Peygamberimizin bize bıraktığı Emanetlerini tefekkür ederek, Mevlid Kandilini İdrak edelimSalı, 22 Aralık 2015

Peygamberimizin bize bıraktığı  Emanetlerini tefekkür ederek, Mevlid Kandilini İdrak edelimBeyhan MEHMETMuhterem Müslümanlar!

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)' nın yeryüzüne teşrifleri dolayısıyla mübarek gün ve gecelerimizden, "Mevlid" Kandilini idrak ediyoruz.

Mevlid Kandiliniz Hayırlı Mübarek olsun.

Aslında günlük hayatımızda, beş kez " Rabbimize verdiğimiz kulluk sözümüzü ve Peygamberimize itaatımızı" (sadakat ve balılığımızı) Ezan sayesinde yenilemiş oluyoruz, bey'atımızı tazelemiş oluyoruz.

Sevgili Müslümanlar!

İnsanlığa gönderilen Son Peygamber ( Allah'ın Elçisi) Hz. Muhammed (s.a.s) , Ahlakı Kur'an-ı Kerim'de " Sen en Yüce Ahlak üzeresin" ayetiyle övülmüş ve " Allah'a inanan, Allah'ı çok Anan ve ahirette mükafat bekleyenler için Üsve-i Hasane / en güzel örnekler/ olduğu bildirilmiştir.

Esasında Kur'an-ı Kerim'in her bir ayetin ilk muhatabı Hz. Peygamber olmuştur! O'nun şahsında İslam toplumuna yönelik Yüce Allah yaşam ilkeleri vahyetmiştir / göndermiştir/.

Ayetlerin ilk muhatabı Hz. Peygamber, aynı zamanda ayetleri gündemine ilk tatbik edendir! Bu yönüyle peygamberimizi soranlara ve hayatıyla bilgilenmek isteyenlere, Annemiz Hz.Aişe (r.a) cevaben " Siz hiç Kur'an okumaz mısınız, O'nun (s.a.s) ahlakı Kur'andır " buyurmuşlardır.

Hz. Peygamber (s.a.s) misyonunu " Ben en güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim" şeklinde ifade eder. Ve " güzel ahlakları sayesinde nice Müslümanlar gündüzleri nafile oruç sevabına, geceleri de nafile namaz kılmış gibi sevaba nail olurlar" " Mizanda ahlak ve takva ağır basar " buyurur.
Dualarında da " Allah'ım bizi güzel yarattığın gibi, Ahlakımızı da güzel eyle" " Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım" buyurur.

Kıymetli kardeşlerim!

Ne mutlu bizlere son Peygambere Ümmet olanların kervanındayız! Ancak bu kervanda yerimizi belirleyebilmemiz için hassaten Hz. Muhammed'e , O'nun(s.a.s) öğreti ve İlkeleriyle ittiba etmemiz /uymamız/ gerekir!

Nitekim Hz. Peygamber'e Ümmet olmak, buyruklarına uymak, yasakladıklarından kaçınmak suretiyle Allah'ın razı olduğu kullardan "Salihler" den olabiliriz!

Al-i İmran Suresinde Mevlam: " Allah'ı seviyorsanız, Hz. Muhammed'e (s.a.s) uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın" buyurur.

Efendimizin 23 yıl gibi kısa bir süre içerisinde " Cahiliye" diye nitelendirilen Mekke toplumunu "Medeni" bir topluma dönüştürmüştü... ilke ve yöntemlerine bugün ne kadar ihtiyaç duymaktayız!

Toplumun her bir ferd ve sınıfına yönelik en güzel örnekler ihtiva eden Hz. Peygamberini daha dikkatli okumalı ve kendimize modeller çıkartmalıyız.

Binaen aleyh "Hayatın her bir anı" bilinen, sahabe-i güzin efendilerimiz tarafından kayıt altına alınan bir tek Hz. Peygamber'in hayatıdır.

Peygamberimizin "Kutsal Emanetleri" ( Hırka-i Şerif, Sakal-ı Şerif, Nalın-ı Şerif, Mühürü v.diğer eşyalarına) tazim gerek, zira bizler için sözle tarif edilir değil bu emanetler..Yalnız onlardan daha önemli olan! Bizatihi Peygamberimizin bizlere Emanet ettikleridir! Yüce Allah tarafından Kendisine vahyi olan ( Nazil olan - İnen) Kur'an-ı Kerim ve İlahi kitab Kur'an-ı Kerimin tefsiri ( yorumu) olan Peygamberimizin Hadisleridir ( Sözleri, Davranışları ve onayladıkları).

Nitekim Nefsimizden, Evladu ıyalimizden kıymetli ve efdal olan Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) " Size iki emanet bırakıyorum, onlara sıkıca sarılırsanız dalalete düşmezsiniz" buyuruyor.

Mevlid Kandilimiz Kutlu olsun, Günlük Hayatımız Kur'an ve Hadislerle belirlenmiş olsun...
Salat O'na Selam O'na...
Ahirette Cennet Komşusu olalım, Habibullah'a. ( Amin)

Beyhan MEHMET
Kırcaali Bölge Müftüsü

22/23 Aralık2015/ Hicri 11/12 Rabiu'l Evvel

YAZARIN DİĞER YAZILARI