Kıbrıs Türk Halkı Kimdir?Salı, 11 Haziran 2019

Kıbrıs Türk Halkı Kimdir?Gökhan GÜLERİçerisinde bulunduğumuz süreçte Kıbrıs Türkünün kim ve ne olduğunu, nereden gelip nereye gittiğini hala daha tam olarak idrak edemeyenler var!

Kıbrıs Türkü, Türk milletinin Kıbrıs Ada'sında yaşamını sürdürmekte olan ayrılmaz bir parçasıdır...

Kıbrıs Türkü, Anadolu'nun dört bir yanından gelerek Kıbrıs Ada'sını yurt yapan Türk milletinin özü Türkmenlerdir...

Kıbrıs Türkü, 1878'den günümüze değin devam etmekte olan Varoluş ve Özgürlük Mücadelesini sürdürenlerdir...

Toplumdan halk, yoktan vatan ve devlet kuran halka Kıbrıs Türk Halkı denir...

Her halkın sahip olduğu en başta tarihi, örf, adet, anane, kültürü, dini, dili vb. ortak değerleri olduğu gibi Kıbrıs Türk Halkının da sahip olduğu ortak değerleri, mefkûresi, ülküleri, idealleri ve hayalleri vardır.

Selçuklu Devleti yıkılırken, Osman Bey ve yanında bulunanların kurmuş oldukları hayalleri mefkûre ve ülküleri vardı. Osmanlı Devleti böyle kurulabildi.

Osmanlı Devleti yıkılırken de Mustafa Kemal Atatürk ve yanında bulunanların kurmuş oldukları hayalleri mefkûre ve ülküleri vardı. Türkiye Cumhuriyeti de bu şekilde kurulabildi.

Kıbrıs Türk Halkının da Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi verirken Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş önderliğinde kurmuş oldukları hayalleri mefkûre ve ülküleri vardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de işte bu şekilde kurulabildi.

Bir devletin kurulabilmesi için toprak ve halka ihtiyacı vardır. Bu üçünden biri olmaz ise ne devlet nede halktan söz edilebilir.

Devlet hayal olarak nitelendirilmeye çalışılarak Kıbrıs Türk Halkı toplum seviyesine mi indirgenmeye çalışılıyor?

Bir halkın, bir milletin sahip olduğu ortak değerleri, mefkûresi, ülküleri, idealleri ve hayalleri asla ve asla seçim malzemesi yapılmaya kalkışılmamalıdır! Bedeli ağır olur!

Kıbrıs Türkü 1878'den buyana vermiş olduğu Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi neticesinde toplumdan halk yaratmıştır.

Ada'nın Enosis neticesinde Yunanistan'a bağlanmasını vermiş olduğu bağımsızlık ve özgürlük mücadele ile engelleyen halktır Kıbrıs Türk Halkı...

Volkan, Kara Çete, 9 Eylül ve Türk Mukavemet Teşkilatını kurarak vatanını kahramanca savunan halktır Kıbrıs Türk Halkı...

Kıbrıs Konusunu Dr. Fazıl Küçük ve Rauf R. Denktaş öncülüğünde tüm Türk Milletinin Milli Davası haline getirmeyi başaranlardır Kıbrıs Türk Halkı!

Kıbrıs Türk Halkı, Varoluş ve Özgürlük Mücadelesini kurmuş olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti ile taçlandırmıştır.

Daha önce pek çok defa yazdığım üzere Kıbrıs Türk Halkını "mankurtlaştırmak" ve "öğrenilmiş çaresizlik" bataklığına sürüklemek isteyenler var!

"Mankurtlaşma" terimi literatüre dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un "Gün Olur Asra Bedel" eserinde "Nayman Ana" söylencesinde geçmesi üzerine girmiştir!

Mankurtlaşmak, günümüzde ‘ulusal kimlikten uzaklaşmak, içinde bulunduğu topluma yabancılaşmak' bunun neticesinde de başka milletlere kul, köle ve azınlık olmayı içselleştirmek olarak ifade edilmektedir!

Aytmatov "Mankurtlaşma" sürecini kişinin, toplumun ya da bir halkın sosyal kimlik değiştirme ve öz kökenine yabancılaşması olarak tanımlamaktadır!

Öğrenilmiş çaresizlik ise kişilerin, toplumların ve halkların herhangi bir durum karşısında çok sayıda başarısızlığa uğrayarak, ne yaparlarsa yapsınlar hiç bir şeyi değiştiremeyeceklerini, olayların kendi kontrollerinde olmadığını, o konuda bir daha asla başarıya ulaşılamayacaklarını düşünüp, bir daha deneme cesaretini kaybetme sürecidir.

Bu tanımlamalar acaba size bir şeyler çağrıştırıyor mu?

Kıbrıs Türk Halkı, uzun yıllardır psikolojik yöntemlerle bölünüp, parçalanıp etkisizleştirilerek Rumlara azınlık köle yapılmak isteniyor!

Kıbrıs Türk Halkı nasıl 1878'den günümüze değin vermiş olduğu Varoluş ve Özgürlük Mücadelesinde toplumdan halka dönüşmüş, yoktan bir devlet kurmuşsa bundan sonrada ayni azim ve kararlılıkla başı dik bir şekilde tarihi mücadelesini sürdürmeye devam edecektir.

Sonuç olarak; Kıbrıs Türk Halkının Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi devam eden bir süreçtir. Kıbrıs Türk Halkının mefkûresi, ülküleri, idealleri ve hayallerini hiç kimse ama hiç kimse hafife almaya kalkışmamalıdır!

Kıbrıs Türk Halkı o kadar olgun ve soğukkanlı bir halktır ki mefkûresi, ülküleri, idealleri ve hayalleri ile geçmişte oynamaya kalkışanlara karşı günü saati geldiğinde ne şekilde cevabını vermişse bundan sonrada aynı kararlılıkla idealleri ile oynamaya kalkışanlara günü saati geldiğinde gereken cevabı vereceğinden hiç kimsenin kuşkusu olmasın!

Günün sözü; "Savaş Görmeyenler Barışın, Devletsiz Kalmayanlar Devlet Kurmanın Anlamını Bilemezler."
KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş


YAZARIN DİĞER YAZILARI