Haydin Felaha, haydin Beraat'eCuma, 15 Temmuz 2011

Haydin  Felaha, haydin  Beraat’eBeyhan MEHMETMuhterem Din Kardeşlerim! 15 Temmuz Cuma gecesini cumartesiye bağlayan gece Beraat gecesidir. Yüce Mevlamıza Hamd ve senalar olsun ki bizleri Lütfuyla bir Beraat gecesine daha sıhhat ve afiyet içerisinde ulaştırıyor. Sonsuz merhamet, nihayetsiz af sahibi Yüce Mevlamız umumi Af ilan ediyor! Kullarını af etmek için müstesna zaman dilimleri bahşediyor. Ümitli olmamız gerektiğini ve günahlarımıza istigfar etmemiz gerektiğini bir ayetinde Yüce Allah şöyle ifade ediyor ""Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O çok bağışlayan, çok esirgeyendir." (Zümer, 39/53). Beraat kelimesi sözlükte "suçtan, cezadan ve zorluktan kurtulmak ve arınmak" demektir. Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle mübarek gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması hasebiyle Beraat gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de rahmet gecesi gibi adlar da verilmiştir.

Bu gecede ümmeti- ümmeti diyerek niyazda bulunan Sevgili Peygamberimize tam şefaat hakkı verilmiş, diğer bir özelliği de Kuran-ı Kerim'in Levh-i Mahfuzdan dünya semasına bütün olarak indirildiği bir gece olmasıdır ki buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Hz.Peygamberimize ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da tenzil denir.
Bu müstesna geceyi ibadet ve taatle geçirmenin pek çok sevabı ve mükafatı vardır. Bu konuda Hz. Peygamberimiz Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (şaban ayının on dördüncü günü) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ o andan imsak saatlerine kadar: Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu? buyurur." (İbn Mâce).

Annemiz Hz. Aişe peygemberimizin beraat gecesini ibadetle ihya ettiğini dualarında da "Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim" niyazlarıyla dua edip Yüce Rabbimiz'e yakaran Rahmet Elçisi Sevgili Peygamberimiz (sav), bu gecede Cenab-ı Allah'ın kendisinden bağışlanma dileyenleri affedeceğini, içtenlikle yapılan duaları kabul edeceğini müjdelemiştir.
Muhterem din kardeşlerim! Böylesi fırsat gecelerimizin kadrini bilenlerden olalım, Yüce mevlamızın rahmet kapılarını samimi niyaz ve dualarla çalalım, beraata kavuşanlardan olalım inşallah.
Siz değerli okuyucularımızın ve bütün İslâm âleminin Berat Kandili'ni kutlarım. Yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların bizleri istikamet sahibi yapmasını temenni ediyor, bu gecenin, İslâm âleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna, bütün müminlerin tövbe ve dualarının kabulü ile arınma ve affına vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.

Beyhan MEHMET Kırcaali Bölge Müftüsü

YAZARIN DİĞER YAZILARI