Ислямски Игри на СолидарностВторник, 26 Юли 2022

Ислямски Игри на Солидарност Много работа беше свършена и много усилия бяха изразходвани в името на помирението в световен мащаб. Като най-скорошен принос, Турция ще бъде домакин на 5-ите Ислямски Игри на Солидарност, за да постави нов старт към световния мир. Приблизително шест хиляди спортисти от 56 различни Ислямски страни ще се съберат, заемащи позиция за да покажат, че въпреки различията, единството е възможно. Въпреки че участниците са от страни с Мюсюлманско мнозинство, гражданите на участващите страни, които не са Мюсюлмани, също ще могат да се присъединят, тъй като Ислямската солидарност обхваща универсалната си етика и манталитет. Така Турция отново ще покаже, че при всякакви обстоятелства, по всяко време може да се действа в името на мира и този път това е чрез благороден акт, спорт. Игрите са места за събиране на Ислямските страни, за пораждане на международен интерес за страната домакин, да популяризират Ислямските ценности, да представят националните природни богатства, с опознавателна цел по между си, особено за страните в неравностойно положение. Колкото и важни да са игрите, събитията и дейностите извън състезанията са естествена част от културната дипломация, те позволяват процеса за интегритет на различното Мюсюлманско население, особено на младежите, които играят специална роля. Освен това игрите ще бъдат подкрепени от академичен симпозиум за значението и мястото на спорта в Ислямската перспектива. В широк диапазон от приноса на спорта към социалния мир до принципите на солидарност и въведение в Корана. Игрите ще бъдат придружени от интелектуални панели и дискусии, които ще помогнат за подчертаването на важността и ползите от тях. Чрез идея и действие, игрите ще създадат холистична и всеобхватна атмосфера за участниците, за да интернализират Исляма. В допълнение, организирането на международно събитие и опознаването на различните култури е от обща полза за игрите. Събитието има повече от едно нещо, което да предложи на своите участници. Предишните игри в Саудитска Арабия, Азербайджан и Индонезия постигнаха това, което беше обещано. Преди всичко игрите помогнаха на страните да обучават и развиват нови спортисти, както и спортна инфраструктура чрез обмен на технически опит и организационна подкрепа. Те също така помогнаха за укрепване на ислямската солидарност между нациите и за укрепване на принципите на равенство между религията, етническата принадлежност и цветовете в хармония със стълбовете на Исляма. Разпростиращи се по целия свят в широк диапазон, Мюсюлманските страни се различават значително по езика си на говорене. Тъй като следват различни крила на Исляма, Мюсюлманите от различните географски региони се различават по начина си на живот, мислене и възприятие за света. Ислямът е покривът, но не е пречка за създаването на уникален начин на живот за Мюсюлманите, както те вече са направили. Това е неизбежно, също така е подходящо за приближаване към по-добро, черпейки различен опит. Появява се обаче изискване за платформа, уред, където различията да се артикулират, вместо да се сблъскват. Трябва да има голям комуникационен канал, използващ всички измерения на комуникацията, където хората контактуват и създават връзки помежду си, въпреки че не говорят един и същ език. Този мироглед доведе до появата на игрите и каквото и да се прави в тази степен, се прави за удовлетворяване на тези нужди. Ислямските Игри на Солидарност също така, са безупречен пример за публична дипломация. Тя е модерна практика, която страните използуват като инструмент за своята външна дипломация. Като бъдеща и изгряваща звезда на публичната дипломация, спортната дипломация продължава да привлича все повече и повече международно внимание. Създаването на мирен канал за взаимно споделяне и разбиране е това, което прави спортната дипломация забележителна. В свят, застрашен от ксенофобия и сепаратизъм, тази възможност, създадена от спортната дипломация, трябва да се използва максимално. Ислямските Игри на Солидарност, в по-широк смисъл, служат значително на тази цел, въпреки че на първо място целят интегритета на Ислямските страни. Предвидената синестезия между враждебни страни може да бъде намалена или дори премахната, като се съберат тези страни в спокойна среда, показвайки им приликата, която не знаят, че имат. Това е красотата на спорта. Мирна по природа, спортната дипломация е отлично основание за Исляма. Ценностите, защитавани от спорта и Исляма, също са съвместими. В Исляма, както и в спортсменството, зачитането на „другите“ независимо от тяхната раса, религия или произход, приоритизирането на справедливостта и равенството при всички обстоятелства е най-важното. Толерантността и снизходителността са основни ценности на Ислямския дух, разпространението им чрез спорта е полезно не само за участващите Мюсюлмански страни, но и за всички страни по света. Тъй като повечето спортисти са на възраст, в която могат да се считат за млади, младостта е ключовият фактор в игрите. Младите хора са основното тяло на това събитие, както и целта му. Те са и носители на нови тенденции, нови връзки и наследство от натрупани усилия. Само като предадем факлата на новите поколения чрез образование и участие, постиженията могат да останат с нас. Защото каквото и да е постигнато, може да бъде вечно само ако младите хора участват. Това включва и приемственост на хуманни и етични ценности. Младите поколения са последните членове на Мюсюлманските общности, които са усвоили ценностите, за които говорихме. Тези ценности, произхождащи от характера на младия Мюсюлманин, могат лесно да проправят пътя за Мюсюлманите да бъдат спортисти с уважавани етични характеристики. С други думи, един Мюсюлманин, обогатен с характеристиките на Исляма, няма да има проблеми да въплъти духа на спортсменство, напротив, той или тя ще бъде водещ пример за такъв, благодарение на приликата на етиката. След това чрез спортни събития като Ислямските Игри на Солидарност, те също могат да бъдат зорки наследници на ислямските ценности, в хармония със спортните ценности. Не на последно място, тъй като игрите са отворени и за граждани, които не са Мюсюлмани на Мюсюлмански страни, обединяващата сила на спорта ще бъде доказана. Всички неща, за които говорихме по-горе, са нашата мотивация да бъдем домакини и да участваме в Ислямските Игри на Солидарност. Служейки както за публичност на Исляма, така и за спортния дух, ние се стремим да постигнем множество цели наведнъж. Като страна домакин, Турция е готова да пренесе игрите на следващото ниво и да засили играта си. Подчертани и от нашата гостоприемна турска култура, ние очакваме с нетърпение да приветстваме млади спортисти в нашата родина, това е приятната възможност да ги опознаем, да ги вдъхновяваме и да се вдъхновяваме от тяхната жива енергия. Доцент Д-р Мехмет Мухаррем Касапоглу Министър на Младежта и Спорта на Р. Турция


ДРУГИ НОВИНИ