, Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan Ayastefanos yani Yeşilköy antlaşmasıyla yeni kurulan Büyük Bulgaristan'ın sınırları içinde bırakıldıkları için durumu protesto ettiler. Dahası bölgede Bulgar ve Rus egemenliğini tanımayacaklarını bildirdiler. Bazı araştırmacılara göre bu tarih aynı zamanda Rodop Hükümeti Muvakkatesi'nin de kuruluş günüdür.

5 Mart 1905: Türklerin hak ve hukukunu savunan Türkçe ve Bulgarca olarak çıkarılan Efkar-ı Umumiye adlı gazete Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yayınlanmaya başladı.

6 Mart 1925: Günümüzde Bulgaristan sınırları içinde bulunan Silistre kentinde Türkler, milli kimliklerini, haklarını ve kültürlerini korumak ve geliştirmek amacıyla Tuna adlı gazeteyi çıkarmaya başladı.DİĞER HABERLER