BİN AYNDAN HAYIRLI - KADİR GECESİÇarşamba, 01 Eylül 2010

BİN AYNDAN HAYIRLI – KADİR GECESİBeyhan MEHMETSevgili Din Kardeşlerim!
Her yolculuğun bir sonu olduğu gibi, hayatın da sonu vardır, her türlü güzellikleri ihtiva eden On Bir Ayın Sultanı - Ramazan ayının da sonu vardır, bu sene açısından nihayetine eriyoruz...
...Ve bizler bir yandan Ramazan ayına veda etmenin hüznünü yaşarken, diğer ta-raftan Bin Aydan daha hayırlı olan "Kadir" gecesini idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Esasen zaman ve mekânlar kendilerinde meydana gelen önemli olaylarla değer kazanırlar. Kadir gecesini böylesi müstesna bir gece kılan, bin aydan daha hayırlı yapan, şüphesiz ki, o gecede Kur'an-ı Kerim'in Peygamber efendimize inmeye başlamasından kaynaklanır. Bu gecenin fazilet ve üstünlüğünü anlatan Kur'anda müstakil bir sûre vardır. Bu mübarek gecenin idrak ötesi (algılayamayacağımızı) olduğunu, hikmetlerle süslü kılındığını, Mevlamız Kadir sûresinde bizlere haber verir. Ancak, Yüce Allah, Gecenin anlam ve önemini de bizlere şu şekilde anlatır: Mübarek kitabımız-Kur'an-ı Kerimin bu gecede nazil olmaya- peyder pey inmeye başladığını( 23 yıla yakın bir zamanda tamamlandığını), Taat ve ibadetlerin içerisinde, Kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha faziletli olduğunu, yeryüzüne Cebrail ve çok sayıda melek-lerin indiğini, tanyerinin ağarmasına kadar (sabah- seher-sahur saatlerine kadar) esenlik ve huzur indirdiğini, sıkıntı ve olumsuzlukları bertaraf ettiğini Mevlam kullarına bildirir. Peygamberimizin (s.a.s) eşi, anamız Aişe, efendimize "- Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir gecesine ulaştığımda nasıl dua etmemi tavsiye edersiniz?" diye sorduğunda. Peygamber Efendimiz (s.a.s) cevaben:
"- Allahümme inneke afüvvün tühibbül-afve fa'fu annî": Allah'ım sen çok affedicisin, affı seversin, beni de affeyle." diye dua et, buyurdu.
Aziz Müslümanlar! Bu geceyi, her gece olduğu gibi önce Yatsı ve Teravih Namazlarını cemaatle kılmaya özen gösterelim. Sabah Namazını da cemaatle kıldığımız takdirde, Efendimizin "Kim Yatsı Namazını cemaatle kılarsa, gecenin yarsını ibadetle geçirmiş gibi sevaba nail olur, sabah namazını da cemaatle kıldığı takdirde Bütün gecesini ibadetle geçirmiş gibi olur" Müjdesine nail olalım. Namazlarında eksiği olan kardeşlerimiz, hiç değilse bir günlük- 5 vakit namaz kazası yapsınlar. Kaza edilmesi gereken namazları olmayan kardeşlerimiz nafile namazı kılmaya ehemmiyet göstersinler. Hidayet rehberi olan Yüce kitabımız Kur'an bu gecede inmeye başladı. Kur'an sözlerin en güzeli - hayat kitabımızdır. Okunması sevaptır. Kur'an okuyan hayattan lezzet alır, huzur alır. Kur'ansız hayat metruk, harabe eve benzer. Bu münasebetle Kur'an tilavetinde bulunalım, Allah'ı çok analım, günahlarımıza af dileyelim, dualarımızı kalpten isteyelim, hayatımızı ve amel defterimizi gözden geçirelim, günahlardan kaçınalım, asgariye düşürelim, salih amellerimizi arttıralım, Allah'ın Sevgi ve rızasına erenlerden olalım inşallah. Dostlar! Bu gece Peygamber Efendimize Nübüvvet Tâcı giydirildi (Peygamberlik görevi verildi), Belki yine kadir gecesinde - kader gecesinde Nice kardeşlerimize Velilik Tâcı giydirilecektir. Allah'ın bizleri sevmesinden daha büyük nimet olabilir mi? O severse, Kâinata ve bütün insanlığa sevdirir! Dünya ve Ukbada (ahirette) nimetlerini ihsan eder ve sevdiklerini razı ve memnun eder. Kadir gecesini ihya eden Müslüman kardeşlerimize Kâinatın Sultanı Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) günahlarımızın affını müjdeliyor, âdeta Hac ibadeti misali, yeni doğmuş gibi masum olacağımızı haber veriyor."Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır".
Muhterem Müslümanlar! 05 Eylül gecesi Kadir gecesidir.
Kader gecesinde, Mevlam Kaderimizi rızası yönünde şekillendirsin, İslam ahlakıyla hepimizi ahlaklandırsın, yüzlerimizi aptest ve secdenin nuruyla nurlandırsın!
Bu duygu ve düşüncelerle, Sorumlu olduğum Başta Kırcaali Bölgesinde yaşayan Müslüman kardeşlerimi ve İslam kardeşliği çerçevesinde de Bütün Müslüman kardeşlerimizin Kadir gecelerini kalben tebrik eder, sağılıklı uzun ömürler, helalinden bereketler, huzurlu aile hayatları dilerken, Yüce Allah'a niyazım, bizleri Hidayette daim kılmasıdır.

Saygı ve Sevgilerle
Kardeşiniz, Kırcaali Bölge Müftüsü:
Beyhan Mehmet

YAZARIN DİĞER YAZILARI