Fırsat ve Bereket Mevsimi,Mübarek üç aylarCuma, 10 Mayıs 2013

Fırsat ve Bereket Mevsimi,Mübarek  üç aylar Beyhan MEHMETDeğerli Dostlar! Muhterem Din kardeşlerim!
Yeni bir manevi mevsimi idrak etmek üzereyiz! Üç aylar diye bilinen Mübarek : "Receb, Şaban Ve Ramazan" ayları. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) " Receb Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ( Allah'ın Peygamberinin), Ramazan ümmetimin ayıdır" buyurur. Dua olarak ta " Allahümme barik lenâ fi recebe ve şaban ve belligna ramazan" buyururlar. Mealen " Allah'ım Receb ve Şabanı bizlere mübarak eyle ve bizleri ramazana ulaştır". Rotamız belli Ramazan! Evveli rahmet, ortası mağfiret, son on günü de cehennem ateşinden azat olma vesilesi olan ramazan, On bir ayın sultanıdır, diğer ayların ağabisidir, modeldir!

Muhterem kardeşlerim! Nuh peygamberimizin (a.s) 950 sene yaşadığı bildirilir ( Ankebut suresi - ayet 14). O'nun Allah'ın elçisi olmasıyla beraber - böylesi uzun bir ömür sürdürüp, ibadet ve taatle nail olduğu cennete, bizler bu kısa ömrümüzle nasıl nail olabilir? Sorusuna Allah'ın rahmet ve inayetiyle diyor ve bu lütuf gecelerini zikrediyoruz. Kadir gecesinin fazileti hakkında Yüce Allah " 1000 aydan daha hayırlıdır" müjdesini veriyor ( Kadir Suresi) - yani kadir gecesi (öyle bir gece ki!) 83 yıllık bir ömre bedel! Bundan dolayıdır ki islam'da felsefe " Beynel havfi verrecadır" - korku ile ümit arasında bir denge. Ben cennetlikim hiç birimiz diyemeyiz - ümitvarız, dinimizin ilkelerini uygulamaya çalışıyoruz - bundan dolayı Yüce Allah'ın rahmetinden, Peygamberimizin Şefaatinden ümitvarız! Hz. Ömer " Cennette bir kişilik yer var deseler, O bir kişi ben olmalıyım der, cehennemde bir kişilik yer var dense Aman Allah'ım muhafaza et duasıyla endişe ve korku içinde olurum" diyor.

Yeryüzünün halifesi, eşrefi mahluk " Hz.İnsan" ın hayatı değişkenlik arz ediyor. Tek düze devam etmiyor! İnişli- çıkışlı, kimi zaman pozitif, kimi zaman negatiflerle imtihana tabii tutuluyor! İnsan hayatını Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olarak değerlendirdiği, Cennette Hz. Peygambere komşu olma arzusuyla iştiyak duyduğu ve hayatını imtihan penceresinden algıladığı ve Yüce Allah'a Tevekkül ettiği zaman, sorunlarına meydan okuyabiliyor...

Hz. Aişe annemiz (r.a), "Sevgili Peygamberimiz'in (s.a.s) Receb ve Şaban aylarında peş peşe oruç tuttuğu gibi, günlerce de peş peşe oruç tutmadığı zamanlar olduğunu" ifade eder. Receb ve Şaban ayları bir manada On bir ayın sultanı "Ramazan'a" hazırlık mesabesindendirler.
Değerli Kardeşlerim "Üç aylar esnasından idrak edeceğimiz Mübarek gecelerimizin anlam ve önemini anahatlarıyla hatırlayalım".

Receb ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece " Regaip Kandilidir". Yani helal dairede " Arzularımızın,istek ve rağbet ettiklerimizin " gerçeğe dönüşeceği gecedir .Dualarımızın kabul edileceği müstesna bir gecedir, Regaip kandili. Yüce Allah'ın yeryüzü semasına seslenerek, kullarına her zamankinden daha büyük bir rahmetle " Yok MU" diye nida eylediği " olmazsa olmazların - tahakkuk edeceği" gece. "Yok mu hasta olan şifa vereyim". Yok mu fakru zaruret içinde olan Bolluk - Bereket ihsan edeyim.....yok mu ? ....Dua ve niyaz gecesidir. Bizi Allah katında değerli kılan da dualarımızdır! Bol bol dua edelim, kendimiz, ebeveynimiz, kardeşlerimiz ve bütün insanlık için!

Receb ayının 27. Gecesi "Mirac gecesidir".

Hüzün yılını yaşayan peygamberimizin, ilahi yolculukla huzur ve sekineye kavuştuğu ve Ümmetine Felah'ı getirdiği müstesna bir gece.

Yıl Hüzün yılı! Peygamberimizin (s.a.s) vefalı eşi, kadınların en hayırlısı Annemiz Hatice'nin, Hakkın rahmetine kavuştuğu, Peygamberimize ve Sahabesine himaye noktasında büyük hizmetleri olan Ebu Talib'in vefat ettiği yıl...ve Mirac Kandili!!! Peygamberimizin(s.a.s), Cebrail (a.s.) ile birlikte Mescidi Haramdan (Kabeden ), Mescid-i Aksaya (Kudüs) ve Oradan katı ilahiye yapılan mucize bir yolculuk. Peygamberimizin Yüce Allah'a selam ve dualarını arz etmesi, Yüce Allah'ın peygamberine mukabil selamlarını arz etmesi ve İslam toplumu için esenlik niteliğinde " Tehıyyat duası", Beş Vakit namazın farziyeti, Amenerrasulu Aşr-ı Şerifi ( Bakara Suresi Son iki ayeti 285-286) ve Allah'a şirk koşmamış "Tevhid" akidesiyle hayatını idame etmiş olanların (er veya geç) Cennete gideceğine dair, Peygamberimizin (s.a.s) Şahsiyetinde Ümmetine müjdelerin verildiği güzide bir gece. Müslüman'ın iştiyak duyduğu, özlemini çektiği Cennet ve Cemalüllah'ın en mühim anahtarı şüphesiz ki Namazdır. Namaz Kulun haleti ruhaniyesini yaratanına arz etmesidir. Müslümanın nurudur! Erdemin menbağıdır ( Kaynağıdır). Müslümanın Miracıdır Namaz! Yüce Allah Habibinin (s.a.s) Hüzünlü döneminde, Teslimiyet ve Tevekkülüne Karşılık, ilahi yolculuk ve esenlikle ödüllendiriyordu...

Ve sizler! Sıkıntıda mısınız? Eşiniz mi vefat etti? Değerleriniz mi çiğnendi? Yolunda seyr etmeyen olaylar mı var? Sabırlı olun, Tevekkül edin, Allah'a sığının ...Allah Kendisinden Hakkıyla İttika edenlere (korkanlara) Çıkar yollar sunar... Siz de mi Allah katında yükselmek istersiniz? Ne güzel!hakkınızdır! Yükseliş Namazla oluyor, samimi bir namaz, içten bir niyazla...

Şaban ayının nisfı ( Yarısı ) olan gece " Beraat" gecesidir. Mirac kandilinde Cenneti gördüğü halde orada kalmayan " Ümmetim" diyerek Ümmetini tercih eden ve Ukba aleminde şefaat etmeyi arzulayan peygamberimiz. Şaban ayının 13. Gecesi " Ümmetim" Ya rabbi, diye dua etti,ağladı,sızladı... Mevlam Ümmetinin 3/1'e şefaat edersin buyurdu. Hayır Ya rabbi yetmedi " Ümmetim" diye 14. Gün duaya devam etti....3/2 denildi. Hayır! Taifte taşlanan, kan revan içindekalan Peygamber "Ben imha değil, ihya Peygamberiyim" diyordu...ve " Onları Affet Allah'ım sana ve Peygamberine karşı bilgisizlikten dolayı saygısızlık ettiler " diyordu, taşlandığı halde onlara azap değil-af istiyordu.O (s.a.s) Rahmet Peygamberidir ve Allah kendisine Beraat gecesinde " bütün Ümmetine Şefaat hakkı verdi" - Şefaat-ı Uzma. Beraat ayrıca - suçtan, borçtan ve günahtan kurtulma gecesidir. Mevlam bizleri arınanlardan eylesin!

Regaip'ten, Mi'rac'a, oradan Beraat'e... ve peygamber öğretisiyle " Allah'ım Receb ve Şaban'ı bize mübarek kıl, Ramazana ulaştır". Her geçen gün daha büyük coşku ve heyecan idrak ederek! On bir ayın sultanı adeta Sultanlara yarışır bir biçimde gelecek, o'nu her mübarek gece müjdeliyecek, hazırlanın ramazana mesajını verecek! Ve derken 1000 aydan hayırlı "Kadir" gecesi Ümmete bahşedilecek! Adeta kader gecesi olarak! Aslında Peygamberimizin ilk idrak ettiği ve ihyasını Hira Mağrasında yaptığı mübarek gece kadir gecesidir. 40 yaşındaydı Hz. Muhammed, Hira Mağrasında üzlete çekiliyor- muhasebesini yapıyor, taat ve ibadette bulunuyordu... Cebrail (a.s) O'na Nübüvvet mührünü ve Alak Suresinin ilk 5 ayetini getirdi ( Peygamberliğini). Allah'ın Habibi ve Elçisi Hz. Muhammed, Peygamberlerin sonuncusudur! Kadir gecesi bukadar önemli! Hz. Muhammed'e Peygamberlik, O'nun Şahsında Ümmetine de Varislik verildi. Kur'an ve Hadisi şerifler.

Peygamberimiz " Kadir gecesini son 10 günde ve tek günlerde bekleyin" müjdesini verirler. Daha güzel ihya etme adına da kendileri son on günde " İtikafa" girerlerdi (camiide kalırlar, daha yoğun ibadet ederlerdi).

Her gecesini Kadir gecesi gibi ihya eden bir peygamber (s.a.s) mübarek gecelere yönelik özel bir dua öğretmemiştir. Yatsı namazı sonrasında istirahata çekilen Peygamberimiz, her gece ibadet için kalkarlar 2-8 rekaat Teheccüt namazı kılarlardı. Ve " Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa gecenin yarısını ibadetle geçirmiş, sabah namazını da cemaatle kılan bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevaba nail olur" müjdesini vermişlerdir.

Değerli Kardeşlerim!

Mübarek Üç aylarımız hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun. Mevlam hakkıyla mübarek üç ayları ihya etmeyi ve layıkıyla Bayramın sevinç ve neşesine nail olmayı nasip etsin. Her bir günümüzü, ömrümüzün son günüymüş gibi ihya etmeyi lütfetsin. İnsanlığın barışına vesile kılsın!

Kalbi dualarlar Beyhan MEHMED
Kırcaali Bölge Müftüsü

----------------------------------------------------------------------------------
Mübarek Gecelerimizin Kronolojik bilgisi:
11.05.13 - Üç ayların başlangıcı ( Receb ayı 1. Günü)
16/17.05.13- Regaip Kandili
5/6.06.13 - Mirac Kandili
23/24.06.13- Beraat Gecesi
09.07.13 - Ramazan'ın Başlangıcı
3/4.08.13 - Kadir Gecesi
08-10.08.13 Ramazan Bayramı Günleri

YAZARIN DİĞER YAZILARI