TARİHTE BU HAFTA: 7- 13 MARTPazartesi, 07 Mart 2016

TARİHTE BU HAFTA: 7- 13 MART7 Mart 2004 Genel seçimlerin yapıldığı gün İskeçe'ye bağlı tarihî Okçular Camii fanatik Yunanlılar tarafından yakıldı.

8 Mart 1985 Türklere yapılan baskılar ve isim değişikliği nedeniyle Türkiye, Bulgaristan ile tüm sportif faaliyetleri askıya aldı.

8 Mart 1994 Resmi Gazetede yayınlanan bir yasayla Yunan Meclisi, 19 Mayıs gününü, Pontus Yunanlılarının Soykırımını Anma Günü olarak tanımayı kabul etti.

10 Mart 1919 Batı Trakyalı Türkler, General Charpie haklarının korunması için bir ültimatom verdiler.

10 Mart 1920 Yunanistan Başbakanı Venizelos'un da katıldığı bir toplantıda, İstanbul'un resmen işgaline ve Kuvay-ı Milliye liderlerinin tutuklanmasına karar verildi. Çok sayıda Kuvay-ı Milliye taraftarı bu karar gereğince tutuklandı ve ardından da Malta'ya sürüldü.

11 Mart 1919 Büyük güçler, Paris Konferansında aldıkları 1 Mart tarihli Trakya kararını erteledi ve Trakya'nın geleceğinin Osmanlı ve Bulgar barış anlaşmaları görüşülürken ele alınması kararlaştırdı. Fakat Bulgaristan'a imzalattıkları Nöyi Barış Antlaşmasıyla bunun tam tersini uyguladılar. Batı Trakya'yı ikiye bölüp kuzeyini Bulgaristan'a güneyini ise Yunanistan'a verdiler. Bu ise bölgede Yunan egemenliğine karşı Türk Bulgar ittifakının ve direnişinin doğmasına yol açtı.

11 Mart 1981 "Kosova Cumhuriyeti" parolası altında başkent Priştine'de düzenlenen öğrenci gösterileri birkaç hafta içinde bütün Kosova'ya yayıldı. Böylece Arnavutlar ilk defa bağımsız Kosova'dan yana düşünceyi kitlesel bir şekilde destekledi.

12 Mart 1867 Tuna Vilayeti'nin yarı resmi yayını olan Türkçe ve Bulgarca olarak çıkarılan siyasi ve edebi bir dergi olan Macera-ı Efkâr Rusçuk'ta yayınlanmaya başladı.

12 Mart 1921 Burdur Milletvekili Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı ''İstiklal Marşı'', milletvekillerince ayakta dinlenildi ve TBMM'de ''Ulusal Marş'' olarak kabul edildi.

13 Mart 1875 Bulgaristan Türkleri arasında Hıristiyanlığı yaymak amacıyla Protestanlar tarafından Türkçe ve Fransızca olarak çıkarılan Güneş- Le Soleil adlı gazete Rusçuk'ta yayınlanmaya başladı.

13 Mart 1888 Türklerin haklarını ve çıkarlarını savunan Başlangıç adlı gazete Sofya'da yayınlanmaya başladı.

13 Mart 1888 Genç Türkler tarafından çıkarılan ve Sultan Abdülhamit karşıtı bir gazete olan Gayret Filibe'de yayınlanmaya başladı.

13 Mart 1920 Kararlı bir şekilde Türklerin haklarını savunan ve tutumu nedeniyle kısa bir süre sonra kapatılan Türk Sözü adlı dergi Bulgaristan'ın Filibe kentinde çıkarılmaya başladı.

13 Mart 1923 Bulgarlar tarafından yarı Bulgarca yarı Türkçe olarak çıkarılan Başlangıç-Naçalo adlı gazete Kırcaali kentinde yayınlanmaya başladı.

13 Mart 1985 Bulgaristan, "soya dönüş" projesi kapsamında Türklere uyguladığı asimilasyon ve zulüm politikalarına karşı artan uluslararası baskılar üzerine geri adım atmayacağını, Türkler konusunda taviz vermeyeceğini açıkladı.


Diğer Fotoğraflar

DİĞER HABERLER