TARİHTE BU HAFTA: 4 - 10 NİSANPazartesi, 04 Nisan 2016

TARİHTE BU HAFTA: 4 - 10 NİSAN 5 Nisan 1886: İmzalanan İstanbul Konferansı Antlaşmasıyla Arda Nehri'nin kuzeyinde kalan Kırcaali ve Ropçoz'daki Türkler, verdikleri mücadeleyle Osmanlı Devletinin bir parçası olarak kalmayı başardılar. Fakat anlaşmayla kurdukları Rodop Hükümeti ortadan kalktı. Ayrıca yine anlaşmayla başkenti Filibe (Plocdiv) olan Doğu Rumeli Vilayeti de Bulgaristan'a verildi.

5 Nisan 1900: 1877-1878 yılında yaşanan ve 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'nda gerçekleşen ünlü "Plevne Direnişi"nin kahramanı Gazi Osman Paşa öldü.

5 Nisan 1933: Türkiye'de gerçekleşen yeniliklere karşı çıkan kesimler tarafından kurulan İttihad-ı İslam Cemiyeti Gümülcine'de faaliyete geçti.

5 Nisan 1992: Boşnak toplumunun lideri Aliya İzzetbegoviç, gerçekleştirilen referandumun ardından, halkın talepleri doğrultusunda Bosna Hersek'in bağımsızlığını ilan etti.

6 Nisan 1905: Bulgaristan'ın tarihi kenti Filibe'de Türkler, Ahali adlı gazeteyi çıkarmaya başladı.

6 Nisan 1992: Avrupa Topluluğu Bakanlar Konseyi Bosna-Hersek'in bağımsızlığını tanıdı. Bu gelişme üzerine Bosnalı Sırplar bağımsızlıklarını ilan edip daha fazla toprak kazanmak için saldırıya geçti. Böylece Avrupa'nın göbeğinde kanlı ve kirli bir savaş başlamış oldu. Uygar Avrupa ise uzun süre sadece seyretmekle ve günah çıkartmakla yetindi.

8 Nisan 1932: Karadeniz adlı gazete Bulgaristan'ın Razgrat kentinde çıkarılmaya başlandı. Türklerin milli kimliğini, çıkarlarını, haklarını korumayı ve geliştirmeyi savunan bu Kemalist ve Türkiye yanlısı gazete, askeri darbeyle birlikte kapatıldı.

9 Nisan 1588: Başta Selimiye olmak üzere birçok caminin ve köprünün yaratıcısı olan dünyaca ünlü Büyük Türk mimarı Mimar Sinan 92 yaşında öldü.

9 Nisan 1897: Yunanistan, Osmanlı Devletine saldırdı. Karşı saldırı başlatan Osmanlı Ordusu, Yunan kuvvetlerini bozguna uğrattı. Hızla ilerleyen Osmanlı Ordusu'nun Atina'ya girmesini engelleyen, her zaman olduğu gibi yine Yunanistan'ı destekleyen İngiltere ile diğer büyük güçler oldu.


Diğer Fotoğraflar

DİĞER HABERLER