İçimizdeki Şiddete Savaş Açalım!Çarşamba, 21 Eylül 2016

İçimizdeki Şiddete Savaş Açalım!Resmiye MÜMÜNŞiddet günümüzde adeta toplumu kemiren bir hastalık haline geldi. Şiddet hastalığına karşı yeni çareler aranırken bu illeti yenmek için kökünden sökmek gerekir.

Yakın tarihimize göz atacak olursak, komünist kültürüne sahip olan toplum için eski totaliter rejimden demokrasiye geçiş sürecinin hiç de kolay olmadığını anlayabiliriz. Demokrasinin temel ilkelerinden biri olan şahsi özgürlük yanlış bakış açısından kavrandığı için insanı büyük dalalete sevk ettiğini fark edebiliriz. Eski neslin ruhu bile duymadan genç nesil arasında son derece geniş boyutta yaygınlaşan şiddetin zemini böyle hazırlanır. Hal böyle iken bu problemin çözümü için her ne kadar çeşitli yol ve yöntemlere başvurulsa da, hala çözüm yolu bulunmuş değildir.

Demokrasinin en büyük düşmanı olan şiddetin her zaman, her yerde, herhangi bir şekilde kendini göstermesi mümkündür. Ancak bir ata sözünde olduğu gibi, "Zararın neresinden dönersen kardır". Şiddet hastalığının demokrasi ve özgürlüğün yanlış yönlendirilmesinden ileri geldiğini anlamak zor değildir.

O zaman onun doğru yönlendirilmesi söz konusudur. Genç neslimiz demokrasi kültürüne sahip değilken onu nasıl yaşatsın ki ?! Zaten asıl problem eski neslin de bu kültürün yabancısı olmasından kaynaklanıyor. Bu temelden yola çıkarak, önce toplumun demokrasi kültürüne sahip olması için gayret sarf edilmelidir, daha sonra ise bu kültür en doğru şekilde genç nesle aktarılmalıdır. Gençlere demokrasinin temelini hiç de "istediğimi yaparım" ilkesinin oluşturmadığı anlatılmalıdır.

Bilhassa da bu son derece tehlikeli düşüncenin gerçekleştirilmesi halinde toplumun uğrayacağı zararların tek tek her bir çocuğa veya her bir bireye tane tane, ses yükseltmeden, saygıyı yitirmeden ve bıkmadan usanmadan anlatılması toplumsal bir görevdir. Fakat bundan önce her bireyin toplumsal görevi içindeki şiddete savaş açıp, onu yenmektir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI