Alemlere Rahmet Hz. MuhammedPerşembe, 02 Şubat 2012

Alemlere Rahmet Hz. MuhammedBeyhan MEHMETBen Annem Âmine'nin rüyası, Hz. İbrahim ve
İsmail (a.s.)'ın duası, Hz. İsa'nın müjdesiyim.
(Hz. Muhammed)

12 Rabbiul Evvel 571'de Mekke Şehrinde, Son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa dünyaya teşrif ettiler. Babası Abdullah "rahmet elçisi" oğulunu görememiş, doğumundan önce hakkın rahmetine kavuşmuştu. Ancak dedeleri İbrahim (a.s.)'ın anlındaki nur babası Abdullah'tan oğulu Muhammed'e geçmişti... O yetimdi, ancak alemlerin Efendisi bir Yetim!
Annesi Âmine....En saadetli anne, oğluna doyamamış, henüz Hz. Muhammed altı yaşındayken ebedi aleme yolculuğunu tamamlamıştı. Şair annesinin haleti ruhaniyesini şöyle ifadelendirir:

" Ey Ebva'da yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü..."
Babasını görememiş, anne şefkatine doyamamış Efendimiz Hz. Muhammed... adeta bütün fani sevdalara elveda diyor Allah Sevgisi ve Allah
adına sevgiyle ümmetini kuşatıyor, rakik bir kalple ümmetinin " dareyn saadetini diliyordu" - ( dünyada hasenat - afiyet , ahirette de hikmet ve rahmeti ilahiyle cennet) .
Yüce Allah'ın özel terbiyesinde yetişen son peygamber " Allah'a inanan, Allah'ı çok anan ve ahiretten mükafat bekleyenler için model kılınıyor".

Çocuk yaştayken Şakkı sadır ( göğsü açılarak) yoluyla kalbi zemzemle yıkanıyor... örnek kişiliğinden ve müstesna davranışlarından dolayı toplum tarafından " Muhammedu'l Emin" lakabıyla anılır hale geliyor...

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz son derece mütevazi bir hayat sürüyor. Fakr-ü hal içinde ömrünü süren Peygamber " Ben en güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim" buyurarak hayat felsefesini terennüm ediyordu.

25 yaşında iken en saadetli aileyi kuruyor, kadınların en hayırlısı - Hatice validemizle evleniyordu....

Peygamberimiz gerek aile reisi olarak, gerek bir baba, gerek yönetim ve denetimde, gerek kürsü ve mihrapta.... Hülasa her yönüyle " Mev'iza-i hasene" - örnek ve modeldir, ümmetine.

Nitekim Hz. Muhammed'e itaat ve muhabbet - Yüce Allah'a itaat ve muhabbettir. O'nu nefsinden, evlad-ü ıyalinden ( eşi ve çocuklarından), dünyalıklardan çok sevenlere ne mutlu! Gerçek itaat ve iman bu olsa gerek!

Her Peygamberin hayati duası vardır. Hz. Muhammed özel duasını Ümmetine şefaat maksatlı ahirete gizlemiştir... Taif'te taşlanan Peygamber Ümmeti için hayır diliyor, dua ediyor, Cibrail'e imha değil ihya hedeflediğini bildiriyordu...

Hz. Muhammed adına yapılan hayırlara kat be kat mükafaat mevlam ihsan ederken, Hz. Muhammed'e âsilik yapanlara da Mevlam kat be kat fazlasıyla ceza verir.

Örneklendirmemiz gerekirse mükafat ve ceza babında amcası " Ebu Leheb'' i zikredelim:
Peygamberimiz doğumunu müjdeleyen amcası Ebu leheb'in cariyesi özgürlükle ödüllendirilir, ayrıca amcası yeğeni (Peygamberimiz) adına ikramlarda bulunur.

Yıllar sonrasında Nübüvvetini bildiren ( Allah adına peygamber olarak gönderildiğini) Peygamberimize öz amcası Ebu Leheb ellerin kurusun diyerekten beddua eder, rahatsızlığını bildirir. Yüce Allah amcasının bu davranışından dolayı Leheb suresini indirir. Eller kuruyacaksa Rahmet Peygamberi Muhammed'İn (s.a.s)'ın değil, hidayet nurundan yoksun kalan insan müsveddesi Ebu Leheb'in elleri kurur...

Ebu Leheb'in ölümünden sonra sahabeden bir zat onu rüyasında görür. Ebu Leheb " azab çektiğini bildirir, ancak Hz. Muhammed doğuduğu gün - (Pazartesi günü) ikramlarda bulunduğumdan ve cariyemi özgür bıraktığımdan dolayı azabım Pazartesi günleri hafiflediğini bildirir, sahabeye!!!
Peygamberimizin diğer amcası Hz. Abbas kıtlık ve kuraklık yıllarında Hz. Muhammed adına "rahmet ihsan et ya Rabbi" diyerek Eman ister dua eder, Yüce Mevla icabet eder.....

Hz. Muhammed doğumundan vefatına hayatının bütün katmanlarıyla bilinen tek peygamber!!!
Allah'ın lütfuyla cahil, zalim, bencil bir toplumu 23 yılda medeni bir topluma dönüştürür
Hz. Muhammed (s.a.s).... Salat O'na selam O'na ....

O'nun doğum gecesi bayramlardan öte bayram! Nitekim hayatı " Canlı ve tatbik edilmiş bir Kur'an".
Mevlam dünyada ahlakını ukbada da şefaatini ihsan etsin.

Kırcaali Bölge Müftülüğü adına ve özellikle de şahsım adına Mevlid kandillerinizi tebrik eder, Muhammedî bir hayat temenni ederim.
Allah yar ve yardımcınız olsun.


Beyhan MEHMET/ Kırcaali Müftüsü


Not: 12 Rebiul Evvel bu sene açısından 03.02.12 Cuma gecesi Mevlit kandilidir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI