Kul hakkına riayet edelim - Trafik Kurallarına uyalımCuma, 14 Kasım 2014

Kul hakkına riayet edelim – Trafik Kurallarına uyalımBeyhan MEHMETMuhterem Müslümanlar!
Yüce Allah insanı en güzel şekilde yaratmış, değer vermiş muhatap kabul etmiş ve her bir insanın "Malı, canı, kanı, namus ve dinini" dokunulmaz kılmış, İnsanı onurlu yarattığını ifade ederek, imtihan ettiğini buyurmuş! Ve " Kendi elinizle, Kendinizi tehlikeye atmayınız" (1) ilahi buyruğu ile uyarmış...
Kıymetli Kardeşlerim!

Ne yazık ki Trafik Kurallarına uymayan bazı sürücülerin hatalarından dolayı, " Allah'ın verdiği ve alacağı cana" mal olan kazalar işlenmektedir! Kaderi tayin eden Allah'tır, ancak "Başımıza gelen musibetler kendi yaptıklarımız yüzündendir"

(2)
Teknolojik imkanlarla gelişen dünyada ve dolayısıyla hayatımızda pek çok kolaylıklar sağlanırken, ne yazık ki fevri davranmak ve tedbiri elden bırakmak suretiyle de pek çok felaketler zuhur ediyor.

Maalesef günümüzde:
Uykulu ve emniyet kemerini takmadan yola çıkan, Süratli araba kullanan, hatalı sollamalarda bulunan, alkollü direksiyona oturan, trafik kurallarına riayet etmeyen nice yolcular yüzünden maalesef telafisi olmayan " can kaybına" veya da "özürlü kalmaya" yol açan durumlar yaşanıyor.

Muhterem Müslümanlar

Peygamberimiz (s.a.s) Müslüman'ı tarif ederken " Elinden ve dilinden güven duyulan kimse olarak" telakki eder. Bu münasebetle her bir sahada olduğu gibi, ehliyet kurallarına da riayet ile güven telkin edelim, örnek teşkil edelim.
Yola çıkarken:

Subhanellezisehharalena hezavemakunnalehumukrinin.Ve innailarabbinalemunkalibun ayetlerini okuyalım (ZuhrufSuresi 13-14):

Mealen : "Bunu ( bu aracı) bizim hizmetimize veren Allah'ın şanı ne yücedir. O'nun ihsanı olmasaydı biz buna güç yetiremezdik. Muhakkak ki biz Rabbimize döneceğiz".
Ardından - Değerli Dostlar!

Her zaman olduğu gibi Yola çıkarken de gerekli tedbirleri alalım:

Yolculuğumuza mümkün mertebe erken çıkalım, emniyet kemerimizi takalım, tabelalarda belirlenen hız hakkımızı aşmayalım, hatalı sollamalara kalkışmayalım, yayalara ve süratli sürenlere " Hastası olabileceğini düşünerek" öncülük verelim ve böylelikle Kul hakkına riayet edelim.

Yolculuğumuzu inşallah ariflerin beyanatıyla tamamlayalım "Ne Kimseden incin, ne kimseyi incit".

YAZARIN DİĞER YAZILARI