Bulgaristan'da provokasyona kapılmayın!...Pazartesi, 30 Mayıs 2011

Bulgaristan’da provokasyona kapılmayın!…Durmuş ARDA Bulgaristan'da yasal olarak faaliyet gösteren aşırı milliyetçi Saldırı(Ataka) partisi yandaşları, 20 Mayıs günü Sofya'da ibadete açık tek cami olan Kadı Seyfullah veya Hamambaşı camisinde Cuma namazı kılan Müslümanlara saldırırken, ibadet etme hakkı gasp edilen Müslümanlara cami hoparlörlerinden birisi şöyle sesleniyordu:

"Lütfen provokasyonlara kapılmayın!"

Evet...

Provokasyonlara kapılmayın!

1877 - 1878 Osmanlı - Rus savaşından sonra Sofya ve civarında bulunan 67 camiden 64'ü ve diğer bölgelerden binlerce camii, genelde yağmurlu havalarda " yıldırım düştü" denilerek yakılıp yıkılırken...

Provokasyonlara kapılmayın!

Sofya'da Cumhurbaşkanlığının giriş kapısının karşısında bulunan Mahmut Paşa veya Büyük camii gasp edilerek, Arkeoloji Müzesi yapılırken...

Provokasyona kapılmayın!

Yine Sofya'nın merkezinde bulunan Derviş Mehmet Paşa veya Kara camii gasp edilerek, Bulgaristan'da Hıristiyanlığı yayan Kiril ve Metodi kardeşlerin ve onların beş öğrencisi anısına Yedi Ayalar(Sv. Sedmoçislenitsi) kilisesi yapılırken...

Provokasyona kapılmayın!

Sofya'da ibadete açık tek Kadı Feyzullah caminin bahçe duvarları yıkılıp bahçesi gasp edilirken...

Provokasyona kapılmayın!

On senede bir göçe zorlanarak evleriniz, tarlalarınız gasp edilirken...

Provokasyona kapılmayın!

Kırcaali' de Medreseniz gasp edilirken...

Provokasyona kapılmayın!

Vakıf mallarınız gasp edilirken...

Provokasyona kapılmayın!

Türkçe basılı kitaplarınız yakılırken...

Provokasyona kapılmayın!

Adınız gasp edilirken...

Provokasyona kapılmayın!

On sekiz aylık bebeklere ve annelerine mermi sıkılarak öldürülürken...

Provokasyona kapılmayın!

Nice yiğitleriniz işkence edilerek acımasızca öldürülürken...

Provokasyona kapılmayın!

Nice yiğitleriniz Belene zindanlarında işkence edilirken...

Provokasyona kapılmayın!

Çocuklarınızın Ana Dili eğitimi hakkı gasp edilirken...

Provokasyona kapılmayın!

Tiyatronuz gasp edilirken...

Provokasyona kapılmayın!

Kırcaali'de her saat başı kilise çanı gibi yüksek desibelli "dan dan" sesinden hemen sonra, yine yüksek desibelli marş dinletilme zorunda bırakılırken...

Provokasyona kapılmayın!

Yine Kırcaali'de, yani kendi evinizde, sık sık aşırı milliyetçilerin gövde gösterilerinde sadece Türk olduğun için aşağılanırken...

Provokasyona kapılmayın!

Sofya'daki inşaatlarda çalışıp aylarca hak ettiğiniz maaşlarınız gasp edilirken... Varsın çocuklarınız aç kalsın...

Provokasyona kapılıp hakkınızı aramayın!

Ormanlarınız gasp edilirken... Varsın çocuklarınız üşüsün...

Provokasyona kapılıp, yanıbaşınızda bulunan ormandan sakın bir ağaç kesmeyin!

Provokasyona kapılıp, bilinen parti dışında alternatif aramayın!

Satın aldığın her üründen % 20 Katma Değer Vergisi kesilirken ve bundan başkaları faydalandırılırken...

Provokasyona kapılmayın!

Hak ettiğin Avrupa fonlarından yararlandırılmazken...

Provokasyona kapılmayın!

Bütün sosyal hakların gasp edilirken...

Provokasyona kapılmayın!

İnsanca yaşamak için bütün haklarınız gasp edilirken...

Provokasyonlara kapılmayın?!...

Provokasyonlara kapılmayın?!...

YAZARIN DİĞER YAZILARI