Tarihte Bu Hafta: 5-11 EkimPazar, 04 Ekim 2015

Tarihte Bu Hafta: 5-11 Ekim5 Ekim 1908: Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Bosna-Hersek'i topraklarına kattığını ilan etti. Böylece Bosna-Hersek Osmanlı ülkesinin bir parçası olmaktan çıktı.

5 Ekim 1908: Bulgaristan Prensliği, bağımsızlığını ilan etti. Böylece Bulgaristan, Osmanlı ülkesinin bir parçası olmaktan çıktı.

5 Ekim 1908: Girit Meclisi, adanın Yunanistan'a bağlandığını ilan etti. Böylece Girit, Osmanlı ülkesinin bir parçası olmaktan çıkmış oldu.

5 Ekim 1948: Ses-Işık adlı gazete Sofya'da yayınlanmaya başladı. Gazetenin amacı, Bulgaristan'da Türklerin hak ve hukukunu korumaktan çok, yeni rejime toplumsal taban oluşturmak ve destek sağlamaktır.

6 Ekim 1867: Osmanlı Devleti, büyük güçlerin baskısıyla onların istekleri doğrultusunda egemenliğini kısıtlayan reformları açıkladı. Aslında bu, ada üzerinde Osmanlı Devleti'nin egemenliğini kısıtlayan, Rumların bağımsızlık mücadelesine destek veren gelişmeden başka bir şey değildir.

6 Ekim 1912: Karadağ ile Sırbistan ittifak anlaşması imzaladı.
Böylece Çarlık Rusyası'nın aracılığıyla gerçekleşen ittifakların son halkası da böylece tamamlanmış oldu. Ufukta Osmanlı Devleti ve Türkler için zor günler görünmektedir.

6 Ekim 1930: I. Balkan Konferansı Atina'da toplandı.
Balkanlarda dostluk ve barışı tesis etmek amacıyla toplanan konferanslar dizisi 9 Şubat 1934'te Bulgaristan ve Arnavutluk dışındaki ülkelerin katılımıyla Balkan Antantı'nın imzalanmasıyla noktalanmıştır.

7 Ekim 1990: Bulgaristan'da Türklerin yani Müslümanların kültürel, sosyal, eğitim, sanat ve ekonomik alandaki hak ve özgürlüklerini korumak, geliştirmek amacıyla kültür ve eğitim örgütü ALEV kuruldu.

8 Ekim 1459: Semendire ikinci defa fethedildi. Tuna kıyısındaki bu şehrin fethiyle Sırbistan tamamen Osmanlı topraklarına katılmış oldu. Bununla ayrıca, Sırplar, taht kavgaları dolayısıyla oluşan anarşiden kurtuldular.

8 Ekim 1912: Karadağ'ın Osmanlı İmparatorluğuna savaş ilan etti. Böylece kısa bir süre sonra Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan'ın da katılımıyla daha da büyüyecek olan insanlık tarihinin en acımasız savaşlarından biri olan 1. Balkan Savaşı başlamış oldu. 29 Eylül 1913'te biten Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devletinin kayıpları büyük olacaktır. Kıyıköy Enez hattına kadar tüm Balkanları kaybedecek, yüz binlerce insanı ölecek, çok daha fazlası bu coğrafyadan sürülecektir.

8 Ekim 1968: Mart ayında imzalanan göç anlaşması sonucu ilk Türk kafilesi Bulgaristan'dan Türkiye'ye girdi. 1978 yılında sona eren bu anlaşma sonucu yaklaşık 130 bin kişi Türkiye'ye göç etmiştir.

9 Ekim 1431: Yanya'nın kendiliğinden Osmanlı egemenliğine girdi. Karaca Paşa'nın şehri teslim almasından sonra buraya da Türkler iskân edilmeye başlanır.

9 Ekim 1690: Belgrad'da Osmanlı egemenliği yeniden sağlandı. İki yıl önce Avusturya kuvvetlerinin eline geçen Belgrad, Osmanlı Ordusunun karşı saldırısı sonucu geri alındı. Böylece Balkanlara yönelik haçlı tehdidinin önüne geçilmiş oldu.

10 Ekim 1912: Karadağ kuvvetleri Osmanlı sınırını 2 noktadan aşarak İşkodra'ya doğru ilerlemeye başladı. Hasan Rıza Paşa komutasındaki savunma kuvvetleri paşanın ölümüne kadar şehri başarıyla savundu. O günlerin anısına İşkodra halkı, paşaya olan sevgisini yaptığı anıt mezar ve adına kurduğu dernekle yaşatmaya çalışmakta.


DİĞER HABERLER