Bin aydan hayırlı gece, Kadir GecesiSalı, 14 Ağustos 2012

Bin aydan hayırlı gece, Kadir GecesiBeyhan MEHMETMuhterem Din Kardeşlerim!

Bu gece, Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretinin sonsuz olduğu, Hz. Muhammed'e Nübüvvet mührünün verildği ( peygamber kılındığı), Kur'an-ı kerimin inzal edilmeye (inmeye) başladığı, melekler ve Cebrail'in yeryüzüne esenlikler getirdiği ... Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesidir. Bu gecede annemiz Aişe'nin Peygamberimizden rivayet ettiği dua " Allahümme inneke affüvvün, kerimün, tühibbul affe fe'afü anni"- Allah'ım sen çok affedicisin, affı seversin beni de af eyle". Mübarek geceler arasında ilk "Kadir" gecesi yaşandı. Nitekim hz. Muhammed (s.a.s) kırk yaşında iken, toplumun cehalet ve bedbahtlığından, putlara tapıp medet ummalarından, leş yemelerinden, kız çocuklarını diri diri gömmelerinden..bu ve benzeri olumsuzluklardan rahatsız olmuş Hira mağrasına inzivaya(yalnız başına kalarak muhasebesini yapmaya) çekilmişti. Yıl 611,ramazan ayı ve Kadir gecesiydi ki meleklerin reisi, peygamberlere vahyi getiren Cebrail, Hz. Muhammed'e (s.a.s.) Alak suresinin ilk beş ayetini getirdi. " Oku" emri geldi ilk islam toplumuna, bundan dolayı Müslümanların eğitim ve öğretimine çok büyük önem vermeleri gerekiyor! Altı yaşında iken " Şakkı sadr" diye bilinen peygamberimizin kalbinin zemzemle yıkanması Beni Sad yurdunda iken yaşanmıştı... Evet karanlığı aydınlığa, zulmü- nura dönüştürecek, Yüce Allah'ın rızası ve muhabbetini bildirecek, yasaklarından sakındıracak olan Hz. Muhammed seçilmiş ve Aleme Rahmet kılınmıştı... Hz. Peygamber kime anlatacaktı "Allah'ın varlığını ve birliğini, bütün insanların eşit olduğunu, leş yemenin haram olduğunu, putlardan medet ummanın gülünç bir durum olduğunu... kısarak Allah'ın mesajını kimlere bildirecekti...o gece güvenilir, olgun ve değerli insanları gözden geçiren peygamberimiz Bu gece de kadir gecesinde ....Ümmet gözden geçiriliyor. İman edenler Hz. Ebu Bekir Sıddik oldu, Hz. Ali ilmin kapısı, Annemiz Hatice Allah'ın özel selamına nail oldu... bizler de peygamberimize "ümmet" oluşumuzu gözden geçirelim, O'na layık Ümmet olalım. Dünyada rüyalarımızda gören, ahrette kendisine komşu olanlardan olalım. Duaların kabul edildiği müstesna zaman dilimi kadir geceniz hayırlı, mübarek olsun. Yeryüzünde karanlığın, adaletsizliğin, zulmün ve çirkef işlerin sonu olmasına vesile olsun. Geceniz hayırlı, ömrünüz saadet dolu olsun.

Beyhan MEHMET / Kırcaali Müftüsü

YAZARIN DİĞER YAZILARI