Hz. Peygamberin Hicreti, İslam toplumunun Yeni 1435.YılıPazartesi, 04 Kasım 2013

Hz. Peygamberin Hicreti,  İslam toplumunun Yeni 1435.YılıBeyhan MEHMETHicri takvim Muharrem ayı ile başlar. Bu sene açısından yeni yıl 4 Kasım (Pazartesi günü)- 1Muharrem'e tekabül eder.

Hz. Ömer'in önerisiyle, 622 yılında Mekke'den Medine'ye yapılan hicret gözönünde bulundurularak, İslam takvimi belirlenir.

Mekke'de toplumu bilinçlendirme adına Hz. Peygamber (s.a.s) 13 yıl hizmet verdi, tebliğilerde bulundu, Vahdetin (Allah'tan Başka İlah olmadığını) önemini arz etti...

Ancak her geçen gün Mekke'li müşrikler, iman edenlere amansız işkenceler, yıldırma siyasetleri, hakaret ve boykotlar uygulayınca, müslümanlar"Hicret etmek" zorunda kaldılar, çok sevdikleri Mekke'den ve özellikle de Allah'ın evi Kâbe'den. Ve nihayet Yüce Allah Peygamberine ve Sahabesine hicret izni verdi.

( Bakara 218).
Hz. Hamza " Kimsesiz, köle ve yoksulları" himaye ederek hicretini tamamladı. Hz. Ömer Mekke Eşrafına "ben filan yoldan Medine'ye gidiyorum - Çocuklarını yetim, eşlerini dul bırakmak isteyen buyursun önüme çıksın" sözleriyle meydan okuyarak hicret etti..ve nihayet Peygamberimize (s.a.s) Cebrail (a.s.) geldi ve kendisini öldürmek isteyen Mekkelilerin planlarını anlattı..Efendimiz Hz. Ebu Bekir'e bu gece yola çıkıyoruz buyurdular. Geç saatlerde Mekke'nin önde gelen kabileleri tarafından kuşatılan evinden " Yasin Suresinin ilk 9 ayetini" okuyarak ve üzerlerine toprak serperek evinden çıkan ve yatağına " Korkma Allah seni koruyacaktır buyurarak" damadı Hz. Ali'yi yatıran ve kendisine korumak üzere verilen emanetleri sahiplerine teslim etmek üzere Hz. Ali'ye tevzi eden Peygamberimiz de Hz. Ebu Bekir ile birlikte hicretlerini başlattılar..

Allah'ın himayesinde olduğu halde, Ümmetine tedbir dersleri verdi adeta Allah Rasülü. İstikamet Medine olduğu halde, Yemen istikametinde ve Mekke'ye 9 km. Mesafede bulunan Sevir Mağarasına yöneldiler ve 3 gün boyunca orada gizlendiler. Ebu Cehil, Hz. Muhammed'i (s.a.s) ölü ya da diri bana getirene 100 deve hediye edeceğim deyince, Peygamberimizi aramak üzere izciler yola koyuldu... sevir mağrasına kadar gelen izci grubu - izler burada olmalarını gösteriyor, ancak "Örümcekler yuva kurmuş, güvercinler yumurtalarını bırakmış" bu durum yıllar yılı buraya hiç kimsenin gelmediğini bizlere telkin ediyor dediler ve oradan ayrıldılar..Hz. Peygamberin başına bir cefa gelir düşüncesiyle endişelenen Hz. Ebu Bekir'i Peygamberimiz (s.a.s) "Hüzünlenme Ya Ebu Bekir - Allah bizimledir" buyurarak teselli ettiler. Ve yol rehberleri " Abdullah b. Urayk'ıt" gelince birlikte Medine'ye yol almaya başladılar... yolda onlara Süraka yetişti "Peygamberin başına vaad edilen ödül" onun da aklını oynatmıştı... yaklaşmak üzereydi, Hz. Ebu Bekir yine endişelendi... Efendimiz yine teselli etti ve Sürakaya " manalı bir bakış sergiledi - adeta sende mi Peygamberini 100 deveye satanlardan oldun dercesine ... Süraka'nın atı kumlara saplandı, Dua buyur da kurtulayım ya Rasülallah dedi, efendimiz dua ettiler Süraka kurtuldu ancak verdiği sözü unuttu tekrar ödül peşine düştü...atı bir kez daha kumlara saplanınca anladı ki!! Hz. Muhammed (s.a.s) Allah tarafından korunuyor, büyük bir pişmanlıkla Peygamberimizden özür diledi ve bu müsibetten kurtulmak üzere Allah'a dua etmesini rica etti...bu müsibetten kurtulan ve Peygamberimizle Hasbihalde bulunma imkanı bulunan Süraka müslüman oldu...

Peygamberimize müslüman olmadığı halde rehberlik yapan Abdullah b. Uraykıt, Peygamberimize vaad edilen ödüle yenik düşmemiş - onlar Ebu Bekir ile birlikte Sevir mağrasında gizleniyorlar diye ifşa etmemişti..!!!

Medine halkı Efendimizi bekliyordu...Sevir mağarasında 3 gün kaldıklarını bilmedikleri için endişeleniyorlardı.... ve derken onları görünce büyük bir saadet ve heyecanla Medine Muallimi Musab B. Ümeyrin öğrettiği " Taleal bedru aleyna - Ay doğudu üzerimize" ilahisini terennüm ettiler. Medine halkının tamamı koroda yer almış ilahiyi okuyordu, bu yönüyle Musab b. Ümeyr'in korosu En büyük ilahi korosudur aslında.

Ve Yesrib ( Harabe Şehir) - Medine-i Münevvera ( Mediniyet şehri ve Peygamber şehri ) isimlerini aldı Efendimizin hicretiyle...

Efendimiz kimde konaklayacak, kime misafir olacaktı!

Kim peygamberi misafir etmek istemez ki?
Efendimiz Devem Kasva" Kulağı kesik", kalacağımız yeri belirler buyurdu...deve Medine'de dolaştı Halid bin Zeyd'in ( Türbesi İstanbul- Eyyub'ta bulunan Ebu Eyyub El Ensari Hazretleri) evi önünde durdu. Peygamberimiz de Ebu Eyyub El Ensari Hazretlerine takriben 7 ay misafir kaldı, Medine halkını da onure etmek adına onlardan gelen ikramları kabul buyurdu...

Ve Medine Peygamber şehri oldu... Mekke fethi sonrasında, Medineli bazı yeni müslümanlar, Efendimiz artık Mekke'ye döner...Medine'yi Kabe'ye tercih etmez buyurdular...

Efendimiz (s.a.s) vefa adına Medine'ye döndü.... ve 632 yılında Refiki Ala'ya kavuştu "En yüce dosta"... Mübarek bedenleri ise Ravza-i Mutahhara'da medfun edildi ( Mevlam Cennette Peygamberimize komşu kılsın).

Değerli dostlar
Peygamberimiz Bir Hadislerinde " Müslüman eliyle ve diliyle diğer insanlara güven veren kişidir. Muhacir ise Allah'ın haramlarından, Hellalerine yönelen kişidir" buyurur. Bizlerin de hayatlarında haram daire varsa eğer, uzaklaşarak helal daireye yönelmesi gerekir!

Bundan dolayıdır ki son bir asır içinde, "Din ve insan hakları" ihlallerinden dolayı " Dini vecibelerini yerine getimek , gelenek ve göreneklerini yaşamak adına" bir çok kardeşlimiz Türkiye'ye göç etti...

Mevlam İnsanlığı din ve insan hakları ihlallerinden muhafaza etsin....

Ve günümüz göçleri ... Ekonomik kaygılara dayalıdır...
Muhterem Kardeşlerim!

Her bir topluluğun kendi değerleri ve kutlama günleri vardır. Müslümanlar olarak bizlerin yeni yılı 4 kasımdır. Hıristiyan ve Yahudiler'in yeni yılları ise farklı tarihlerdedir.

Yeni 1435.yılınız Umut, sıhhat ve saadetle dolu olsun...

Hicretiniz kabul, dualarınız makbul olsun
Beyhan Mehmed
Kırcaali Bölge Müftüsü

YAZARIN DİĞER YAZILARI