TARİHTE B HAFTA: 9 Kasım- 15 KasımSalı, 10 Kasım 2015

TARİHTE B HAFTA: 9 Kasım- 15 Kasım9 Kasım 1444-- Varna Savaşı kazanıldı. Tarihin en büyük savaşlarından biri olan Varna Savaşı'nda zafer, Haçlı kuvvetlerini kesin bir yenilgiye uğratan Osmanlı Ordusunun oldu. Mora ve Bulgaristan Osmanlı'ya bağlandı. Böylece Balkanlarda Osmanlı egemenliği kesinleşmiş oldu.

9 Kasım 1912-- Tahsin Paşa Selanik'i savaşmadan Yunanistan'a teslim etti. Verilen sözün aksine Yahudilerle Türkler yağma ve katliamdan kurtulamadı. İngiltere'nin Selanik konsolosu Lamb'in 19 Kasım 1912 Londra'ya gönderdiği belgede kent, ele geçirildikten sonra Yunan asker ve sivillerince haftalarca yağmalanmıştır.

9 Kasım 1936-- Montreux Boğazlar Sözleşmesi resmen yürürlüğe girdi. İkinci Dünya Savaşı'nın ayak seslerinin duyulduğu bir dönemde uygulamaya giren sözleşme, Boğazlar üzerinde Türk kontrolünü ve egemenliğini arttırdı. Ayrıca sözleşmenin dünya ve bölge barışının sağlanmasında da önemli etkileri oldu.

9 Kasım 1993-- Bosna'da Vandalizm. Boşnak Hırvat çatışmasında Hırvat güçler, kentin simgesi haline gelmiş bulunan tarihi Mostar Köprüsü'nü bombaladı. 16. yüzyılın ortalarında Mimar Sinana'ın öğrencisi Hayrettin tarafından inşa edilen köprü, daha sonra Türkiye'nin katkılarıyla yine aslına uygun olarak yeniden yapıldı.

10 Kasım 1918-- Batı Trakya Komitesi kuruldu. Teşkilatı Mahsusa'nın telkiniyle İstanbul'daki Batı Trakyalılar tarafından kurulan komitenin amacı, Yunan ve Bulgar boyunduruğunda olan Batı Trakya'yı kurtarmaktı. Niyeti halkın çoğunluğu Türk olan bölgede Wilson prensipleri uyarınca yapılması olan komitenin ilgi alanına Kavala, Drama, Serez bölgesi de girmekteydi.

10 Kasım 1924-- Sancak'ta katliam. Partileri Cemiyet'in seçimlerden birinci parti olarak çıkması Müslümanlara, pahalıya ödetildi. Irkçı gruplar, Cemiyet Partisi'nin en fazla oy aldığı yerleşimlere saldırdı. Binlerce insanın katledildiği bu saldırılar sonucu 240 bin kişi de Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı. Böylece ırkçı gruplar asıl amaçlarına da ulaşmış oldu.

10 Kasım 1938-- Ulu önder Atatürk, yaşama gözlerini yumdu.

19 Kasım 1938'de İstanbul'dan Ankara'ya götürülen Ata'nın naaşı, 21 Kasım 1938'de Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 10 Kasım 1953'de de görkemli törenle Anıtkabir'e nakledildi. Ulu önderi sadece 2007'de ziyaret etme imkânı bulanların sayısı yaklaşık 13 milyondur.

10 Kasım 1989-- Berlin Duvarı yıkıldı. Duvarın yıkılması bir domino etkisi yarattı ve ardından Doğu Avrupa'daki tüm sosyalist rejimler birbiri ardına yıkıldı. Dünyanın en güçlü silahlı örgütlerinden olan Varşova Paktı da dağıldı. Artık tek kutuplu olan dünyanın yeni patronu gücünü sorumsuzca ve sınırsızca kullanan Amerika'dır.

10 Kasım1989-- Bulgaristan'da bir dönem kapandı. Berlin Duvarının yıkılması ve öncülüğünü Türklerin yaptığı gösteriler Bulgaristan'da siyasal sistemi sarstı. Gelişmeler üzerine Devlet Başkanı Todor Jivkov, istifa etmek zorunda kaldı. Bulgaristan Komünist Partisi de Türklerin isimlerinin değiştirilmesi dâhil olmak üzere geçmişin bütün suçlarını Todor Jivkov ve ekibine yükleyerek iktidardan ayrıldı.

10 Kasım 1992-- Türklerin hak, hürriyet ve çıkarlarını savunan "Ortam" gazetesi Batı Trakya'nın Gümülcine kentinde yayın hayatına başladı.

11 Kasım 1609-- Zitvatorok Antlaşması imzalandı. Osmanlıların lehine gibi görünen aynı zamanda Osmanlı Devleti artık eski gücünde olmadığının da bir göstergesiydi. Çünkü bu antlaşma ile Osmanlı Devleti'nin Avusturya karşısındaki üstünlüğü sona erdi ve siyasi dengeler Osmanlı aleyhine bozulmaya başladı.

11 Kasım 1914-- Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletlerine savaş
ilan etti. Savaş Osmanlı Devleti ve müttefiklerinin yenilgisiyle noktalandı. Ardından gelen işgale ve Yunanistan'ın Anadolu macerasına ancak Mustafa Kemal'in öncülüğünde verilen kurtuluş savaşıyla son verildi.

12 Kasım 1914-- Osmanlı devleti resmen 1. Dünya Savaşına girdi. Savaşta 9 ayrı cephede mücadele veren Osmanlı Devleti 2.900.000 askeri silahaltına aldı. Dört yıl süren savaş boyunca 253.000'i Çanakkale Cephesi'nde olmak üzere, toplam 400.000 şehit verdi. 1.050.000 asker de yaralandı veya esir düştü. 30 Ekim 1918'de de Mondros Mütarekesi'ni imzalayarak savaştan çekildi.

13 Kasım1988-- Bulgaristan'da asimilasyona ve baskılara karşı demokrasi ve insan haklarını savunmak üzere Mustafa Ömer Asi'nin başkanlığında Demokratik Liga örgütü kuruldu.

14 Kasım 1913-- Atina Antlaşması imzalandı. Balkan Savaşı'ndan sonra imzalanan anlaşmayla Osmanlı Devleti, Girit, Selanik ve Yanya'nı kesin olarak Yunanistan'a bıraktı. Anlaşmayla ayrıca Yunanistan'da kalan Müslümanların mülkiyet, eğitim, dini, kültürel hakları güvence altına alındı. Günümüzde Batı Trakya'da yaşayan Türklerin sahip oldukları hakların temelinde Lozan kadar Atina antlaşması da bulunmaktadır.

15 Kasım 1913-- Türk Bulgar mübadele antlaşması imzalandı. Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında yapılan anlaşmayla, sınırın iki tarafında 15 kilometrelik alanda bulunan 48.750 Türk ile 46.764 Bulgar'ın mübadelesine karar verildi. Askıda kalan tüm ekonomik sorunlar 1925 dostluk antlaşmasıyla karşılıklı olarak çözüldü.

15 Kasım 1967-- Kıbrıs'ta katliam. Kıbrıs'ta üç Türk köyüne saldırarak işgal eden Rum
tedhişçiler, 28 Türk'ü öldürdü. Ayrıca 200'ün üzerinde Türk de kayboldu. Olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu, genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanları ile durumu değerlendirdi. Saldırıların devam etmesi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümete, 18 Kasım 1967'de silahlı kuvvetleri kullanma yetkisi verdi.

15 Kasım 1983-- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etti. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıdığını ilan etti.

15 Kasım 1983-- Batı Trakya'da baskı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının ardından Batı Trakya'da yaşayan Türklere yönelik baskıları yoğunlaştı. 1938 yılından beri faaliyette bulunan Gümülcine Türk Gençler Birliği ile 1936'da kurulan Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliğine, tabelalarında "Türk" sözcüğünün bulunması nedeniyle kapatılma davası açıldı. Bunun üzerine Yunan Polisi söz konusu derneklerin tabelalarını söktü. Aynı şekilde İskeçe Valisi de 1927 yılından beri yasalara uygun bir biçimde faaliyette bulunan İskeçe Türk Birliğinin de kapatılmasını istedi ve onun da mermer tabelası yerinden söküldü.


DİĞER HABERLER