Regaip gecesi ve mübarek üç aylarPerşembe, 31 Mart 2016

Regaip gecesi ve mübarek üç aylarKemal RAŞİD Recep, Şaban ve Ramazan adi verilen üç ayların saadet gölgesi üzerimize düşmüş bulunuyor. Müslümanlar için çok mübarek , çok şerefli ve çok faziletli olan Regaip , Miraç , Berat ve Kadir geceleri de bu aylar içindedir . Recep ve Saban ayları, ayların sultani olan Ramazan ayinin habercisi ve müjdecidirler. Bu mübarek aylar yaklaştığı zaman Allah'ım ,bize Recep ve Saban ayini mübarek kil ve bizi Ramazana ulaştır." Diye dua eden şanlı Peygamberimiz (s.a.v.), bu aylarda, daha çok ibadet eder,daha çok duada ve niyazda bulunurdu. Yoksullara ve kimsesizlere de daha çok sadaka verirdi. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) in Recep ve Saban aylarında çok oruç tutuğu Ibni Abbas ve Hz. Aise validemizin rivayet ettikleri hadisi şeriflerde bildirilmiştir. Ibni Abbas şöyle buyurmuştur: "Rasulullah (s.a.v.) , Recep ayında bazen öyle oruç tutardı ki, hiç orucunu bozmadı, derdik. Bazen de öyle tutmazdı ki , hiç oruç tutmadı , diyebilirdik."1. Hz. Aise validemiz annemiz ise şöyle buyurmuşlardı : "Rasulullah (s.a.v.) in Ramazandan başka bir ayı tamamen oruçlu geçirdiğini görmedim . Sabandaki kadar da çok oruçlu olduğu bir ay görmedim ."2. İslam ümmeti için sevinç kaynağı olan Recep, Saban ve Ramazan ayları ve bu aylar içinde bulunan mübarek geceler, Allah'ın (c.c.) rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği kıymetli zamanlardır. Bu bereketli zamanlarda Allaha (c.c.) daha çok kulluk etmeyi her Müslüman vazife ve görev bilmelidir. Önümüzdeki Perşembeyi Cumaya bağlayan gece yani 7nisan ve 8 Nisana bağlayan gece, Recep ayinin ilk Cuma gecesi olan Regaip kandilidir, gecesidir. Bu geceye, Regaip denmesi melekler tarafından sadır olmuştur. Osmanlı tarihine baktığımızda, bu mübarek gecelerde kandil yakılması, Osmanlı hükümdarlarından Sultan ikinci Selim zamanında ( hicri 604 yılında) başlamıştır.
Regaip, kıymetli ve değerli şeyler, bol bol nimet ve rahmet, çok çok ilik, ihsan, feyizdeyiz ve bereket "anlamlarına gelir. Buna göre, Regaip gecesi: Allah'ın (c.c.) rahmet ve mağfiretinin, iyilik ve ihsanının, feyiz ve bereketinin Müslümanlar üzerine bol bol tecelli ettiği çok kıymetli ve pek çok mübarek bir gece demektir. İslam alimlerinin açıklamalarına göre, Allah'ın (c.c.) pek çok manevi ikramlarına erisen Peygamberimiz (s.a.v.) bu gece, Cenabı Hakka şükür ve hamd için çokça namaz kilmiş, dua ve niyazda bulunmuştur. Bu itibarla, meleklerin kıymet verdiği, Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.) in kıymet verdiği bu geceye gereken kıymeti ve önemi verelim, vermeliyiz. Aşırlardan beri bütün olgun Müslümanla da bu geceye büyük kıymet vermişler, onun fazilet ve bereketinden nasip almaya çalışmışlardır. Samimiyetle, ihlasla yapılan dua ve niyazları, hayır ve ibadetleri Kabul edeceğini Allah (c.c.) vaat etmiştir. Müslümanlar için Allah kâfidir, yeterlidir. Ondan başka sığınılacak kimse yoktur. "Ey Peygamber, Allah sana ve müminlerden senin izinden bulunanlara yeter"3. Hiç unutmayalım ki, biz insanlar faniyiz, Allah (c.c.) ise bakidir, ebedidir. Dünyada yaptıklarımızın karşılığını görmek üzere dönüş Allah'adır. Bu bakımdan, üç ayları fırsat bilerek kendimize çeki düzen verelim. Yüce dinimizin emir ve yasaklarına uyarak Allah'ın (c.c.) rızasına kavuşmaya çalışalım. Önümüzdeki Regaip gecesinde, her zamankinden daha çok Kuran okuyalım, namaz kılalım, dua edelim Peygamberimize (s.a.v.) e salatu selam getirelim. Büyüklerimizin gönüllerini hoş edelim. Kimsesizleri gözetelim. Kalplerimizden kin haset, nefret ve düşmanlık duygularını atalım. Müminler ile aramızdaki kardeşlik ve beraberlik bağlarını kuvvetlendirelim. Aile fertlerimize dinlerini ve bu gecelerin önemini öğretelim. Yazımızı, Peygamberimiz (s.a.v.) in bir hadisi şerif ile son verelim. Hadisi rivayet eden Muaz İbni Cebel (r.a.) şöyle buyurmuştur: Rasulullah (s.a.v.) bana: "Ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakki, kulların da Allah (c.c.) üzerindeki hakki nedir bilirimsin ?"diye sordu. Ben de :"Allah ve Resulü bilir." dedim Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Şüphesiz Allah'ın kulları üzerindeki hakki, kulların Allaha ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların Allah üzerindeki hakki ise, kendisine hiçbir şeyi ortak koşmayan kimseye Allah'ın azap etmemesidir. Bunun üzerine ben :"Ya Rasulullah, bunu insanlara müjdeleyin mi? dedim. Buyurdular ki :"Müjdeleme, sonar buna güvenir (kulluk etmezler")."4. Üç aylar ve mübarek Regaip gecesi bütün İslam alemine mümin ve Müslüman kardeşlerime tebrik ediyor ve hepimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-u Hakdan niyaz ediyorum.

Not:
1. Buhari, Müslim, Tirmizi Et Taç c.2 s.91
2. Buhari, Tecridi Sarih Terc. c.6 s.295 ¹935
3. El Enfal suresi ayet: 64
4. Buhari, Tecridi Sarih Terc. c.8 s.310; Sahihi Müslim Terc. Ve şerhi c.1 s.222-23 ¹49ğ50


Kemal Raşid - tarihçi
Karlovo imam-hatibi

YAZARIN DİĞER YAZILARI