Tarihte Bu Hafta: 6 - 12 HaziranPazar, 05 Haziran 2016

Tarihte Bu Hafta: 6 - 12 Haziran6 Haziran 1907:
Büyük Britanya kralı Edward ile Rus Çarı Nikolay 2, Osmanlı Devleti topraklarının, özellikle de Makedonya bölgesinin paylaşılmasını görüşmek üzere Reval'de bir araya geldi. İttihat Terakki Partisi bu gelişme üzerine, oyunu bozmak için 2. Meşrutiyet'in ilanıyla sonuçlanacak eylemlerini başlattı.

9 Haziran 1815:
Viyana Kongresi sona erdi. Kongrede dünyanın, özellikle de başta Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere doğunun, emperyalist batının çıkarları doğrultusunda şekillendirecek olan Şark Meselesi kararı alındı. Bazı yazarlara göre günümüzde, Amerika ile müttefikleri tarafından yürütülen Büyük Ortadoğu Projesi, 1917'de Rusya'da yaşanan sosyalist, 1920-23 yılları arasında gerçekleşen Türk Bağımsızlık savaşı ve Kemalist devrim nedeniyle yarım kalan Şark Meselesi'nin tamamlanma sürecinden başka bir şey değildir.

9 Haziran 1910:
Romanya'nın Köstence kentindeki Türkler, milli kimliklerini, haklarını ve kültürlerini korumak ve geliştirmek amacıyla Teşvik adlı gazeteyi çıkarmaya başladı.

9 Haziran 1923:
Bulgaristan'da gerçekleştirilen bir askeri darbe ile Çiftçi Hükümeti devrildi. Başa geçen Tsankov yönetimindeki milliyetçi hükümetin öncelikli hedefi komünistler ve Türkler oldu. Bu arada Türkler de haklarını korumak amacıyla Turan Cemiyeti ve Türk Öğretmenler Derneği etrafında kenetlendi.

9 Haziran 1975:
Yeni Yunan Anayasası kabul edildi. Anayasa ile Yunanistan demokrasiye kavuştu. Fakat Türklerin yaşadığı Batı Trakya'ya demokrasi, 1998'e kadar hiç uğramadı. O da sadece bireysel özgürlükler bazında.

9 Haziran 1999:
Makedonya'nın Kumanova kentinde, NATO, Yugoslavya Ordusu ve Sırbistan İçişleri Bakanlığı temsilcileri arasında imzalanan Askeri-Teknik Antlaşma ile uluslararası topluluğun Kosova'daki görevinin kapısı açıldı. Bu antlaşma ile bütün Sırp silahlı kuvvetlerinin en geç 11 gün içinde Kosova'dan ayrılması ve BM'nin kontrolünde uluslararası bir askeri ve sivil misyonun Kosova'da göreve başlaması üzerinde uzlaşıldı.

10 Haziran 1924:
İskeçe'de Türkler, Mehmet Hilmi yönetiminde azınlık yanlısı "Yeni Ziya" adlı gazeteyi çıkarmaya başladı.

10 Haziran 1930:
Türkiye ile Yunanistan arasında Ankara Anlaşması imzalandı. Anlaşma ile iki ülke arası ilişkiler normale döndü. Bu sayede Batı Trakya'daki Türkler de daha rahat nefes almaya başladı.

11 Haziran 1931:
Yugoslavya'da hükümet, bazı bölgelerde nüfus dengesini değiştirmek amacıyla "kolonizasyon" politikasını uygulamaya koydu. Bu uygulamadan olumsuz şekilde etkilenen çok sayıda Türk, Yugoslavya'yı terk edip Türkiye'ye yerleşmek zorunda kaldı.

11 Haziran 1998:
Yunanistan Vatandaşlık Yasası'nın 19. maddesi yürürlükten kaldırıldı. Atina'nın bu ayıptan kurtulmasıyla birlikte Türkler de rahata kavuştu. Fakat yasanın uygulandığı süre içinde Türklere göre 60 bin 4, Yunan resmi rakamlarına göre 43 bin kişi bu madde yüzünden vatandaşlıktan atıldı. Bunun anlamı ise hala sorununun çözümü bekleyen on binlerce insan demektir.

12 Haziran 1937:
Bulgaristan'ın Şumnu kentindeki polis müfettişi Kostov, merkeze gönderdiği raporda, Türk sorununun çözümünü için Türk aydınlarının sayısının azaltılması gerektiğini belirtti.


Diğer Fotoğraflar

DİĞER HABERLER