TARİHTE BU HAFTA: 30 KASIM-6 ARALIKPazar, 29 Kasım 2015

TARİHTE BU HAFTA: 30 KASIM-6 ARALIK30 Kasım 1902: Türklerin hak ve çıkarlarını savunan "Rağbet" gazetesi Filibe'de yayımlanmaya başladı.

30 Kasım 1951: Sofya'dan göçe fren. Bulgaristan, yayımladığı bir tebliğ ile Türkiye'ye yönelik göçü, kesin olarak durdurduğunu açıkladı. Daha önce Türkleri sınır dışı eden Bulgaristan, Stalin'den gelen talimat üzerine politika değişikliğine gitti. Göçü durdurmakla kalmayıp özellikle eğitim konusunda pek çok hak tanıdı. Fakat 1956'da Jivkov'un komünist partinin yönetimin ele geçirmesiyle Müslümanlar yani Türkler için karanlık günler tekrar başlamış oldu.

1 Aralık 1913: Türk yanlısı "Türk Sadası" adlı gazete Filibe'de yayınlanmaya başladı.

1 Aralık 1918: Sırp Hırvat Sloven Krallığı kuruldu. Kurulan yeni devletten en çok Müslümanlar yani Türkler olumsuz etkilendi. Çünkü uygulamaya konulan yeni tarım ve kolonizasyon politikalarının asıl hedefi onlardı. Gelişmeler çok sayıda insanı doğduğu toprakları terk etmek ve Türkiye'ye göç etmek zorunda bırakmıştır.

1 Aralık 1920: "Mecmua-ı İrşad" adlı dergi Sofya'da yayınlanmaya başladı. Yunanistan'ın Trakya'yı işgali üzerine Bulgaristan'a sığınan subay ve bazı aydınlar tarafından çıkarılan dergi daha çok edebi ve sosyal konulara ağırlık vermekteydi.

1 Aralık 1923: Bulgaristan Türklerinin eğitim ve sosyal sorunlarını ele alan, bilimsel çalışmalarda bulunan "Bulgaristan Türk Muallimler Mecmuası" Şumnu'da yayınlanmaya başladı.

1 Aralık 1929: Daha önce Hezargrad'da (Razgrad'da) çıkarılan "Deliorman" Sofya'da yayınlanmaya başladı. Türkiye'de yaşanan devrimlerin Bulgaristan Türkleri arasında da yayılmasını amaçlayan Deliorman'ın, bu ülkedeki Türklerin siyasi, sosyal ve kültürel mücadelesinde çok büyük etkisi olmuştur.

1 Aralık 1933: Azınlık yanlısı "Ülkü" adlı gazete Batı Trakya'da; Gümülcine'de yayınlanmaya başladı.

1 Aralık 1932: Aylık çocuk dergisi olan "Çocuk Sevinci" adlı dergi, Sofya'da çıkarılmaya başlandı.

1 Aralık 1952: Celal Bayar, Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etti. Daha sonra Batı Trakya'ya geçen Bayar, Gümülcine'de kendi adını taşıyan okulun açılışını yaptı. Bu dönem aynı zamanda Batı Trakya Türklerinin en fazla göç etmek zorunda kaldığı ve/veya bırakıldığı yıllar olarak da tarihe geçmiştir.

1 Aralık 1999: Yunanistan'da baskı. İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin Ağa, 1998 yılında yayımladığı mesajda kendisini "İskeçe Müftüsü" olarak belirttiği için mahkemeye sevk edildi. Yargılama sonucu makam gaspında bulunduğu gerekçesi ile altı ay hapis cezasına mahkûm edildi. Atanmış ve seçilmiş müftülük sorunu günümüzde de devam etmektedir. Müslüman Türk azınlık resmi temsilcisi olarak kendi seçtiği müftüleri görmektedir.

1 Aralık 1983: Yunanistan'da antidemokratik uygulama. Atina, isimlerinde Türk kavramı bulunan Gümülcine Türk Gençler Birliği ve Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği tabelalarını polis zoruyla indirmeye başladı.

2 Aralık 1884: "Çaylak" adlı siyasi ve haftalık Türkçe gazete Sofya'da yayınlanmaya başladı.

3 Aralık 1927: Daha sonra Kızanlık'ta çıkarılan "Yeni Başlangıç" adlı gazete Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde yayınlanmaya başladı.

4 Aralık 1897: Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında İstanbul Barış Anlaşması imzalandı. 18 Nisan 1897'de fiilen başlayan ve Yunanistan'ın büyük bir yenilgisiyle noktalanan savaş sonrasında yapılan anlaşma hiç de beklenildiği gibi olmadı. Büyük devletlerin desteklediği Yunanistan karşısında Osmanlı Devleti, barış masasından hemen hemen hiçbir şey almadan kalkmak zorunda kaldı.

5 Aralık 1920: Türk Kurtuluş Savaşı'nda yeni bir süreç. TBMM'de ''Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'' kuruldu. Böylece mücadele tek bir çatı altında toplandı. Mustafa Kemal Grup Başkanlığı'na seçildi.

5 Aralık 1934: Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanındı. Böylece Türk kadını, Avrupa'da pek çok ülke kadınından önce haklarına kavuşmuş oldu.

6 Aralık 1905: Karadağ, ülkesindeki Müslümanların varlığını yasayla resmen tanıdı. Bu adımı atan Karadağ, 1912'de Osmanlı Devleti'ne savaş ilan ederek Balkan Harbini başlatacak ve pek çok Müslüman'ı da ülkeden sürecektir.


Diğer Fotoğraflar

DİĞER HABERLER