BULGARİSTAN TÜRKLERİ'NİN MESELELERİNİ KONUŞMAKPazartesi, 20 Nisan 2009

BULGARİSTAN TÜRKLERİ'NİN MESELELERİNİ KONUŞMAKBasri ZİLABİDDemokrasinin gelmesi ile son 20 yılda Bulgaristan Türkleri'nin tarihi ve kültürü üzerine Bulgaristan'da olsun Türkiye'de olsun azımsanmayacak derecede bilimsel çalışmlar yapıldı, konferanslar tertip edildi. Özgürlük ortamında özellikle Bulgar tarihçileri üzerlerinde bir devlet baskısı hissetmeden çalışmalarını yürüttüler. Ancak bütün bunlar geçmişte olan "tarih"in günümüze aktarımı ve bir nevi bir bilgilendirme idi. Bu çalışmalar hiç şüphesiz çok faydalıdır ve devam etmelidir.
Ancak öbür taraftan "tarihi okumak" kadar "tarih yazmak, tarihe not düşmek, istikbalimizin yol haritasını çizmek" te bizim görevimizdir.
2009 yılı bizim için demokrasi ve özgürlüğün 20. yılı olmakla beraber, Bulgaristan Türklerinin milli meselelerinin konuşulduğu BİRİNCİ MİLLİ TÜRK KONGRESİ'NİN de 80. yıl dönümüdür.
31 Ekim - 3 Kasım 1929'da Sofya'da toplanan Bulgaristan Türkleri'nin Birinci Millî Kongresi'ni kısaca hatırlayalım.
Bulgaristan Türkleri'ni temsilen 450 delegenin katıldığı bir Milli Kongre düzenlenir. Dört gün süren kongrede Bulgaristan Türkleri'nin meseleleri görüşülür ve çözümü için belli kararlar alınır. Kongre aldığı kararları hükümete iletir fakat dikkate alınmaz, uygulanmaz. Buna karşılık Milli Kongre, Bulgaristan Türk varlığına, onun duygu ve dileklerine tercüman olur ve Bulgaristan Türkleri'nin tarihinde derin izler bırakır. Kısaca kendisine faydası olur.
Parti veya dernek, vakıf gibi sivil teşkilatların kongreleri herkesçe malum olduğu üzere genelde 4 yılda bir yapılır. Bulgaristan Türkleri'nin Birinci Milli Kongresi, Bulgaristan kurulduktan 50 yıl sonra yapılmıştır, şu an itibarıyla da birincisinin üzerinden 80 yıl geçmiştir.
Velhasıl, Yurt dışında çeşitli sempozyumlarda, gösterilerde ve toplantılarda Bulgaristan Türklerini temsilen katılan çok değerli aydınlarımız, Türk kültür merkezi temsilcileri, Türk okuma evi yöneticileri ve Bulgaristan Türklerinin meselelerini kendisine dert edinmiş dava adamları... Bulgaristan Türklerinin ana meselelerinin konuşlacağı ve kararların alınacağı BULGARİSTAN TÜRKLERİ'NİN İKİNCİ MİLLİ KONGRESİ fikrini düşünmek, olgunlaştırmak, teşebbüs etmek ve nihayetinde gerçekleştirmek, bizden evvelkilerin açtığı güzel bir çığırı devam ettirmenin yanında Bulgaristan Türklerine bir hayat aşısı olacaktır.

YAZARIN DİĞER YAZILARI