TÜRKLER GÖÇ EDİYORPerşembe, 20 Eylül 2012

TÜRKLER GÖÇ EDİYORFevzi EHLİMANTarihe baktığımızda görüyoruz ki Bulgaristan Türkleri belli yıllar aralıklarında Bulgaristan'dan göç etmeye mahkum edilmişlerdir. Her göç esnasında belli sayıda Türk doğup büyüdüğü Bulgaristan topraklarından göç etmek zorunda kalmıştır. Bu göçlerin en sonuncusu da 80'li yıllarda gerçekleşmiştir, ki bu göç de bu yüzden halen hafızalarımızda taze olarak bulunmaktadır.

Bu dönemde Bulgaristan Türkleri komünist hükümet tarafından zorla ülkeden göç ettirilmiş. Bu zorlu yılları, bu sıkıntıları ve bütün yaşananları günümüzde üzülerek hatırlamaktayız. Tabi ki tarihimizdeki bu acı olayları hatırlayacak ve anacağız, fakat sadece tarihe takılıp günümüzdeki problemleri göz ardı etmemeliyiz.

Şu an Bulgaristan Türklerinin içinde bulundukları sıkıntıların çözümü için acil önemler alınmadığı müddetçe, son yıllarda gittikçe artarak devam eden göç daha da artarak devam edecektir. Evet, çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki Bulgaristan Türkleri geçmişten farklı olarak, farklı bir göç süreci içindedir. Bilindiği üzere Bulgaristan ekonomik krizden en çok zarar gören ülkelerden biri. Öyle ki son yıllarda ülkede işsizlik sayısı ciddi anlamda yükseldi. Eskiden işi olanlar ise krizin gelmesi ile birlikte işlerinden çıkartıldılar. Ülkede bulunan işsizlerin çoğunluğunu Türkler oluşturmaktadır.

Çok rahat söyleyebiliriz ki işlerinden çıkaranlarında, Devletten en az yardım alanlarında çoğunlunu Bulgaristan Türkleri oluşturmaktadırlar. Hal böyle olunca bu ülkede iş bulamayan Türkler çareyi yurtdışında çalışmakta bulmaktadır. Bu nedenle ülkeyi terk edenlerin büyük bölümü geri gelmemekte ve ailelerini de alarak Bulgaristan'dan göç etmektedirler. Elbette ülkeyi sadece Türkler terk etmiyor, fakat çok rahatlıkla görülmektedir ki yurtdışına göç edenlerin çoğunluğu Türkerliden oluşmaktadır. Hal böyle olunca ülkede yaşayan Türklerin sayısı gittikçe azalmakta. En kötüsü de gençlerin ülkeyi terk etmeleri olarak gözleniyor. Maalesef gençlerimiz okullar okumalarına, meslek sahibi olmalarına rağmen kendilerine iş bulmakta ciddi şekilde zorlanmakta. Eğer ki bir topluluğun ilerlemesi ve gelişmesi isteniyorsa gençlere ciddi şekilde sahip çıkılması gerekmektedir. Yaşlılardan oluşan bir toplum ile gelişme kaydedebilmek mümkün olmamaktadır.

Bu vesileyle özellikle Bulgaristan'daki zengin Türk iş adamlarının işsizlikle mücadele eden genç kitleye sahip çıkmaları gereklidir. Unutmamak gerek ki insana yapılan yatırım en büyük yatırımdır. Özellikle Bulgaristan'daki Türk gençlere daha fazla önem verilmesi gereklidir, çünkü günümüz gençleri ahlaki olarak da kötü durumdadırlar. Bu ülkeden her ne kadar Türkler geçmişte kovulmuş olsalar da, çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki Bulgaristan'a en fazla yararı dokunanları hiç şüphesiz Türklerdir. Örnek verebilecek olursak, Devlete devamlı olarak vergisini veren, suç işlemeyerek Devletin polisini fazla meşgul etmeyen ve çok çalışarak ülkenin gelişiminde her zaman büyük pay sahibi olmuşlardır. Sonuç olarak şunu ifade etmek istiyorum, bu ülkenin kesinlikle Türklere ihtiyacı var, özellikle de gençlere. Türklerin artık kapitalizmin esaretinden sıyrılıp, kenetleşmeleri ve yardımlaşmaları gerekmektedir. Ancak böyle şu an içinde bulunduğumuz göçün önüne geçebiliriz.

YAZARIN DİĞER YAZILARI