Ramazan Orucu ve Bazı HikmetleriÇarşamba, 02 Temmuz 2014

Ramazan Orucu ve Bazı HikmetleriBeyhan MEHMETKıymetli Müslümanlar!

Yüce Allah "Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilerin üzerine farz kılındığı gibi sizin üzerinize de farz kılındı. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. " /Bakara Suresi 183.ayet/

Ramazan ayına has bir ibadet olan farz Oruç'un sahibine kazandırdığı pek çok hikmetleri vardır. Kur'an-I Kerim'de oruç kavramının karşılığı " Savm"dır. Savm (oruç) sözlükte nefsi tutmak ve haramlardan engellemek anlamındadır.

Oruç ibadeti, imsakten iftara kadar, Allah'ın rızasına nail olma istek ve arzusuyla, yemekten, içmekten ve fiili birliktelikten (cinsel ilişkiden) nefsi tutmak, uzuvları kontrol etmektir.

Oruç tutan kişi mideyi yemek içmekten koruduğu gibi, dilini de yalandan, gıybetten, kötü ve boş sözden uzak tutmalıdır. Göz harama bakmamalı, kulak gıybet ve boş söz dinlememelidir. Kâmil manada bir oruç, bütün uzuvların iştikakıyla gerçekleşir. Gönül güzel şeyler düşünmelidir. Bilinmelidir ki, sadece mide kontrol altına alınmasıyla oruç ibadeti yerine getirilmiş olmaz!

Nitekim Peygamber efendimiz (s.a.s) " Nice oruç tutanlar vardır ki, oruçtan onlara kalan sadece açlık ve susuzluktur " buyurur. Mevlam bizi kamil manada oruçlarını tutan ve mükafatına nail olacak olanlardan kılsın inşallah.

Kıymetli Müminler,

Ramazan orucunun pek çok hikmetleri vardır, onlardan bazılarını birlikte müteala edelim:

1. Oruç tutan kişi daha duyarlı olur, imkânı olmayanların (fakir- fukaranın) haline varır.

2. Bundan dolayı da, yardım elini uzatır, Allah adına infak eder (zekat, sadaka ve fitresini verir- eğer ilaç alan bir hasta ise ve düzelme durumu yoksa fidye vermesi gerekir)

3. Şükür sahibi olur - bilir ki malının asıl sahibi Yüce Allah'tır - kendisi ise malının emanetçisidir. Şükürle "Eğer Şükrederseniz, size olan nimetimi arttıracağım" buyuran Mevla'mın müjdesine nail olmuş oluruz!

4. Oruç ruhu olgunlaştırır, nefsi terbiye eder - eşrafi mahlûkat (En güzel şekilde yaratılan) olan insan, yeryüzünün halifesidir. O sadece etten kemikten müteşekkil bir varlık değildir. Aklı, ruhu ve bedeni vardır. Mutluluğu da bu 3 özelliğin besinlerine riayet edilmesinde gizlidir. "Kalpler huzura ancak Allah'ı zikretmek (anmak) ile ulaşır".

5. Sıhhat vesilesidir, Peygamberimiz (s.a.s) "Oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız" buyurur. Bir yıl boyunca çalışan insanın bedeni, oruç sayesinde adeta bir aylık bakıma alınmış beden makinası gibidir.

6. Oruç bütün uzuvlarla tutulduğu için, ahlakı güzelleştirir. Kişiyi daha zinde ve dirayetli hale (Kendisini kontrol eder) götürür.

Ya değilse " Kim yalan söylemeyi ve yalanla iş görmeyi bırakmazsa, Allah onun yemesini- içmesini bırakmasına hiç değer vermez" hadis-i şerifi bizleri uyarır!

7.Sabır ve İrade kazandırır- insan hayatı tek düze değildir, mutlu anları olduğu gibi, sıkıntılı anları da vardır. Nitekim bu " İmtihan" edilmemizden kaynaklanır. Yüce Allah bizleri " Bollukla da yoklukla da, başarıyla da başarısızlıkla da, sıhhatle de hastalıkla da" imtihan eder. Sabır ve Şükrümüzü sınar.

8. İbadetin haz ve lezzetini arttırır.

9. Kalkandır- kötülüklerden korur. Peygamber efendimiz (s.a.s) " Oruç bir kalkandır. O halde oruçlu kötü söz söylemesin. Oruçlu kendisiyle çekişip kavga etmek isteyen kişiye "ben oruçluyum, ben oruçluyum" desin" buyurur.

10. Oruç günahlardan kurtulmamıza ve Yüce Allah'ın rıza ve sevgisine nail olmamıza vesiledir. Nitekim Yüce Mevlam bir Kudsi Hadis-i Şerifte " Kulumun bütün ibadetleri kendisi içindir, yalnız oruç benim içindir - mükafatını da bizzat ben vereceğim" Oruç tutanların cennete " Reyyan" kapısından gireceklerini ve " Kim ramazan orucunu Allah'a inanarak ve mükafatını Allah'tan bekleyerek tutarsa geçmiş günahları bağışlanır" müjdelerini Peygamber efendimiz (s.a.s) verir.

11. Oruç sosyal hayatta da bizleri sorumluluk bilinciyle hareket etmemizi sağlar. "Büyüklere saygı, küçüklere sevgi ve ilgi" ilkesiyle muamelede bulunmamıza vesile olur.

12. Gecemizi aydınlatmaya vesile olur. "Sahurda Bereket vardır" buyurur Kainatın Efendisi (s.a.s). Sahura kalkan kişi, en az 3-5 sayfa Kur'an okur, tövbe eder- zikir çeker, Teheccüd Namazı kılar. İbadetle gecesini mamur eder.

13.Oruç tutanı adeta melekleştirir. Nitekim meleklerde cinsiyet yoktur, yemezler içmezler. Oruç tutan da imsaktan iftara kadar "yemez içmez, fiili birliktelikte bulunmaz" adeta melekleşir. Kalbini tasfiye (temizler), nefsini tezkiye (arındırır) eder.

Değerli Dostlar!
Yüce Allah biz kullarına lütfuyla kolaylık diliyor, zorluk değil. Bu münasebetle yolculara, hastalara, aşırı yaşlı takatsiz kalmışlara ve özel durumdaki kadınlara ilişkin kolaylık sağlıyor.

1. Yolcu ve hastalar- tutamadıkları günler sayısınca kazalarını yaparlar. Yolcu ve hastalara ruhsat olduğu halde, oruçlarını tutmaları kendileri için daha hayırlı olacağını Yüce Allah /Bakara Süresi ayet 184/'te beyan ediyor. Dinimizde yolcu /Seferi/, 90 km.'den fazla, 15 günden az kalmak suretiyle yola çıkana denir.

Hastanın durumunu ise doktor belirler. İlaçlarını almadığı takdirde sıhhati zedelenecekse o kimse, sıhhatine kavuşunca orucunu kaza eder.

Düzelmesi söz konusu olmayan /İlaç bağımlısı/ bir hasta, sıhhat sorunları nedeniyle oruç tutamadığı için fidye verir. Fidyenin bedeli fitreye eşittir. 1 gün için 4 lv. Bu mali ibadetini fakir fukaraya / Tövbe Suresi ayet 60/ verebileceği gibi, Başmüftülük "İslam Eğitim Haftasına" da yapabilir.

2. Kadın özel /Adet döneminde/ durumunda ramazan orucunu tutmaz, daha sonrasında kazasını yapar.
Oruç tutmalarına geçici ruhsat verilmiş olan Yolcular, hastalar, aşırı yaşlılar ve özel durumdaki bayanlar lütfen halk önünde oruçlarını yemesinler! Zaruretten kaynaklanan durumları hasebiyle verilmiş olan bu ruhsatı haya ederek, tövbe ederek kullansınlar, halka izhar etmesinler / Oruç tutamadıklarını aleni olarak ortaya çıkarmasınlar. Vebal altında kalmasınlar/.
Kıymetli Kardeşlerim!

Her türlü hayırı, lütfuf ve bereketi bünyesinde barındıran Ramazan ayını en güzel şekilde, gündüzleri sıyam (farz olan ramazan orucuyla), geceleri de kıyam ( namaz kılarak, ibadet ederek) ile ihya etmeyi Mevlam cümlemize nasip etsin.

Ayıplarımızı örten, Günahlarımızı Bağışlayan Yüce Mevlam: Hastalara şifalar, dertlilere devalar, borçlulara edalar nasip etsin. Bekarlara hayırlı evlilikler, evlililere hayırlı nesiller ve güzel geçimler ihsan etsin. Dua bekleyenlerimize rahmetiyle muamele etsin inşallah.
En kalbi Dilek ve dualarla.

Beyhan MEHMED/ Kırcaali Müftüsü

YAZARIN DİĞER YAZILARI