TARİHTE BU HAFTA: 9 - 15 MAYISPazartesi, 09 Mayıs 2016

TARİHTE BU HAFTA: 9 - 15 MAYIS9 Mayıs 1913:
Bulgaristan Türklerini Hıristiyanlaştırmak ve Bulgarlaştırmak üzere Babek köyüne gönderilen bir rahip karşılaştığı manzara karşısında şok içinde kalır. Rahip tarafından gönderilen raporda, Bulgar çeteler tarafından ateşe verilen yaklaşık 350 haneli ve 3000 nüfuslu köyden, yapılan yağma ve katliamdan sonra geriye, yalnız birkaç ev ile az sayıda insanın kaldığı belirtilmektedir.

9 Mayıs 1920:
Doğu ve Batı Trakya'da yaşayan Türk liderleri bölgenin geleceği ile ilgili kararlar almak üzere Edirne Kongresi'nde bir araya geldi. 217 üye ile toplanan kongrede bölgenin geleceği ile ilgili önemli kararlar alındı.

9 Mayıs 1993:
Bosna-Hersek'in tarihi Mostar kentinde Hırvatlarla Boşnaklar arasında çatışmalar başladı. Söz konusu çatışmalar kentin, Hırvat ve Boşnak kesimleri şeklinde bölünmesine yol açtı.

10 Mayıs 1919:
Emperyalist güçler, Anadolu'nun işgali ve Sevr'in hayata geçirilmesi konusunda son adımı attı. Paris'te bir araya gelen İtilaf Devletleri temsilcileri, Yunanistan'ın İzmir'i işgal etmesi konusunda karar aldı.

10 Mayıs 1990:
İskeçe Müftü Naipliği görevini şartlı olarak kabul eden Mehmet Emin Aga, bu görevinden istifa etti.

11 Mayıs 1991:
Sancak bölgesinin kültürel ve idari merkezi Yeni Pazar'da, Sancak Boşnak Millî Konseyi kuruldu. Bu tarih Sancaklı Boşnaklar tarafından aynı zamanda "Boşnakların Millî Bayrak Günü" olarak kabul edildi.

11 Mayıs 1945:
Bulgaristan'da işbaşına gelen yeni yönetim, eğitimle ilgili yeni bir düzenleme gerçekleştirdi. Buna göre Türk Azınlık Okullarından alınan diplomalar ancak Bulgar okullarında okutulan tüm derslerden girilecek sınavlarda başarılı olunması durumunda geçerli olacaktı. Daha da önemlisi, düzenleme, geçmişe yönelik olarak da uygulanacaktı. Bu ise Türk öğretmenlerinin, aydınlarının devre dışı bırakılmasından başka bir şey değildi.

13 Mayıs1915:
Çanakkale'de, Binbaşı Ahmet Bey komutasındaki Muaveneti Milliye muhribi, Golyath zırhlısını torpilleyerek batırdı.

13 Mayıs 1919:
İzmir'in işgal edileceğine ilişkin Venizelos'un beyannamesi, Aya Fotini Kilisesi'nde Yunan Albay Mavridis tarafından yerli yani İzmirli Rumlara okundu.

14 Mayıs 1919:
İzmirli yurtseverler, gerçekleştirdikleri bir toplantı ile Reddi İlhak ilkesini, yani İzmir'in Yunanistan tarafından işgalini kabul etmeyeceklerini bildirdiler.

14 Mayıs 1898:
Türklerin hak ve çıkarlarını savunan Balkan adlı gazete Bulgaristan'ın Rusçuk ilinde yayın hayatına başladı.

14 Mayıs 1920:
Yunanistan, San-Remo Konferansı ile kendisine verilen Batı Trakya'yı işgal etmeye başladı. İşgal bölgede yaşayan Türkler tarafından, pencerelere siyah bayraklar asılarak, sokağa çıkılmayarak ve işyerleri açılmayarak protesto edildi. Bu arada ilk silahlı direniş de Yüzbaşı Balkan'ın grubu tarafından Yunan ordusunun Gümülcine'yi işgali esnasında şehrin hemen dışında gerçekleşti. Bu silahlı direniş daha sonra Bulgar çetelerin de desteğiyle 20 Temmuz 1923'e kadar etkili bir biçimde sürdü.

14 Mayıs 1920:
Bulgaristan, Batı Trakya'nın Yunanlılar tarafından işgaline tepki gösterdi. Fakat bölgeyi Yunanistan'a vermek isteyen ve bunun için canla başla çalışan İngiltere ve müttefikleri bu tepkiyi hiç dikkate almadı. Bunun üzerine Türk ve Bulgar komitacılar Yunan ordusuna karşı silahlı saldırılarını yoğunlaştırdılar.

14 Mayıs 1945:
Daha sonra adı Yeni Işık olarak değiştirilecek olan Işık adlı gazete Sofya'da yayın hayatına başladı.
15 Mayıs 1919: İtilaf Devletlerinin desteklediği Yunan Ordusu, İzmir'i işgal etti. Yunan güçlerine ilk kurşunu atan gazeteci Hasan Tahsin ile Askerlik Şube Başkanı Albay Süleyman Fethi şehit edildiler.

15 Mayıs 1922:
Batı Trakya Müdafaa'yı Hukuk Cemiyeti, Cenevre Konferansı'na bir muhtıra gönderdi. Muhtıra'da "Batı Trakya'nın kuzeyinin Bulgarlara, güneyinin Yunanlılara verilerek bölünmesinin, yaklaşık yüzde 80'i Türk olan halkın arzu ve isteklerine aykırı olduğunu vurguladı. Ayrıca bölgeye de tarafsız bir tetkik heyetinin gönderilmesini" istedi.

15 Mayıs 1948:
Türkçe eğitimin de görüldüğü Makedonya Cumhuriyeti'nin başkentindeki Tefeyyüz ilkokulunda, Üsküp Türk Kültür ve Sana-i Nefise Cemiyeti kuruldu.


DİĞER HABERLER