TARİHTE BU HAFTA (21-27 Eylül)Pazar, 27 Eylül 2015

TARİHTE BU HAFTA (21-27 Eylül)23 Eylül 1902: Makedonya'da kanlı çatışma. Makedon Çeteler, Gorna Cuma'yada (Cuma-i Bala'da) yani Blagoevgrad'da başarısız bir isyan girişiminde bulundular.

23 Eylül 1923: Bulgaristan'da askeri darbe ve isyan. Gerçekleştirilen askeri darbe sırasında tarafsızlık ilan eden Bulgaristan Komünist Partisi yeni yönetime karşı bir silahlı ayaklanma başlattı. Fakat ayaklanma başarısızlıkla sonuçlandı.

23 Eylül 1877: 93 Harbi ve sürgün. Tuna civarındaki yaşadıkları yerlerinden kovulmuş 40 binden fazla Türk sığınmacı Sofya ve civarına yerleştirildi. Bu insanlar devamla eden saldırılar sonucu daha sonra Sofya'yı da terk etmek zorunda kalırlar.

24 Eylül 1913: Zorla Hıristiyanlaştırma. İngiliz arşiv belgelerine göre Bulgaristan'daki Müslümanların zorla Ortodoks Hıristiyan yapılmakta, kabul etmeyenler dövülmekte, kadınların peçeleri zorla çıkartılmaktadır.

24 Eylül 1918: Sınır düzeltmesi. Müttefikler arasında yapılan Berlin Anlaşması ile Meriç sınırında düzeltme yapıldı. 6 Eylül 1915 Anlaşması ile Meriç Nehri'nin doğusu Bulgaristan'a verilmişti, ancak bu anlaşma ile nehrin doğu kıyısındaki iki kilometrelik şerit Türklere bırakıldı. Karaağaç ve Dimetoka ve çevresi yeniden Bulgaristan'a bırakıldı.

24 Eylül 1929: Yasal düzenleme ve Müslümanlar. Arnavutluk'ta çıkarılan bir yasayla Müslüman toplum, yasal bir statüye kavuşturuldu.

24 - 25 Eylül 1986: Yugoslavya ve Sırbistan. Sırbistan Sanatlar ve Bilimler Akademisi, Sırp milliyetçi bakış açısıyla Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nin eleştirisini yapan bir memorandumu iki ayrı dosyada yayımladı. Memorandumda Sırbistan'ın diğer Yugoslav cumhuriyetleri tarafından istismar edildiği ve Sırpların "tehdit altında olduğu" belirtilerek, kullanılan dil, adeta Sırpları ayaklanmaya davet etti.

24 Eylül 2000: Seçimler ve Miloşeviç. Sırbistan'da Slobodan Miloşeviç yönetiminin sonunu getiren seçimler düzenlendi. Bundan sonra, 50 yıllık komünist dönemi ve 13 yıllık Miloşeviç yönetimini geride bırakan Sırbistan tarihi, farklı bir yön izlemeye başladı.

25 Eylül 1991: Yugoslavya'ya silah ambargosu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, tüm Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti coğrafyasına silah ambargosu koyan 713 Sayılı Kararı aldı. Böylece Birleşmiş Milletler, Yugoslavya krizinin çözümünde daha aktif rol almaya başladı. 8 Ekim 1991'de dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Javier Perez de Cuellar, Cyrus Vance'i Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak atadı.

26 Eylül 1371: Osmanlı ve Balkanlar. Sırplara karşı kazanılan Çirmen zaferi ile İskeçe, Kavala, Drama ve Serez bölgeleri ele geçirilerek Batı Trakya'nın fethi tamamlandı.

27 Eylül 1917: Radalios Hükümeti. Drama'nın Radalios köyünde Yüzbaşı Fuat Balkan öncülüğünde kurulan "Mahalli Hükümet" lav edildi.

27 Eylül 1946: Türk okullarına devletleştirme. Bulgar Meclisi yani Sobranya, ikili ve uluslararası anlaşmalarla özel statüde bulunan Türk okulları, diğer azınlık okullarıyla birlikte devletleştirildi.

27 Eylül 1947 Türkçe öğretmeni. Bulgaristan'da Türkçe öğretmeni yetiştirmek amacıyla Eski Zağra yani Stara Zagora'da 4 yıllık bir öğretmen okulu açılır.

27 Eylül 1989: Batı Trakya Türk azınlığı ve Metropolitler. Gümülcine ve Dedeağaç Metropolitleri, yayınladıkları bildirilerde Dr. Sadık Ahmet'in tutuklanmasını, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğu'nun kapatılmasını ve bölgeye Rusya'dan getirilecek Rumların yerleştirilmesini istedi.

27 Eylül 1993: Bosna'da gerilim. Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'e ve yandaşlarına muhalif olan Boşnak kökenli Fikret Abdiç, Velika Kladuşa'da "Batı Bosna" özerk bölgesini ilan etti.


DİĞER HABERLER