Doğru seçimin önemiSalı, 31 Temmuz 2012

Doğru seçimin önemiFevzi EHLİMANİnsanlığın var oluşundan bu yana her toplum kendilerini yönetecek ve önderlik edecek kişilere ihtiyaç duymuştur. Muhakkak ki önderin seçimi çok önemli olduğu doğru kişiyi seçmek hepsinden daha önemlidir. Günümüzde toplumların aldıkları kararlar yaşamlarına ciddi şekilde yansımaktadır. Örneğin günümüzde güçlü ekonomiye sahip birçok ülkelerde yaşayan vatandaşlar ekonomik sıkıntı çekmemekte, daha huzurlu ve daha disiplinli bir hayat sürdürmektedirler ve bunu da yaptıkları doğru seçimlere borçludurlar. Tabi birde toplumun eğitim düzeyi çok önemlidir. Şunu unutmamak gerek toplum nasıl ise lideri de onlar gibidir. Seçim konusunda en sıkıntılı ülkelerden biri Bulgaristan'dır. Yıllardan beri kötü yönetilen ve her dönem ekonomik sıkıntılar ile boğuşan Bulgaristan ne yazık ki ileriye yönelik de hiç umut verici sinyaller vermemektedir. Ülkede vatandaşlar yıllardır yaptıkları yanlış seçimin neticesinde hiç kimseye güvenleri kalmamış durumdadır. Ülkenin gelişmesi için gereken en önemli şey vatandaşlar artık kendilerini yönetecek doğru kişileri seçmeleri gerekmektedir. Örneğin bir köye muhtar seçimi yapılacağı zaman vatandaşlar genellikle kim kimin adamı, kim kimin akrabası olduğuna bakarak seçim yapmaktadırlar. Oysaki muhtar adayı kardeşimiz, babamız dahi olsa eğer bu sorumluluğu kaldırabilecek kapasiteye sahip değilse kesinlikle oyumuzu ona değil de, ehil olduğuna inandığımız kişilere vermeliyiz. Halk böyle düşünüp hareket etmeyi başarabilirse eğer hiç şüphesiz ülkede birçok şey kısa süre içinde halkın lehine olacak şekilde değişecektir. Günümüzde vatandaşlar hep en tepedeki yöneticileri sorumlu tutmaktadırlar fakat, aslında öyle değildir. Önce en alt kademedeki yöneticilerden başlayarak en üst kademeye kadar doğru seçimin yapılması gereklidir. Sokaklara boy boy afişlerini asıp vatandaşlara yalan vaatlerde bulunanların yerine, halkın bizzat kendileri içlerinden uygun gördükleri kişileri seçmedikleri sürece ülkede hiçbir şey düzelmeyecektir. Bunun yapılabilmesi içinde vatandaşların daha bilinçli ve daha eğitimli olmaları şarttır. Bunun için herkese iş düşmektedir. Bu konuda atılabilecek en önemli adım ailelerin çocuklarını okutmaları olacaktır. Şu an birçok kişinin ‘Bu zamanda çocuklarımızı okutuyoruz da ne oluyor, Bulgaristan okullarında okuyanların halı ortada' dediklerini duyar gibiyim. Aslında bir yere kadar doğruluk payı olsa da, unutmamak gerek ki ilk eğitim evde başlar. Aileler çocuklarını güzel ahlakla yetiştirdikleri taktirde, okullarda da öğretmenlerin işi daha kolay olacaktır. Kısacası eğitim her noktada önemlidir. Bir toplumda eğitimli kişilerin sayısı arttıkça, o toplum da hatalı seçimler yapmaktan korunmuş olacaktır.

YAZARIN DİĞER YAZILARI