TARİHTE BU HAFTA: 7-13 ARALIKSalı, 08 Aralık 2015

TARİHTE BU HAFTA: 7-13 ARALIK7 Aralık 2005: Eski Yugoslavya Üzerine Uluslararası Ceza Mahkemesinin talebi üzerine Hırvat generali Ante Gotovina, İspanya'da yakalandı. Böylece Hırvatistan, gerçekleştirdiği işbirliği ile Avrupa Birliği üyeliği yolunda ciddi sayılabilecek önemli bir engelden kurtulmuş oldu.

8 Aralık 1911: Libya'da direniş. Mustafa Kemal, Bingazi, Derne Tobruk bölgesinde yerli halkı örgütleyerek, İtalyan kuvvetlerine karşı başarılı direnişlerde bulundu. Diğer subayların da gerçekleştirdiği başarılı direnişler nedeniyle İtalya zor durumda kaldı.

8 Aralık 1919: Heyet-i Temsiliye'den önemli adım. Heyet-i Temsiliye'ye göre asıl amaç memleketi parçalanmaktan kurtarmak ve bağımsızlığını sağlamaktır. Bu amacın gerçekleşmesine engel olan devletler İngiltere ve Fransa'dır. Dolayısıyla yapılması gereken bu iki ülkeden şikâyetçi olan Bulgaristan ile işbirliğinin sağlanması ve Bati Trakya'nın bu ülkeye bırakılan kısmında ihtilâl ile Bulgarları atma yoluna başvurulmamasıdır. Alınan bu karar sonuna kadar uygulanır. Dahası Yüzbaşı Fuad Balkan öncülüğünde Bulgar komitacılarla Batı Trakya'da Yunan egemenliğine karşı ortak silahlı mücadele verilir.

8 Aralık 1985: Bulgaristan'da asimilasyona karşı Türk direnişi. İsim değişikliğine ve asimilasyona karşı gelen Türk önderleri Varna'da bir araya gelerek Bulgaristan Türk Milli Kurtuluş Hareketi'nin kurulduğunu kamuoyuna ilan ettiler. Temel politikasını "silahsız mücadele" olan hareketin kuruluş amacı Türklere yönelik asimilasyonun durdurulması, isimlerin geri verilmesi; daha önce sahip olunan siyasi, sosyal ve kültürel hakların iade edilmesidir. Hareket 1990'dan sonra Hak ve Özgünlükler Hareketi adını alacak ve Türkleri iktidara taşıyarak hedeflerini bir ölçüde gerçekleştirecektir. Ancak kültürel haklar ve eğitim konusunda herhangi bir gelişme sağlanamayacaktır.

8 Aralık 1990: Sırp lider Slobodan Miloşeviç Sırbistan Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Böylece Balkanlarda kanlı bir dönem başlamış oldu. Önce Hırvatistan'a saldıran ve çok sayıda insanın ölmesine yol açan Miloşeviç, Bosna'da ise insanlık tarihinin gördüğü en büyük soykırımlarından birinin işlenmesine yardımcı oldu.

9 Aralık 1933: Türkiye ve Yunanistan arasında Ankara anlaşması imzalandı. Anlaşma ile 1923'ten beri süren etabli sorununun çözümü için oluşturulan karma komisyonu kaldırıldı. İki ülke arasındaki diyalog ve yumuşama, 9 Şubat 1934 tarihinde Atina'da Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında imzalanan "Balkan Antantı" isimli anlaşmayla en üst seviyeye çıktı.

9 Aralık 1985: Atina'dan olumlu adım. Yunanistan, Bulgaristan'daki baskılar nedeniyle Yunanistan'a kaçan üç Türk ailesinin bu ülkeye iade talebini reddetti. Dahası, Ankara'nın talebi üzerine bu insanların 20 Aralık'ta Türkiye'ye gitmelerine izin verdi.

10 Aralık 1945: Bulgaristan'da Türkçe eğitime sınırlama. Yayınlanan "Özel Okullarda Ders Kitaplarının Onaylanmasıyla İlgili Talimname" Bulgaristan'da azınlık eğitimini zora soktu. Buna göre, ders kitaplarını hazırlayanlar bunları Milli Eğitim bakanlığına gönderecekler, ayrıca ilkokul kitapları için 15 bin, ortaokul kitapları için de 18 bin leva harç ödeyeceklerdir. En önemlisi de ders kitaplarının basımından da sorumlu olan azınlıklar bunları, 1,5 ay içinde hazırlayıp bakanlığa göndermekle de yükümlüdürler. Kısaca bu, işi yokuşa sürmekten, azınlık eğitimini dolaylı olarak yasaklamaktan başka bir şey değildir.

10 Aralık1986: Bulgaristan doğumlu ünlü halterci Naim Süleymanoğlu Türkiye'ye iltica talebinde bulundu. Avustralya'da bulunan ve talebi kabul edilen Naim, 16 Aralıkta Türkiye'ye geldi. Uluslararası yarışmalarda ülkemizi başarıyla temsil eden Naim, Türk bayrağının defalarca göndere çekilmesini sağlamıştır.

11 Aralık 1992: Makedonyalı Arnavutlar arasında yapılan resmi olmayan bir halk oylamasında, Arnavutların ülkenin batısında özerk bölge oluşturulmasını talep ettikleri ortaya çıktı.
12 Aralık 1899:Haftalık siyasi Türkçe gazete Müsademe-i Efkar Filibe'de yayınlanmaya başladı.

13 Aralık 1913: Sofya'dan zorla Hıristiyanlaştırmaya fren. İkinci Balkan Savaşından yenik çıkan, bölgede yanız kalan ve bu nedenle Türklerin dostluğuna ihtiyaç duyan Bulgaristan, önceki politikalarından geri adım attı. İç İşleri ve Sağlık Bakanlıkları gönderdikleri bir emirle, yerel yöneticilerden, zorla Hıristiyanlaştırma ve Bulgarlaştırma uygulamasını durdurmalarını istedi.

13 Aralık 1914: Mesudiye zırhlısı, Çanakkale'de bir İngiliz denizaltısı tarafından batırıldı. Fakat verilen destansı mücadele ile işgal güçleri aynı günlerde Çanakkale'yi terk etmeye başladı. 1915 Ocak ayından itibaren Selanik'e yerleşen işgal güçlerinin Trakya üzerinden bir saldırıda bulunmasın engellemek amacıyla Yüzbaşı Fuat Balkan öncülüğünde bölgedeki Türkler harekete geçtiler. 30 Temmuz 1915'te Drama'nın Radalios köyünde kurdukları mahalli bir hükümet ve 30 bin kişilik silahlı güç ile böyle bir girişimin önüne set çektiler.

13 Aralık 1917: Günümüzde Sırbistan sınırları içinde bulunan Niş bölgesindeki Müslümanlar yani Türkler celp edilerek Çatalca'ya iskân edildiler. Savaşın sürdüğü bir dönemde gerçekleştirilen bu girişimle çok sayıda insanın yaşamı kurtarılmış oldu.


Diğer Fotoğraflar

DİĞER HABERLER