TARİHTE BU HAFTA: 14 - 20 MARTPazartesi, 14 Mart 2016

TARİHTE BU HAFTA: 14 - 20 MART14 Mart 1917: Ethem Ruhi Balkan tarafından çıkarılan ve temel politikası Türklerin çıkarlarını ve haklarını savunmak olan haftalık siyasi Resimli Balkan adlı dergi Sofya'da yayınlanmaya başladı.

14 Mart 1919: Yunanlıların, İzmir'e çıkarma planı, İngiltere Başbakanı Lloyd George, Fransa Başbakanı Clemenceau, İtalya Başbakanı Orlando ve ABD Başkanı Wilson tarafından kabul edildi.

14 Mart 1931: Türkiye'de kurulan yeni rejim muhaliflerince çıkarılan ve Türkiye'ye sokulması yasaklanan Açık Söz adlı gazete Filibe'de yayınlanmaya başladı.

15 Mart 1887: Sultan Abdülhamit yanlısı haftalık siyasi Varna Postası adlı gazete Bulgaristan'ın Varna kentinde çıkarılmaya başlandı.

15 Mart 1919: Türklerin hak ve çıkarlarını korumayı amaç edinmiş bulunan Balkan adlı dergi Filibe'de yayınlanmaya başladı.

16 Mart 1865: Tuna Vilayeti'nin resmi gazetesi olan Tuna Gazetesi, Ahmet Mithat Paşa tarafından yönetimin uygulamalarını ve politikalarını anlatmak ve bunlara destek sağlamak amacıyla Türkçe ve Bulgarca olarak Rusçuk'ta yayınlanmaya başlandı.

16 Mart 1919: Trakya-Paşaeli Müdafaai Hukuk Heyeti Osmaniyesi, bölgede kontrolü elinde tutan itilaf devletlerine, Trakya'nın demografik yapısıyla ilgili ayrıntılı bir rapor hazırladı. Ayrıca bölge ile ilgili olarak nüfusun çoğunluğunu oluşturan Türklerin fikri alınmadan herhangi bir karar verilmemesini istedi.

16 Mart 1920: İngiltere ve müttefiklerinin oluşturduğu İtilaf Devletleri, İstanbul'u işgal etti.

16 Mart 1923: Türk Spor Birlikleri'nin aylık yayın organı olan Spor Gazetesi Rusçuk'ta çıkarılmaya başladı.

17 Mart 1964: Serbest göç hakkı doğuran, 20 Ekim 1930 tarihli Türk-Yunan Sözleşmesi, Türkiye tarafından yürürlükten kaldırıldı.

18 Mart 1913: Yunan kralı I. George Selanik'te uğradığı bir suikast sonucu öldürüldü. Saldırının bir Türk tarafından işlendiği dedikodusunun yayılması üzerine Selanik'te Türklere yönelik yoğun bir saldırı ve temizlik harekâtı başlatıldı. Saldırılarda birçok işyeri yağmalandı ve çok sayıda insan öldürüldü. Aynı şekilde Yahudiler de saldırıların hedefi oldu.

18 Mart 1915: 19 Şubat'ta İtilaf Devletlerinin saldırısıyla başlayan Çanakkale Deniz savaşları Türk Ordusunun zaferiyle sona erdi.

18 Mart 1941: Bulgaristan, Güneydoğu Makedonya ile Batı Trakya'yı işgal etti. Bölgede yaşayan tüm toplumlar yoğun bir asimilasyona ve şiddete maruz kaldı. Türkler, ancak işgalci Alman ordularının devreye girmesiyle biraz nefes aldı.

20 Mart 1919: Trakya-Paşaeli Müdafaa Heyeti Osmaniyesi, haklarını korumak için Paris Barış Konferansı'na heyet gönderdi. Heyete verilen talimatta Batı ve Doğu Trakya'nın İngiltere'nin himayesi altında bağımsızlığı istendi. Heyet, Paris için vize alamadığından Temmuz 1919'da Roma'dan geri döndü.

20 Mart 1951: Kosova'nın Üçüncü Dönem Eyalet Halk Kurulu'nun 2. olağan oturumunda, Kosova'daki Türk azınlığı için Türk dilinde derslerin verileceği okulların açılması karara bağlandı.


Diğer Fotoğraflar

DİĞER HABERLER