Tarihte Bu Hafta: 13 - 19 HaziranPazartesi, 13 Haziran 2016

Tarihte Bu Hafta: 13 - 19 Haziran13 Haziran 1878:
Berlin Kongresi toplandı. Fakat 13 Temmuz 1878'de imzalanan Berlin Antlaşması, var olan sorunlara bir çözüm getirmek yerine günümüzde yaşanan tüm sorunların da nedeni oldu.
13 Haziran 1880:
Bulgar Prensliği başbakanı Dragan Tsankov, zorunlu göçlerden sonra geride kalan Müslüman Pomakların Hıristiyanlaştırılması ve Bulgar öz bilincine sahip kılınması için bir genelge yayınladı. Bu politika, 1970'lerin başında Pomakların isimlerinin zorla değiştirilmesiyle tamamlanmış oldu.
14 Haziran 1926:
Bulgaristan Türklerinin çıkarlarını savunmayı ve geliştirmeyi amaç edinen Mücadele adlı gazete Plevne'de yayınlanmaya başladı.
15 Haziran 1826:
Sultan II. Mahmud, Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdı. Yerine ''Asakir-i Mansure-i Muhammediye'' adıyla yeni bir askeri teşkilat kuruldu. Bu olay Osmanlı tarihinde ''Vaka-i Hayriye'' (Hayırlı Olay) olarak anıldı.
15 Haziran 1926:
Temel politikası Bulgaristan'da yaşayan Türklerin çıkar ve haklarını korumak ve geliştirmek olan Yeni Söz adlı gazete Şumnu'da çıkarılmaya başlandı.
15 Haziran 1929:
Bir Türk gazetesi olan "Bizim Sözümüz", Romanya'nın Pazarcık ilinde yani günümüzde Bulgaristan sınırları içinde bulunan Dobriç'te yayın hayatına başladı.
15 Haziran 1933:
Müslümanlar arasında Hıristiyanlığı yaymak amacıyla 15 günde bir Bulgarca olarak Alman Misyonerler tarafından çıkarılan "Terbiye" adlı gazete Sofya'da yayın hayatına başladı.
15 Haziran 1994:
Birleşmiş Milletler'in talebi üzerine, Bosna-Hersek Türk Barış Gücü Görev Kuvvet Komutanlığı'nın ilk birliği Split'e gitti. Ağustos 1994'te intikalini tamamlayan Türk Barış Gücü Görev Kuvvet Komutanlığı, Bosna-Hersek'in Zenitsa bölgesine konuşlanarak bölge sorumluluğunu üstlendi.
16 Haziran 1478:
Osmanlı Ordusu, Arnavutluğun merkezi olan Kruya kalesini fethetti.
16 Haziran 1535:
Barbaros Hayrettin Paşa, 120 parçadan oluşan donanmasıyla 600 gemiden oluşan Haçlı donanmasına karşı tarihe altın harflerle yazılacak olan Preveze Deniz zaferini kazandı.
18 Haziran 1919:
Mustafa Kemal, Türk Kurtuluş Savaşının başarısı için Anadolu ve Rumeli'deki cemiyetlerin çalışmalarını birleştirmelerini istedi.
18 Haziran 1989:
Yunanistan'daki parlamento seçimlerinde Türkler, ilk kez bağımsız bir milletvekili çıkardılar.
19 Haziran 1868:
Mithat Paşa, vali olarak bulunduğu Tuna vilayetinde, çiftçiye yardımcı olmak ve bölgede ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla Emniyet Sandığı'nı kurdu.


DİĞER HABERLER