Hz. Peygamberin Miracı ve Ümmetine lütfedilen "İlahi Hediyeler"Perşembe, 14 Mayıs 2015

Hz. Peygamberin Miracı ve Ümmetine lütfedilen “İlahi Hediyeler” Beyhan MEHMETMuhterem Din Kardeşlerim!

Yarın akşam Miraç Kandili'ni idrak edeceğiz. Gecenin ehemmiyetini anlamak için hadi buyurun, Hz. Peygamberin (s.a.s) hayatına bir manevi yolculuk gerçekleştirelim ve Miraç hadisesini onun haleti ruhanisiyle teneffüs edelim...
Evet Muhterem Müslümanlar!

Yıl hüzün yılıydı, kadınlarından İslam dinine ilk inanan, bütün varlığını dini mübin-i islama vakfeden kadınların en hayırlısı, Peygamberimizin muhtereme eşi (annemiz) Hz. Hatice- hakkın rahmetine kavuşmuştu. 3 gün arayla peygamberimizin (s.a.s) amcası Ebu Talib (Hz. Ali'nin babası) 'te vefat etmişti. Ebu Talib, iman etmese de her zaman yeğeni Muhammed'e ve ashabına yardımcı olmuş, himaye etmişti.

Efendimiz (s.a.s) çocukluğunu onun evinde geçirmişti, ilgi ve muhabbet görmüştü...

Bir beşer (İnsan) olan peygamberimiz hüzünlüydü... Allah'a tevekkül ediyor, teslimiyet ve sabır gösteriyordu...
Muhterem Müslümanlar!

Adem (a.s) gibi cennetten çıkartılsak, Yusuf gibi kardeşlerimiz tarafından kuyuya atılsak, Zekeriyya gibi testereyle ikiye biçilsek, Eyyub gibi 17 yıl yatağa mahküm hayat sürsek (Aleyhimüselam)... bize düşen tevekkül ve teslimiyettir!
Allah dostları ne güzel ifade etmişler "Ya rab, Kahrın da hoş, lütfun da Hoş".

Ve recep ayının 27.gecesiydi, hicretten bir buçuk yıl önce ( 620-621yılı) Hüzünlü Nebi, ilahi yolculuğa çıkartılıyordu. Kabe'den- Mescid-İ Aksa'ya, oradan da sidretü müntehaya ( Yüce Kat semalara). Hiç bir beşerin (insanın) ulaşmadığı mertebelere misafir ediliyordu Fahri kainat efendimiz. Cennet ve cehennemi gören, Ulu'l Azm peygamberleriyle sohbet eden, Yüce Allah'a (Ruyetullah) taat ve ta'zimini bildiren Peygamberimiz, Ümmetine Miracın hatırası olarak şu üç hediyeyi getirdi:

1. Günlük hayatımızın merkezinde " Beş Vakit namazı" zira " Namaz müslümanların Miracıdır" - Allah katında yükselişidir (Hadis)

2. Amenerrasülü Aşr-I Şerifi- yatsı namazı sonrasında okuyan için, o gece vefat ederse Şehitlik mertebesine ulaşır müjdesi - (Hadis), /Beş vakit namaz hassasiyeti olan müminlerle ilgili/.
3. Tevhid akidesinin ehemmiyeti. /Allah'ın Birliğine ve Hz. Muhammed'in Kulu ve Son Peygamberi olduğuna/ inanan müminlerin nihayi noktası olarak Cennete gireceklerine inanmak.

Ancak, Kişinin ilk hesaba çekileceği ameli namazdır- (Hadis). Bu doğrultuda günlük hayatımızın merkezine beş vakit namazı almamız gerekir! Ayrıca Helale Harama dikkat etmeli, kul hakkına riayet etmeli... Mevlam rızasıyla huzuruna Kabul etsin (vefat anımızda da Müslüman olarak vefat etmeyi nasip etsin).

Bu ilahi yolculuğu Peygamberimiz (s.a.s) Mekke eşrafına ( Müşriklere ) anlattığında alay ettiler, hatta Ebu Bekir'e giderek dostun Muhammed bir gecede, deveyle bir ay süren yolculuğu tamamladığını ifade ediyor, Mekke'den - Kudüs'e gidip-geldiğini ifade ediyor, ne dersin deyince? Bunu Peygamberim Muhammed söylüyorsa " DOĞURUDUR" hiç yalanını görmedik! Cevabını verir ve " SIDDIK" (Sadık, Tereddütsüz Doğrulayan) makamına yükselir.

Bu mübarek geceyi idrak ederken, manevi yolculuğu gerçekleştiren kainatın efendisinin bir sözünü hatırlayalım " Ne mutlu Müslüman'a, onun her hali güzeldir, başına sıkıntı ve problem gelir o SABREDER neticede mükafata nail olur / kazanır/, Başına bolluk, sıhhat ve afiyet isabet eder ŞÜKREDER yine kazanır".

Hüzün yılına müteakip yaşanan Miracı hatırlarken, hüznümüz ve sorunlarımızı düşünelim " ve "Kendi nefsinizden başlayın" Peygamber tavsiyesine uyarak, muhasebe ve tövbemizi yapalım, arınmak suretiyle manevi yükselişe nail olalım.

Unutmayalım :
Her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır,
Sabah elbet yakındır,
Hüzünlenmeyin dert yanmayın eğer iman etmişseniz üstün olan sizlersiniz.

/Ayeti Kerime Mealleri/
Hüzünlü, dertli ve kederli kardeşlerimizin- huzurlu, mutlu ve başarılı olmalarını temenni ederek, Mübarek Miraç kandili İslam aleminin birlik ve dirliğine, bütün insanlığın da refah ve huzuruna vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ederim.

Not: Recep Ayının 27 gecesi, miladi takvimde karşılığı 15.05.2015 Cuma akşamıdır. Merkezi camilerimizde "Miraç Kandili" programları tertip edilecektir.

Mevlam Yar ve Yardımcımız olsun,Rızasına nail eylesin.
Kalblerin Sahibi Rahman ve Rahim Yüce Allah'a emanet olun Dostlar

Müşterek Dualarla

Beyhan Mehmet
Kırcaali Müftüsü

YAZARIN DİĞER YAZILARI