Din-i Mübin'i İslam'ın Temel ilkelerinden biri DÜRÜSTLÜKPazartesi, 17 Aralık 2018

Din-i Mübin’i İslam’ın Temel ilkelerinden biri DÜRÜSTLÜKBeyhan MEHMETDeğerli Müslümanlar,
Onurlu ve şerefli bir varlık olan İnsanın, en temel vasıflarından biri Dürüstlük olmalıdır.
Cenab-ı Hak " Ey iman edenler Allah'tan gerektiği gibi günah işlemekten sakının ve sadıklarla beraber olunuz" buyurur. Sadık olmak, Sıdkı Ekberi izlemek, ancak doğrulukla mümkün olacağını hadis-i şeriften öğreniyoruz.

Kâinatın Efendisi, nefsimizden, evladu ıyalimizden değerli ve kıymetli Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyururlar " Muhakkak ki, doğruluk iyiliğe, iyilik ise Cennete götürür. Kişi doğuru söyleye söyleye, Allah katında Doğrulardan, Sadıklardan yazılır.
Yalan ise kötülüğe götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzâb, yalancı diye yazılır.
Kıymetli kardeşlerim,

Peygamberlerin de evsafından biri sıdktır, doğruluktur.

Peygamberimizden nasihat isteyen bir sahabeye, efendimizin " Allah'a iman ettim de, ve dosdoğru ol" buyurması bizi düşündürmelidir. Fazla söze ne hacet, işin özü ve sırrı Dürüstlüktür.

Zira bir gecede saçı sakalı ağıran efendimize, sebebini soran sahabe-i kirama Beni hud suresi ihtiyarlattı, "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" mealindeki ayeti kerime buyurur. Oysa efendimiz " En Yüce Ahlak üzere gönderilen" bir Peygamberdir, Yaşayan Kur'an'dır. Her bir ayet onun şahsında ümmetine yönelik hayat ölçüleri barındırır. Ayet gönlüne öylesi nüfuz etmiş ki! Özü sözü bir olan bir beşer Peygamberimizin, saçı sakalı ağırmış!
Müslüman, her daim doğruyu söylemelidir, aleyhine cereyan edecek bir olay olsa bile... Yine örnek nesil, ashabı güzin efendilerimizin (Allah Onlardan Razi Olsun) Peygamberimize soru sormaları neticesinde öğrendiğimiz şu önemli hususu hatırlayalım Efendimiz (s.a.s) " Müslüman da nefis taşır, unutarak günah işleyebilir... ama asla YALAN söylemez" gerçeği ne denli önemlidir.

Doğruluk kalbe ferahlık verir, yalan ise hüzün. Ve bilinmelidir ki " Yalancının mumu, ancak yatsıya kadar yanar".

Biri bir haber paylaştığı zaman " gerçeği araştırılmalı", doğru olabileceği gibi, yalan olabilir, sağlıklı olmayan, zan içerikli bir bilgi olabilir.

Müslüman, Özü, sözü bir olan, işini dürüstlük ile yürüten, duygu ve vaatlerinde dürüst olan kişidir.

Vahye Muhatap Kıymetli Müminler!

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) bir gün pazarı Teftiş eder. Buğday satan bir esnafın tezgahı önünde durur. Üstteki buğday gayet güzel görünür, altındaki buğdayın nemli olması, daha düşük kalitede olmasını fark eden Allah'ın elçisi (s.a.s) " Bizi aldatan bizden değildir" buyurur.

Helal dairede ticaretle iştigal edenlerin " kıyamet gününde Peygamberler, sadıklar ve şehitler ile beraber olacağını" müjdeleyen peygamberimiz (s.a.s), ticarette tartı ile aldatmanın ve yukarıdaki örnekte zikredildiği gibi vitrine güzel ve tazeyi koyarak, altına düşük kaliteli meyve ve sebzeyi koymanın İslam'la bağdaşmadığını ifade eder.

Yüce Allah, Rabbimizdir. O hayatımızı belirler. " Nerde olursak olalım, bizimle beraber olduğunu" bildirir, " gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediklerini bilir".

Mevlam Özü, sözü bir olanlardan eylesin, her daim doğru- dürüst eylesin, sadıklardan kılsın.

En kalbi temennilerimle
Beyhan Mehmed
Kırcaali Müftüsü

YAZARIN DİĞER YAZILARI