Evlilikte tercihiniz "Etik" mi? Yoksa „Estetik" mi?Salı, 05 Temmuz 2011

Evlilikte  tercihiniz “Etik” mi? Yoksa „Estetik” mi?Beyhan MEHMETDinimizin yarısını teşkil eden evlilik, diğer yarısıyla evlilikte sabırlı olmayı gerektirir.
Evliliğin temelinde beş " S" vardır. Sevgi, saygı, samimiyet, sadakat ve sabır.
Bu hususlar yıllar geçtikçe azalmadığı gibi, çoğalır ve artar. İnsanın hayatında her dönemin huzuru ayrı güzelliktedir.
Evliliğin ardından, hedeflenen nesil...babalık- annelik makamı, derken torun sevgisi dönemi...
İnsanlar magnatız gibidirler, biribirlerini aynı felsefeyi paylaşmak suretiyle celb ederler. Ancak kimisi etik'e, kimisi de estetik'e değer verir.
Estetik "dış görünüm" diye nitelendirdiğimiz hususla alakalı, oradaki işlev "bakan göz önemlidir" diyebiliriz, " Leyla ile Mecnun" hikayelerini göz önünde bulundurarak.
Hani kendisine sıska, zayıf - çirkin Leyla'da ne buluyosun sorusunu yönlendirenlere, Mecnun gözüyle baktığında anlarsın cevabını verirmiş ya Mecnun "aşırı sevgiden - deliren".
Esasında tanışmak, kabullenmek ve beğenmek dıştan - içeriğe başlar.
Binaenaleyh bu hususta evlenmeyi düşünen bir gence efendimiz, taliplini gördün mü diye sorar? O da cevaben hayır ya Rasülallah ailem uygun gördü cevabını verince, efendimiz (s.a.s) var git gör der. Dönüşünde durumu soran efendimize (s.a.s) genc heyecan duyduğunu söyleyince peygamberimiz (s.a.s) hayırlı olsun, aile kurabilirsin der.
Yani önce " hanım kardeşimiz" vasıflarıyla öğrenilecek ardından uygunluk olması hasebiyle,
Aile kurmaya nabzet olacak.
Bayanlarda aslına bakacak olursak baylarda da dört özellik vardır:
Zenginlik, güzellik, şeref ve din hassasiyeti. Tercihiniz dindar olandan yana olsun, güzelliği, zenginliği ve şerefi olursa ne ala. Peygamberimizin öğretisi dindarlığın ön plana alınması yönündedir.
Ancak seküler olan dünyamızda ne yazık ki, kızımız istendiğinde, damat adayının "evi var mı?, arabası var mı?, parası var mı? Şeklinde damadın kimliği incelenir.
Oysa namazı, orucu var mı? Sigara içmesin- alkol kullanmasın... özellikleri geri planda kalmış.
Evlilikte kolaylık esastır. Ona riayet etmek gerek. Bütçeyi fazla zorlamadan " beyaz eşya, elektronik bölüm..." imkan ölçüsünde tedarik edilmesi gerek.
Her insan "ben buyum" diyebilmesi gerekiyor. Hayat felsefesiyle, bütçesiyle...
Muhterem gençler, uygun eşlerle, elmanın diğer yarısını tamamlamanızı, huzur ve sekine bulmanızı tavsiye ederim.
Evlikte ve hayatın tamamında diğer önemli husus "zamandır".
Kıssadan hisse, şöyle bir olay anlatılır "bir hanım kardeşimiz, nice doktorlar, mühendisler,
Öğretmenler... tarafından istenir. Kabul etmez! Yıllar sonrasında kendisini bir çobanla evlendiğini görenler sebebini sorarlar. Cevaben der ki " Bir gül bahçesindeydim-doktorlar, mühendisler vs.ler, yine gelirler, daha iyileri gelirler derken, zaman açısından bu bahçede dönüş yokmuş yaşım ilerledi ve haliyle eski karizmam da kayboldu.
Geri dönüşü olmayan, zümrütlerden değerli zamanımızı iyi değerlendirelim.
Seküler dünyada çok yaygın olan" Flört", beraberinde dert ve keder getirir. Oysa aile Allah'ın Vedüd ismine götürür.
Bekar olan kardeşlerimize hayırlı evlilikler dilerim.

Kalbi saygılarla

Beyhan MEHMET
Kırcaali Bölge Müftüsü

YAZARIN DİĞER YAZILARI