TARİHTE BU HAFTA:11-17 OCAKPazar, 10 Ocak 2016

TARİHTE BU HAFTA:11-17 OCAK11 Ocak 1905:
Mustafa Kemal Atatürk 37 arkadaşıyla beraber kurmay yüzbaşı olarak Orduya katıldı. Fakat kısa bir süre faaliyetleri nedeniyle tutuklandı. Ceza olarak Şam'da bulunan 5. Ordu'ya gönderildi.

11 Ocak 1914:
Sofya'da askeri ateşe olarak bulunan Mustafa Kemal'e, Belgrat ve Çetine askeri ataşelikleri de bağlandı. Mustafa Kemal, burada bulunduğu sürece hem muhalif gruplarla iyi ilişkiler kurdu, hem de Türkleri organize etmek konusunda başarılı çalışmalar yaptı.

12 Ocak 1951:
Yugoslavya'da kıyafet reformu. Yugoslavya'da Tito yönetimi, Müslümanlar tarafından Hıristiyanlaştırma olarak algılanan ve tepkiyle karşılanan Ferace Kanunu'nu çıkardı. Bu gelişme, Yücelcilerin yargılanma biçimi ve diğer baskılar üzerine çok sayıda Müslüman yani Türk zorunlu olarak Türkiye'ye göç etti.

13 Ocak 1822:
Mora'da isyan ve katliam. İsyancılar Mora yarımadasında Yunanistan'ın bağımsızlığını ilan etti. 1821 Martında başlayan isyanda yaklaşık 25 bin Türk, Yunan çetelerince katledildi. Saldırılardan, ancak kalelere ve kulelere sığınabilen çok az sayıda insan kurtularak hayatta kalmayı başardı.

13 Ocak 1878:
Zorunlu göçle gelenlere yardım eli. Bir gün önce gelen yardım talebine Sadrazam Ethem Paşa'dan olumlu ve acil yanıt. Paşa, yerini yurdunu terk etmek zorunda kalan on binlerce insanın Rusların ayakları altında bırakılamayacağını açıkladı. Cumhuriyetten sonra da aynı şekilde devam eden bu politika sonucu anavatan, her zaman zor durumdaki soydaşlarına kucak açmıştır.

14 Ocak 1878:
Tatarpazarcığı yani Pazarcık Rusların eline geçti. Binlerce insan yine yerini yurdunu terk etmek zorunda kaldı.

15 Ocak1920:
Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin ikinci kongresinde, Batı Trakya'nın varlık mücadelesinin Doğu Trakya'dan bağımsız olarak verilmesi kararını alındı.

15 Ocak 1990:
Bulgaristan Komünist Partisi 9. Halk Mahkemesi oturumunda "yeniden doğuş" uygulamasının haksız olduğu ve Türklerin isimlerinin iade edilmesi kararını aldı. Fakat isimleri zorla değiştirilen insanların bunları geri alması ancak mahkeme yoluyla gerçekleşecektir.

17 Ocak 1912:
Hasan Rıza Paşa'ya suikast. Arnavutluk'ta bulunan İşkodra şehrinin düşmesinin önündeki en büyük engel olan kumandan Hasan Rıza Paşa, bir suikast sonucu öldürüldü. İşkodra halkı bu kahraman Paşa'nın anısını, günümüzde, kurduğu Hasan Rıza Paşa derneği ile yaşatmaya çalışmaktadır.

17 Ocak 1921:
Mustafa Kemal, United Telegraph muhabirine verdiği demeçte, Bati Trakya'nın geleceği konusunda halkoyuna başvurulmasını kabul edeceklerini belirtti.

17 Ocak 2003:
Batı Trakya Türklerine bir haksızlık daha. Rodop İstinaf Mahkemesi, 21 Mart 2001 tarihinde kurulan Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği'nin kapatılmasına karar verdi. Mahkeme, isminde "Türk" kelimesinin kullanılmasının yasak olması nedeniyle, derneklerin bu adla kurulamayacağını belirtti.


Diğer Fotoğraflar

DİĞER HABERLER