93 HARBİ VE BALKAN SAVAŞLARINDA BULGARLARSalı, 14 Temmuz 2009

93 HARBİ VE BALKAN SAVAŞLARINDA BULGARLARVedat KUŞAKLI93 Harbi ( 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı) sırasında ve 1878 de Bulgar Prensliği'nin kurulmasından sonra, Rumeli'nin işgal edilen her yerinde Türkler çok büyük zulümlere maruz kaldılar. 93 Harbinde Balkanlardaki Türk topraklarını işgal altına alan Ruslar, yollarına çıkan tüm Türk köy, kasaba ve şehirlerini yakıp yıkmışlar, buralardaki Türk insanlarını katletmişlerdir. Ruslar evvelinden tahrik ettikleri Bulgarları da silahlandırarak, kışkırtarak Türklerin üzerine saldırtmışlardır. Rus ve Bulgarlar tarafından Balkanlardaki Müslüman Türkler, Hıristiyanlığı kabul etmeleri için zorlanmışlar, kadınlar dağa kaldırılmış, malları gasp ve talan edilmiş, evleri yakılmış, çoğu öldürülmüştür. Bu zulümler; 1877-78 yıllarında 350 binden fazla Türkün şehit edilmesine, çok sayıda Müslüman Türk kadınının tecavüze uğramasına ve bir milyon civarında Türkün vatanını, topraklarını terk ederek göç etmesine sebep olmuştur. Türklere karşı uygulanan bu zulümler belgeleriyle birlikte kaynaklarda mevcuttur. Ruslarla Bulgarlar tarafından Rumeli'nin işgali sırasında, diğer bölgelerde olduğu gibi, Tırnova ve civar köylerde Türkler katledilmiş, evleri yakılmış, malları yağmalanmıştır. Tırnova ve civarı köylerde 4770 Türk katledilmiş, 2120 Türk evi yakılarak tahrip edilmiştir. Tırnova mutasarrıfı tarafından şehit edilen Türklerin ve yakıp yıkılan evlerin listesi bir rapor halinde hazırlanmıştır.
Binbaşı Leader, İstanbul'daki Daily Telegraph gazetesi özel muhabiri M. Drew'e gönderdiği telgrafta Türklerin katledilmelerini bildirmiştir. Telgrafta Yeni Zağra istasyonu civarında da 3000 kadar Türkün öldürüldüğü anlatılmıştır. İngiliz Deniz Kuvvetlerinden Yüzbaşı Gunnet'in, Times gazetesi muhabiri Austin'e 4 ağustos 1877 senesinde çektiği telgrafta Elifanlı Köyü mevkisinde Bulgarlar ve Ruslar tarafından katledilen 120 kişinin ölü bedenlerini gördüklerini, kadınların tecavüze uğradıktan sonra öldürülüp yol kenarına atıldıklarını ve çok sayıda Türk ölüsünün de kuyulara atıldığı açıklanmıştır. Küçük yaştaki Türk çocuklarının esir alınarak Bulgarlarca Balkanlara kaçırıldığı belirtilmiştir. M.Saenger tarafından Köln'de M. Dumot'a 3 ağustos 1877 de Şumnu'dan çekilen telgrafta Eski Zağra'da masum ve savunmasız 1200 Türkün katledildiği, halkın gözü önünde kadınlara tecavüz edildiği belirtilmiştir.31 Temmuz 1877 de Dahiliye Nezaretinde Filibe Valisi'nce gönderilen telgrafta Kalofer ve Kızanlık yolu üzerindeki Tüm köylerin Bulgarlarca tahrip edildiği ve bölge sakinlerinin kadın, çocuk ayrımına tabi tutulmaksızın katledildiği, Serhadli ve civar köylerde halkın camilere kapatılıp katledildiği açıklanmıştır. 19 Temmuz 1877 de Edirne genel valisi sadrazama telgraf çekerek Çırpan'a bağlı Karacaviran ve Alanasköy'deki Bulgarların Karacaviran'daki Müslüman halkın silahlarını alıp onları katlettiklerini, diğer Müslüman halkı kiliseye zorla sürükleyerek dinlerini değiştirmeye zorladıklarını bildirmiştir. Bulgarların işledikleri cinayetler devam etmiş, Türklerin Hıristiyanlaştırılması ve Bulgarlaştırılması için acımasızca ve çok büyük baskılar yapılmıştır.Ziştovi bölgesinde Rusların teşvik ve tahrikleriyle Türklerin Bulgarlarca katledildiği Londra Reuter Ajansına 5 temmuz 1877 de Şumnu'dan M. Simony tarafından çekilen telgrafla tüm dünyaya duyurulmuştur.1877 temmuzunda Hezargrad ile Tırnova sancaklarında Bulgar,Rus zulümlerinden kaçan binlerce Türk yollarda,camilerde öldürülmüşlerdir.300 arabadan mevcut Türk kafilesi hunharca yakılmıştır.
Bulgarlar Ruslarla işbirliği halinde Türklerin Hıristiyanlaştırılması ve Bulgarlaştırılması için baskı, zulüm ve dehşet verici katliamlar uygulamışlardır. Bir milyondan fazla Türk evini barkını terk etmiş, yüz binlerce Türk Ruslar ve Bulgarlar tarafından şehit edilmiş veya canlarını kurtarmak için kaçarken açlık, soğuk,hastalık sebeplerinden yollarda ölüp gitmiştir.
Bulgar Ordusunun girdiği Edirne, Babaeski, Lüleburgaz, Uzunköprü, Kırklareli, Pınarhisar, Dimetoka, Selanik, Kılkış, Drama, Kavala, Siroz, Koşukavak, Hasköy, Harmanlı, Eski Zağra, Ortaköy, Yanbolu, Varna, Filibe, Pazarcık, Rusçuk, Niğbolu, Silistre,Vidin, Gevgili, Prilepe, Doryan, İstrumiça her türlü mezalimlere sahne olmuştur.
Bundan sonraki yazımızda Bulgarlar 93 harbinde ve Balkan savaşlarında bize neler yapmışlar, daha ayrıntılı olarak anlatacağız.
Bu yazımız için,benim özel yorumuma gerek yok.
Tüm yorumlarımızı; uğradığımız tüm katliamları, dehşet verici hunharlıkları,mezalimi,soy kırımı anlattıktan sonra hep birlikte toptan yaparız efendiler.
Bu seferlik bu kadar.
Hayırlarla, selametle,sağlıkla,huzurla kalın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI