İslam'da Kadın mevzuu üzerine mülahazalar



Salı, 06 Mart 2012

İslam’da Kadın mevzuu üzerine mülahazalarBeyhan MEHMETİyi niyetten yoksun bazı insanlar İslam'da kadının statüsüyle ilgili ileri-geri konuşurlar, negatif düşünceler sergilerler.

Araştırmasını yapmadan, hikmetini soruşturmadan:
" İslam'da kadın hakkı yoktur, kadının sosyal yönü yoktur" şeklindeki iddaalar asılsızdır, haksız iftiralardır.

İslam'da Kadın:
Çocukluk döneminde sevecen, neşe saçan, ana- babasının mutluluğunu arttıran eşsiz değeri olan bir kız çocuğudur.

Evlilik döneminde, sadık ve vefakâr, nezaket ve zerafet sahibi saliha bir kadın, yuvasını cennete dönüştüren müstesna bir kamet (eş).

Yüce Allah'ın Rezzak ismine nail olup, cocuk sahibi olduğunda hakkı ödenmez durma yükselir, Annelik makamıyla taçlanır. Peygamberimiz'in müjdesine " Cennet anaların ayağı altındadır" nail olur.

Dünyadaki Cennet, huzurlu yuvadan geçer.
Kadın erkeğini vezir ve abad ederken, maalesef rezil ve berbatta edebilir.
Bundan dolayı Peygamber efendimizin vurgusu saliha kadının önemiyle ilgilidir. " Dünya fanidir, onda aslolan saliha bir bayanla güzel geçimdir" mesajı büyük önem arz eder.
İslam'da kadına sağlanan hakları algılayabilmemiz için, önceki dönemklerde ve dini teolojilerde kadın ve dindar kadın ile ilgili düşünceleri etüt edelim isterim:

"ilk haramı cennette yasak meyveden yiyerek işleyen ve eşine de yediren, bundan dolayı da lanetli ve kutsuz olarak nitelendirilen"- Kadın, evlenme hakkına sahip değilken(rahip-rahibeler), özellikle krallar ve Firavunlar dönemlerinde de hakları olmayan, eşi vefat ettiğinde eşiyle beraber gömülen, kısa bir geçmişe kadar da bir çok ülkede oy verme hakkı olmayan madur ve mazlum bir yapısı olan nazik bir varlıktı Kadınlar! Ahir zaman Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa, Mekke'ye teşriflerinde araplarda da Cahiliyye hüküm sürüyordu. Yeni doğan kızçocuklarını, uğursuz ve kutsuz nitelendirerek, ilerde bizi rezil eder düşüncesiyle de diri diri gömüyorlardı!!!

Bu doğrultuda İslam Kadına yeni bir kimlik kazandırdı. Haklar sağladı, otoriter bir statüye yükseltti...

Değerli Din Kardeşlerim!

İlk günah olayını bir de dinimizdeki yeriyle zikredelim: " Şeytan Adem(a.s.) ve Havva'nın ayaklarını kaydırdı- her ikisini yasak olan meyveden yemeğe yalanlarla teşvik etti".

Kızçocukları olan ailelerle ilgili peygamberimiz " kimin kızçocukları olur, ilgi- alaka gösterirler, eğitim ve edeb kazandırarak, iffetli olarak everirlerse, O aile için cennet vardır"buyurur. Evlilik dönemiyle ilgili, Peygamberimiz'in erkeklere yönelik tavsiyesi " Sizin en hayırlınız, eşleriyle en iyi geçineninizdir", "Eşinize ve çocuklarınıza aldığınız hediyelikler ve mutfak ihtiyaçları olarak alınan erzaklar sizler için sadaka sevabı mesabesindedir".

Her yönüyle Müslümanlara örnek olan (Üsve-i hasene) Peygamberimiz, ailesinde son derece hilmiyetle ve vakarla harekeret eden, eşlerine (annelerimize) değer veren, zaman ayıran, önemli konuları onlarla istişare eden, mutfak işlerinde yardımcı olan, parklarda akşam yürüyüşlerine çıkan, latifelerde bulunan bir aile reisi ve Müstesna bir eş olan Peygamberimizi yukarıda zikredilen vasıflarla vasıflanmış halde görüyoruz ( eserlerden okuyoruz).

Sevgi ve saygı göstermiş, en sade ve en saadetli aile örneğini bizlere doğal yaşamıyla sergilemiştir Peygamber efendimiz. İslam'da evliliğin önemi büyüktür. Dinin yarısı olarak nitelendirilir bir Hadis-i Şerif'te " Evleniniz, zira evlilik dinin yarısıdır. Sahabe efendilerimiz ( Peygamber döneminde yaşayan müslümanlar) diğer yarısı nedir diye soru yöneltiklerinde, cevaben Efendimiz(s.a.s) aile içinde sabrınızdır buyurur.

Aile içinde sabır ve temkin sonderece önemli. Atalarımız "ateş yanan yerde duman tüter" buyurmuşlar. Bazen ailelerde sorun yaşanabilir, aklıselim ile hareket etmek gerekir öylesi durumlarda.

Günümüz dünyasında ailesinde hilmiyet sahibi ve paylaşımcı olan erkeklere ne yazık ki "Kılıbık" diyorlar, bu terminolojinin islam perspektifinden yorumu aslında" Kalbi ılık"tır.
Aslında Celal sahibi kardeşlerimiz, sahasında yürekliliği ve adelitiyle zirveyi yakalamış olan Hz.Ömer'e başvurarak sorsunlar, aile'de sorunların çözümünü.
Nasıl olur demeyin. Kolay. Bizler adına, ailesinde geçimsizliği olan Muaz b. Cebel, Hz. Ömer'in halifeliği döneminde kendisine istişareye gider. O esnada Hz. Ömer'in ailesinde eşi bülbüller misali öter, Hz. Ömer'e fırça atar. Olacak iş mi bu? Korkusuz Ömer, atılan fırçalara evde sessiz ve sedasız kalmış....

Kapısındaki seslenişlere, cevap vermek üzere evden çıkan Ömer, Muaz b. Cebel'e nasıl yardımcı olabilirim buyur kardeşim der. Muaz kendisine, Ya Ömer, ailemdeki geçimsizliğimi şikâyet etmek üzere gelmiştim, ancak senin durumun benimkinden de vahim ve kritik, şikâyete gerek yok der.

Hz. Ömer adeta bütün sert mizaçlı kardeşlerimize yönelik şu nasihatı yapar, can kulağımızla dinleyelim inşallah:
Kadınlar Allah'ın emanetidir. Gözlerimizi haramdan korurlar, hayırlı nesil sahibi kılarlar eşlerini, yokluğumuzda güvenilen ve sevilen insanları ağırlar, ailelerimizi tanzim ederler..daha ne isteyelim ki kardeşim der.

Değerli Dostlar, Muhterem Din Kardeşlerim!

Ailenin temelinde ve saadetli geçiminde 5 S vardır. Tabir caiz ise Aile'de mutluluğun formülü: Sevgi, Saygı, Samimiyet, Sadakat ve Sabır merkezlidir.

İslam'da Aile kurması teşvik edilen, eğitimi ve terbiyesi son derce önemli olan Bayanlar,
Bilemedim, kim nerede ne zaman "İslam'da kadın hakkı yoktur der".

Objektif yorum yapan ve islam eserleride kadının yerini okuyan bilir ki "Kadın" bir elmanın iki bölünmez parçasındandır.

Ebeveyn olarak Kızlarımız evlenirlerken "kızım eşinin cariyesi ol ki o senin kölen olsun", Çocuklarımız eş alırlarken "oğulum Allah'ın emaneti bil eşini, Hz. Ömer misali, gözetimini yaparak haklarına riayet et" tavsiyeleri verilmeli.

Duygu ve düşüncelerimi Mevlana hazretlerinin bir tavsiyesi ile bitiriyorum
"Anne hakkına dikkat et! O'nu başına taç et! Zira anneler doğum sancısı çekmeselerdi, çocuklar da dünyaya gelmeye yol bulamazlardı".

8 Mart kadınlar günü olarak ittihaz edildiği için (ilan edildiği için)çok konuşulan ve merak edilen İslam'da kadın konusunu yorumlamaya çalıştım. Umarım faydalı olur.

Dilek ve dualarım " Mevlam Kur'anda övülen "fiy buyutin ezinallah" kutlu ve mutlu yuvalardan eylesin ailelerimizi, hepimize aile saadeti ve güzel geçimler nasip etsin.

Yüce Allah Kadınlar ve erkekler arasında birbirlerini ikmal eden (tamamlayan), çok güzel vazife taksimi yapmış ve her ikisine bariz vasıflar lütfetmiştir.


Saygı ve selamlarla
Beyhan MEHMET
Kırcaali Bölge Müftüsü

YAZARIN DİĞER YAZILARI