"Kulluk bilinci"!Çarşamba, 10 Kasım 2021

Cengiz Veysel

Tüm noksan sıfatlardan münezzeh olan Allaha Hamd, peygamberimiz Muhammed Mustafa’ya salât olsun.

Malumdur ki, her birimiz çalışıp çabalamakla yükümlüyüz. Okul, iş v.s. Hayat boşluk kabul etmiyor. İnsan hayatın kıymetini iyi bilmeli. Nitekim peygamber efendimiz bir hadisinde şöyle buyuruyor: Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin: Ölüm gelmeden önce hayatın, hastalık gelmeden önce sağlığın, meşguliyet gelmeden önce boş vaktin, ihtiyarlık gelmeden önce gençliğin, fakirlik gelmeden önce zenginliğin kıymetini bilin.

Meslek hayatımda, diğer imamlar gibi bende cenaze işleri ile uğraşıyorum. Cenazeye gittiğim zaman, iki kırılma noktası var benim için.
Birisi cenaze yıkanıp kefenlendikten, tabuta konulup selâsını okuduğum zaman çok üzülüyorum. Âdeta ağlayasım geliyor. O anda kendim ölmüşümde sanki benim selâm okunuyor gibi oluyorum. Biri bu. Bir diğeri de vefat eden o kişiyi kabre koyup defnettiğimizde herkes gidip, ben başında telkin etmek içi kalıyorum. Az önceki kalabalık yavaş yavaş gidiyor, etraf ıssızlaşıyor. En nihayetinde bende gidiyorum. Yeni defnettiğimiz kişi tek başına orada kalıyor. İkincisi de bu, bunlar çok zoruma giden anlar, gerçekten bunu yaşayan bilir. O yüzden hayatın kıymetini iyi bilmek lazım. Herkes farklı alanlarda, farklı işlerde, farklı görüşlerde olabilir, ama dini mübin islâmı bir köşeye atmayalım. Bu alanda birleşmek zorunda olduğumuza inanıyorum. Allah Kur’an’ı kerimde bizlere şöyle buyuruyor: Andolsun Müslümanlar kurtuluşa erdi! Şimdi Rabbimiz bize hangi Müslümanların kurtuluşa ereceğini burada bize bildiriyor. Ayetin devamı: o Müslümanlar ki namazlarında huşû içindedirler

- Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler,

 - Onlar ki, zekat (vazifelerini) yerine getirirler,

 - Ve onlar ki, iffetlerini korurlar,

 - Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu (cariyeleri) hariç. (Bunlarla ilişkilerinden dolayı) kınanmış değillerdir.

 - Şu halde, kim bunun ötesine gitmeyi isterse, işte bunlar, haddi aşan kimselerdir.

- Yine onlar ki, emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler,

- Ve onlar ki, namazlarını muhafaza ederler,

- İşte asıl onlar varislerdir.

- Ki, Firdevs'e varis olan bu kimseler orada ebedî kalırlar.


Kur'an-ı Kerim bizlere ne güzel haberler veriyor. Bu yüce kitabımızdan, bilgi edinmez isek hayatımızı, karanlıklar içine atmış oluruz. Ayetten de anlaşıldığı üzere benim kalbim temiz elhamdülillah bende Müslümanım, demekle olmuyor sadece. Ben doktorum desem doktor olmadığım halde, adama gülerler. Ya da ben mühendisim desem olmadığım halde, mühendis olmakta bi bedel ister sonuçta. Bak bir Müslüman âmentüyü bilmeli.

1-Allahın varlığına ve birliğine inanmak
2-Allahın meleklerine inanmak
3-Allahın kitaplarına inanmak
4-Allahın peygamberlerine inanmak
5-Ahiret gününe inanmak
6-Hayır ve şerrin Allahtan olduğuna inanmak

Bunları her Müslüman bilmeli bilmese de öğrenmeli. Yapabiliriz bunları öğrenmekle hafızalarımız dolup taşmaz! Her nerede olursak olalım, bu dünyada Allaha karşı vazifelerimizi gereği şekilde ifâ etmeye özen gösterelim.

Merhûm Hasan Sezai Hazretlerinin dediği gibi:

Cismimiz bunda, canımız anda, gevherimizin aslı ol kanda, Sezai şimdi biz bu dükkanda biraz eylenip seyrane geldik.

Tüm okuyan kardeşlerime sevgi ve muhabbetlerimi arz ederim

Koşukavak / Karabeyli Câmi İmamı
Cengiz Veysel

YAZARIN DİĞER YAZILARI